[Infographics] 12 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023- 2028

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023- 2028 xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó nhấn mạnh 12 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ là:

[Infographics] 12 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023- 2028

Thiết kế: Đinh Duy