[Infographic] Thực hiện ca thay van trong van động mạch chủ lần đầu tiên ở Việt Nam

Ca TAVI V-i-V lần đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện trên bệnh nhân nam 82 tuổi, cho thấy các thầy thuốc Viện Tim mạch Việt Nam có thể hoàn toàn làm chủ các kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới.

[Infographic] Thực hiện ca thay van trong van động mạch chủ lần đầu tiên ở Việt Nam

Sáng 18/10/2023, một bệnh nhân nam 82 tuổi đã được các bác sỹ Viện Tim mạch Việt Nam can thiệp thay van trong van qua đường ống thông (TAVI V-i-V).

Đây là ca TAVI V-i-V lần đầu tiên ở Việt Nam.

Kỹ thuật thành công mở ra nhiều cơ hội cho bệnh nhân vì trường hợp bệnh này sẽ ngày càng gặp nhiều và các thầy thuốc Viện Tim mạch Việt Nam có thể hoàn toàn làm chủ các kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới.

Nguồn: vietnamplus.vn