"Đánh giá đầy đủ, xác định rõ các tiềm năng, thế mạnh riêng có và tận dụng tối đa các dư địa phát triển, phấn đấu đến năm 2025 Yên Mô là huyện khá của tỉnh"

Sáng nay (9/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Yên Mô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí khẳng định: Xuất phát điểm là một huyện sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, kết cấu hạ tầng còn thiếu và yếu. Song, nhờ những bước đi thích hợp, đến nay kinh tế của huyện Yên Mô có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Những kết quả của huyện Yên Mô đã góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh.

alt

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

 

Gợi mở một số vấn đề để đại hội quan tâm thảo luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Đảng bộ huyện Yên Mô cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12), qua đó tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt coi trọng vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, người đứng đầu trong thi hành công vụ.

Đồng chí lưu ý: Để đạt mục tiêu phát triển toàn diện cả về công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hiện đại, Yên Mô cần đánh giá đầy đủ, xác định rõ các tiềm năng, thế mạnh riêng có và tận dụng tối đa các dư địa phát triển, phấn đấu đến năm 2025 là huyện khá của tỉnh.

Trong đó, cần tập trung cao cho chuyển đổi, phát triển sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, sáng tạo của nhân dân, phát huy các ngành nghề nông thôn; làm tốt công tác quy hoạch, có biện pháp tổ chức sản xuất mới phù hợp (hợp tác xã, tổ sản xuất kiểu mới).

Đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở các làng nghề truyền thống và duy trì phát triển một số sản phẩm chủ lực, đặc sản của huyện theo Chương trình Quốc gia (OCOP) như: gốm Bồ Bát, nem Yên Mạc, chạch sụn Yên Hòa... coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp.

Tập trung hoàn thiện các tiêu chí để đầu năm 2021 huyện Yên Mô được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với các vùng nông thôn theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, huyện cần tập trung nguồn lực nhằm khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa, để phát triển du lịch - dịch vụ, nhất là du lịch sinh thái, du lịch đồng quê gắn với làng nghề.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các cụm công nghiệp đã và đang triển khai trên địa bàn huyện; chú trọng phát triển phù hợp các ngành công nghiệp có giá trị cao, ít gây ô nhiễm môi trường. Phải có kế hoạch phát triển thị trấn Yên Thịnh trở thành đô thị động lực, tương lai là đô thị loại 4. Quản lý chặt chẽ công tác quản lý đất đai, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện phương án dần thanh toán nợ trong xây dựng cơ bản.

Cùng với phát triển về kinh tế, Yên Mô cần đặc biệt quan tâm, giữ gìn bảo tồn, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo vệ tốt cảnh quan, môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện có sức chiến đấu cao. Phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị mỗi đại biểu tham dự đại hội cần ý thức sâu sắc vai trò của mình trong việc thảo luận, đề xuất, hiến kế những giải pháp hay, những cách làm sáng tạo để xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII .

Đồng thời lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII đảm bảo yêu cầu và hợp lý về cơ cấu, chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy; sáng suốt, lựa chọn bầu các đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ huyện Yên Mô dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Chiều nay (9/7), Đại hội tiếp tục làm việc, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Mô khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung này sẽ được Báo Ninh Bình tiếp tục cập nhật./.

Đinh Ngọc- Đức Lam