Thời sự Thứ sáu, 30/08/2019 07:15

Yên Khánh tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 36 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều 29/8, huyện Yên Khánh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện Kết luân số 36-KL/TƯ ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn Ninh Bình.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tới dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huyện ủy, UBND huyện Yên Khánh; Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể trên địa bàn Yên Khánh; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện.

Mục đích của hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể chính trị xã hội và từng cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, huy động tốt nguồn lực này vào phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường sự lãnh đạo, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại.

Tại hội nghị, báo cáo viên của (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) đã quán triệt, truyền đạt đầy đủ nội dung của Kết luận và Chỉ thị, gồm: Mục đích, yêu cầu; những kết quả đạt được; tồn tại; những biện pháp, giải pháp và tổ chức thực hiện. Hội nghị cũng đã dành thời gian cho các đại biểu của các đơn vị tham luận, trong đó nêu rõ kết quả quản lý đất đai của đơn vị mình; những tồn tại và vướng mắc; các kiến nghị và đề xuất...

Sau hội nghị; các xã, thị trấn, cơ quan tổ chức hội nghị của đơn vị mình nhằm chuyển tải nội dung của Kết luận số 36 và Chỉ thị số 23 tới cán bộ, đảng viên và hoàn thành trong tháng 9/2019.

Đinh Chúc  - Trường Giang


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả