Xây dựng Đảng Thứ năm, 30/05/2019 08:29

Yên Khánh: Đưa Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống

3 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành mục tiêu học tập, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Khánh. Từ đó đã góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Mô hình trồng cây ăn quả tại xã Khánh Cường (Yên Khánh). Ảnh: Anh Tuấn
Mô hình trồng cây ăn quả tại xã Khánh Cường (Yên Khánh). Ảnh: Anh Tuấn

Nâng cao chất lượng học tập, triển khai thực hiện

Cấp ủy các cấp trong huyện đã quan tâm chỉ đạo, đổi mới việc học tập, triển khai Chỉ thị 05 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày kỷ niệm, đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên, trong sinh hoạt chi bộ; phát động và hưởng ứng sáng tác thơ ca “Yên Khánh làm theo lời Bác”; tổ chức hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác…

Trong triển khai học tập, nhiều đơn vị đã có cách làm hiệu quả, sáng tạo như: Trường THPT Yên Khánh B đã triển khai sâu rộng việc học tập đến học sinh qua hoạt động ngoại khoá, trao đổi, phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Diễn đàn Tiếp lửa truyền thống “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” và “Giao lưu, gặp mặt nhân chứng lịch sử bị địch bắt, tù đày”. Đảng ủy xã Khánh Mậu tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; Đảng bộ Quân sự huyện tổ chức hội nghị, tọa đàm về học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Qua học tập, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị mình để chủ động, sáng tạo trong xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, thuận lợi cho việc giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; hướng dẫn việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên.

Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị đều bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và treo tại công sở, nhiều đơn vị in và treo tại phòng làm việc của cán bộ, công chức để cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện.

Các cấp uỷ Đảng cũng thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05 tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để kịp thời điều chỉnh những hạn chế, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào nề nếp, thực chất hơn, hạn chế tính hình thức.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng xác định khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo cấp ủy các cấp ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ; tổ chức tốt việc duy trì giao ban cụm với Đảng bộ các xã, thị trấn và phân công đảng viên chi bộ cơ quan dự sinh hoạt hàng tháng với chi bộ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở.

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đăng ký chủ đề về “Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trước hết là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở nội dung và chủ đề đăng ký hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đảng bộ, chi bộ cơ sở căn cứ vào điều kiện cụ thể xác định những nội dung đột phá để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến trong thực tiễn.

Động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ

Việc triển khai bài bản, nghiêm túc Chỉ thị 05 đã tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là tạo sự chuyển biến về nền nếp, tác phong công tác, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt các quy chế của cơ quan.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học...được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến với những việc làm cụ thể, có sức lan tỏa trong nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện tích cực tuyên truyền việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; Hội Phụ nữ huyện giúp hội viên nghèo, tặng sổ tiết kiệm cho hội viên gặp tai nạn rủi ro, xây dựng nhà mái ấm tình thương, nuôi lợn nhựa tiết kiệm; Hội Nông dân huyện với phong trào xây dựng mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, mô hình trồng rau sạch, an toàn thực phẩm…

Nhiều cấp ủy các cấp năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Viện, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Trung cho biết: Đảng bộ xã đã tích cực, chủ động và quyết tâm thực hiện học tập và làm theo Bác bằng những cách làm cụ thể, gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lấy việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ vốn giúp nhân dân mở rộng sản xuất là khâu đột phá.

Từ đó, Đảng ủy tăng cường lãnh đạo tiếp tục thực hiện cánh đồng mẫu lớn, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, đưa các giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Toàn xã đã quy hoạch được 3 vùng sản xuất tập trung (vùng thủy sản kết hợp với trồng cây ăn quả, vùng sản xuất lúa hữu cơ và chuyên canh bí) với tổng diện tích 240ha, cho thu nhập bình quân 120 triệu đồng/ha.

Năm 2018, đã có trên 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương được vay vốn phát triển sản xuất, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 4,2%.

Không chỉ lan tỏa những cách làm hay, ý nghĩa, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện.

Cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là trách nhiệm, là công việc thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, đơn vị, do đó, cấp uỷ đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện Chỉ thị; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân để có kế hoạch và biện pháp giải quyết phù hợp.

Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ phong phú hơn, không khí sinh hoạt dân chủ, cởi mở, đề cao tự phê bình và phê bình. Việc sinh hoạt chi bộ hằng tháng theo Chuyên đề trở thành nền nếp ở các Đảng bộ, chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở và trong các cơ quan, đơn vị.

Thùy Phương

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả