Tin tức Thứ tư, 17/07/2019 12:53

Xây dựng nông thôn mới: Điện phải đi trước một bước

Điện là tiêu chí thứ 4 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí này gồm 2 phần: Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành Điện và tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh, việc thực hiện tiêu chí điện đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Tiêu chí điện được xác định là phải đi trước một bước trong xây dựng NTM.

Theo Sở Công thương, những năm trước, hệ thống hạ tầng lưới điện nông thôn trên cả nước được xây dựng thiếu đồng bộ, chắp vá, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Trong quá trình vận hành, sử dụng, lưới điện nhiều địa phương xuống cấp trầm trọng, chất lượng điện không bảo đảm, tỷ lệ tổn thất điện năng cao.

Trong khi đó, mục tiêu của tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí điện theo tiêu chí nông thôn mới, 100% hộ dân nông thôn được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ lưới điện quốc gia. Khuyến khích nhân dân sử dụng những nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Để thực hiện mục tiêu này, Sở Công thương đã tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch và theo tiêu chuẩn ngành Điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho sản xuất và sử dụng.

Giai đoạn 2010-2020, Sở Công thương đã xây dựng và tham mưu Bộ Công thương, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách về điện góp phần cải thiện hệ thống lưới điện nông thôn. Ngành Công thương đã hoàn thành xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020; Cải tạo xoá điểm đấu nối chữ T và hoàn thiện sơ đồ trạm - lưới 110kV Ninh Bình. Đồng thời, hoàn thành xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035.

Trong năm 2018, Sở Công thương đã làm tốt công tác tham mưu với Bộ Công thương và UBND tỉnh bổ sung các dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh góp phần bổ sung thêm nguồn cấp điện trên địa bàn. Bên cạnh đó, để đánh giá chính xác lưới điện nông thôn, đặc biệt là các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Sở Công thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn khảo sát hiện trạng lưới điện nông thôn tại các xã trên, qua đó làm căn cứ để yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình có phương án để đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp lưới điện đáp ứng được yêu cầu tiêu chí nông thôn mới.

Do vậy, hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật và đáp ứng đủ điện phục vụ cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 100% số xã trên địa bàn tỉnh được sử dụng lưới điện quốc gia. Giai đoạn từ 2011 đến nay đã bàn giao 52 tổ chức và đơn vị bán lẻ điện nông thôn cho ngành Điện tiếp nhận, quản lý và tổ chức bán lẻ điện tới toàn xã hoặc một phần lớn của 116/118 xã. Hiện tại, công tác bàn giao đã cơ bản hoàn thành, trên địa bàn tỉnh chỉ còn 2 tổ chức bán lẻ điện nông thôn đang hoạt động.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 91/118 xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn; tăng 51 xã so với giai đoạn 2011-2015.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện tiêu chí số 4 về điện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới vẫn còn những tồn tại chưa khắc phục được như: Lưới điện nông thôn trên địa bàn các xã đầu tư xây dựng từ lâu, việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp và sửa chữa lưới điện chưa được thường xuyên. Cùng với đó, việc phối hợp giữa UBND các xã và các đơn vị quản lý điện chưa được chặt chẽ, dẫn tới vẫn còn trường hợp đường giao thông nông thôn được mở rộng nhưng vẫn còn các cột điện nằm trong lòng đường, gây mất an toàn.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo, Sở Công thương tiếp tục chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình xây dựng kế hoạch và tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp các trạm biến áp để tăng cường nguồn cấp cho các khu vực. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp lưới điện trung áp, hạ áp theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng, đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

Nguyễn Thơm

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả