Thời sự Thứ sáu, 01/02/2019 08:29

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Cách đây vừa tròn 89 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đây là một sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Từ chiếc máy đánh chữ của Người đã ra đời nhiều văn kiện liên quan đến vận mệnh đất nước. Ảnh tư liệu
Từ chiếc máy đánh chữ của Người đã ra đời nhiều văn kiện liên quan đến vận mệnh đất nước. Ảnh tư liệu

Trung thành và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức, đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra, Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, thế và lực của nước ta ngày một nâng cao, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Bước sang giai đoạn cách mạng mới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiến lên phía trước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng ta đã xác định không ngừng tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Chủ động và thường xuyên phòng và chống những nguy cơ lớn: Sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và thoái hóa, biến chất, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh…

Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương, Đảng bộ cùng quân và dân toàn tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những kinh nghiệm và thành quả đạt được, năng động, sáng tạo tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng- xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đối ngoại… luôn nhận được sự tin yêu của nhân dân.

Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam luôn ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, chung sức, chung lòng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, như ước nguyện của Bác Hồ trước lúc Người đi xa.

Ninh Bình

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên
Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả