Phố Lý Nhân khơi dậy sức dân nhờ “dân vận khéo”

19/06/2017 08:17

Đến phố Lý Nhân, phường Yên Bình (thành phố Tam Điệp), nhiều người cảm nhận sự đổi thay rõ rệt của khu phố. Đường bê tông của khu phố đã được trải rộng khắp, hệ thống kênh thoát nước được đầu tư xây dựng kiên cố, nhà văn hóa phố được xây dựng khang trang, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, thay thế những ngôi nhà cấp 4. Đồng ruộng Lý Nhân hôm nay đã được dồn lại thành những thửa lớn gối kênh, tạo thuận lợi cho nông dân thâm canh, tăng vụ... Sự thay đổi đó là do nhiều năm qua phố Lý Nhân đã làm tốt công tác dân vận, huy động sức dân cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuổi trẻ huyện Hoa Lư: Nhiều việc làm thiết thực học và làm theo Bác

17/06/2017 08:16

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Hoa Lư quan tâm đặc biệt, triển khai thực hiện gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “tuổi trẻ Hoa Lư học tập và làm theo lời Bác”. Qua việc học tập, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có nhiều chuyển biến, đã xuất hiện nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa từ việc học và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tăng cường công tác kiểm tra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

15/06/2017 07:21

Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 10/1/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XI, XII và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tâm huyết, trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thành phố Tam Điệp chú trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Thành phố Tam Điệp chú trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

11/06/2017 10:24

Xác định phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhiều năm qua, thành phố Tam Điệp đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các hình thức, chủ đề phong phú, thiết thực để xây dựng phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sâu rộng trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên

10/06/2017 09:29

Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 10/1/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tuổi trẻ Gia Viễn làm theo lời Bác

09/06/2017 08:26

Đa dạng các hình thức, nội dung học tập và làm theo Bác; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị là những giải pháp mà Huyện đoàn Gia Viễn tập trung thực hiện nhằm triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ninh Bình quan tâm thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ

Ninh Bình quan tâm thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ

06/06/2017 08:41

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, sử dụng và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh - Kinh nghiệm từ Thượng Kiệm

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh - Kinh nghiệm từ Thượng Kiệm

02/06/2017 16:58

Nhiều năm qua, cùng với việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, Đảng bộ xã Thượng Kiệm (Kim Sơn) đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và xác định xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. 36 năm liền (1980-2016), Thượng Kiệm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây là yếu tố quan trọng để Thượng Kiệm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển.

Đảng bộ Thượng Kiệm: Thực hiện Chỉ thị 05 bằng những việc làm cụ thể

02/06/2017 09:21

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Đảng bộ xã Thượng Kiệm (Kim Sơn) đã triển khai nghiêm túc, trong đó chú trọng trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tư tưởng ở địa phương có đông đồng bào có đạo

Công tác tư tưởng ở địa phương có đông đồng bào có đạo

02/06/2017 08:36

Chính Tâm là một xã nhỏ nằm ở phía Đông Bắc của huyện Kim Sơn với hơn 3.200 khẩu, trong đó đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 84,18%. Đảng bộ xã có 135 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Đảng bộ xã luôn coi trọng và có nhiều giải pháp lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao từ suy nghĩ đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Chuyển biến tích cực ở Đảng bộ xã Khánh Hội

Chuyển biến tích cực ở Đảng bộ xã Khánh Hội

29/05/2017 08:16

Mấy năm trước, Đảng bộ xã Khánh Hội (Yên Khánh) đã để mất danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, thời gian qua, Khánh Hội đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực trong Đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định tình hình địa phương.

Đảng bộ xã Đồng Hướng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

28/05/2017 08:41

Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Đồng Hướng (Kim Sơn) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hiệu quả hoạt động của Tổ dân vận xóm 4 Trà Tu

Hiệu quả hoạt động của Tổ dân vận xóm 4 Trà Tu

24/05/2017 08:08

Tổ dân vận xóm 4 Trà Tu, xã Yên Thắng (Yên Mô) thành lập được 4 năm, tổ đã hoạt động 17 kỳ, nội dung sinh hoạt đều bám sát nghị quyết của chi bộ xóm hàng tháng và nghị quyết của đảng ủy xã để tập trung vào việc tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thôn, xóm.

Công an tỉnh với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khoá XII)

21/05/2017 09:32

Sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học và làm theo lời Bác trong lực lượng Công an tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ với những việc làm thiết thực, cụ thể, có sức lan toả sâu rộng.

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Thành phố Ninh Bình: Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Thành phố Ninh Bình: Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

20/05/2017 08:38

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890- 19/5/2017), Phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đào Thị ánh Tuyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Ninh Bình về những kết quả bước đầu, cách làm hay, kinh nghiệm quý trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T.W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Trang đầu  ...  5  6  7  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Hòn non bộ thiên nhiên giữa lòng thành phố Ninh Bình
Đẹp mơ màng sắc trắng bông lau
Về Thung Nham hẹn hò cùng mùa hoa tam giác mạch
Bên dòng Hoàng Long lịch sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả