Thức dậy lương tâm và nhân cách người Cộng sản

31/12/2016 07:02

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một chủ trương đúng đắn, cần thiết, đáp ứng đòi hỏi bức bách của cuộc sống và mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đẩy mạnh tinh thần nêu gương về thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

30/12/2016 08:29

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI đã thống nhất chủ đề của năm 2017 là năm “Đẩy mạnh tinh thần nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Đây là hành động thiết thực để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân. Tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/T.Ư ngày 7-6-2012 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” đã và đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả…

Khánh Thịnh: Thực hiện dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

Khánh Thịnh: Thực hiện dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

29/12/2016 08:33

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều năm qua, xã Khánh Thịnh (Yên Mô) đã phát huy quyền và trách nhiệm chủ thể của người dân cùng với Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, Khánh Thịnh đặc biệt coi trọng công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, huy động các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí.

Phường Thanh Bình: Xây dựng chính quyền vững mạnh

29/12/2016 08:21

Là một phường trung tâm của thành phố Ninh Bình, nhiều năm qua, Đảng ủy, UBND phường Thanh Bình luôn chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở, góp phần phát triển kinh tế- xã hội và chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Phường Tân Thành 20 năm xây dựng và phát triển

Phường Tân Thành 20 năm xây dựng và phát triển

28/12/2016 08:35

Cách đây 20 năm, phường Tân Thành được thành lập theo Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 2-11-1996 của Chính phủ. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn của thị xã Ninh Bình (nay là thành phố Ninh Bình), 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, đến nay, Tân Thành đã trở thành một trong những phường trung tâm của thành phố, với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của nhân dân từng bước cải thiện. Nhiều năm qua, Đảng bộ phường luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu.

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh: Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

23/12/2016 08:31

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh (gọi tắt là Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh) hiện có 12 chi nhánh và 28 phòng giao dịch trực thuộc trải rộng trên địa bàn với tổng số cán bộ, nhân viên là trên 500 người. Trong quá trình hoạt động, Đảng ủy, Ban giám đốc Ngân hàng luôn quan tâm đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó tạo sự thống nhất, đoàn kết trong cán bộ và nhân viên, góp phần hoàn thành cơ bản các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Quy định của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"

20/12/2016 10:05

Ngày 19/12, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên". Theo đó, Bộ Chính trị Quy định:

Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang tỉnh

Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang tỉnh

17/12/2016 08:19

Thời gian qua, LLVT tỉnh đã đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, qua đó thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng ở Đảng bộ Quân sự thành phố Ninh Bình

12/12/2016 08:04

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong quân đội, Đảng bộ Quân sự thành phố Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao để có những giải pháp phù hợp thực hiện công tác tư tưởng. Trong đó, việc đổi mới nội dung, phương thức, công tác tư tưởng trong Đảng bộ Quân sự thành phố được chú trọng thực hiện.

Thực hiện “nếp sống văn hóa công sở” ở Đảng bộ huyện Gia Viễn: Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân

11/12/2016 10:07

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 với chủ đề “nếp sống văn hóa công sở”, Đảng bộ huyện Gia Viễn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI và Thông tri số 27-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách làm việc khoa học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước

06/12/2016 08:23

Những năm qua, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9-1-2015 của Chính phủ về “Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh đã quan tâm triển khai các nội dung của việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, qua đó nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động ngày càng có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ thị trấn Phát Diệm: Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

05/12/2016 09:08

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương, Đảng bộ thị trấn Phát Diệm (Kim Sơn) còn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đó là điều kiện quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ký quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các Huyện ủy, Thành ủy

Ký quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các Huyện ủy, Thành ủy

29/11/2016 17:09

Ngày 29/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức lễ ký quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh với Ủy ban kiểm tra các Huyện ủy, Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Phường Bích Đào: Đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua

28/11/2016 08:54

5 năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bích Đào đã đẩy mạnh các hoạt động thi đua lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Khánh Nhạc: Quy chế dân chủ đi vào cuộc sống

27/11/2016 09:06

Nhờ triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trên các lĩnh vực, các nhiệm vụ chính trị, đảng bộ xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy nội lực và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trang đầu  ...  5  6  7  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Độc đáo hệ sinh thái ở Tràng An
Nét đẹp bình dị thôn quê ở Ninh Bình
Cảnh sắc hữu tình ở chùa Bích Động
Bức tranh thiên nhiên thanh bình ở Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả