Kinh nghiệm thực hiện tốt công tác dân vận ở thôn Tây Cường

19/09/2018 08:25

Tổ dân vận thôn Tây Cường (xã Văn Hải, huyện Kim Sơn) được thành lập tháng 6/2012. Qua thời gian hoạt động, Tổ dân vận thôn Tây Cường đã khẳng định vai trò, vị trí và là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Dân vận khéo” ở cơ sở; góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn một cách thiết thực, hiệu quả.

Sư đoàn 350: Nhiều phong trào thi đua làm theo lời Bác

09/09/2018 15:36

Sư đoàn 350 thuộc Quân khu III đóng quân trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Sư đoàn vinh dự 5 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm, động viên và dành tặng 6 chữ vàng: “Đoàn kết, trung kiên, quyết thắng”. Trong những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Sư đoàn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực tinh thần to lớn cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự ổn định, làm nền tảng phát triển đối với địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Nỗ lực xây dựng chính quyền vững mạnh

Nỗ lực xây dựng chính quyền vững mạnh

02/09/2018 09:52

Cách đây 73 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một Nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam).

Chung sức xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp

Chung sức xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp

02/09/2018 01:21

Vào ngày này, cách đây 73 năm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng chục vạn đồng bào ở Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

MTTQ thành phố Ninh Bình tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

MTTQ thành phố Ninh Bình tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

31/08/2018 09:32

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), do đó thời gian qua, MTTQ thành phố Ninh Bình đã nỗ lực thực hiện nhiều nội dung công tác, thông qua nhiều hình thức hoạt động, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền...

Hoa Lư: Quan tâm đến công tác cán bộ nữ

Hoa Lư: Quan tâm đến công tác cán bộ nữ

30/08/2018 09:01

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình hành động về công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy Ninh Bình, Huyện ủy Hoa Lư đã tích cực triển khai trong các hội nghị từ cấp huyện đến cơ sở; đồng thời xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện các văn bản của Trung ương và địa phương. Cấp ủy, chính quyền huyện Hoa Lư cũng xác định rõ quan điểm, công tác cán bộ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó hạt nhân lãnh đạo là các cấp ủy Đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước các cấp và vai trò chủ thể là phụ nữ, trong đó nòng cốt là Hội phụ nữ các cấp.

Ủy ban kiểm tra huyện ủy Kim Sơn: Tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa và xử lý vi phạm trong Đảng

28/08/2018 08:24

Những năm gần đây, cấp ủy và ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Kim Sơn đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của đảng, từ đó đã kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với những đảng viên, tổ chức Đảng có vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Yên Khánh: Làm theo lời Bác, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện

24/08/2018 10:01

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Yên Khánh đã triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT huyện trên các lĩnh vực công tác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần phát huy những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng LLVT huyện ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kim Sơn: “Dân vận khéo” góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Kim Sơn: “Dân vận khéo” góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

14/08/2018 08:26

Những năm qua, đặc biệt là sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Kim Sơn đã đa dạng hóa các hình thức vận động quần chúng, tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, được các tầng lớp nhân dân đồng thuận, có sức lan tỏa trong cộng đồng, đem lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hiệu quả mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế ở xã Đông Sơn

Hiệu quả mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế ở xã Đông Sơn

13/08/2018 08:38

Nhờ đẩy mạnh “Dân vận khéo” trong phát triển triển kinh tế, xã Đông Sơn (thành phố Tam Điệp) đã thành công trong thực hiện các mô hình, điển hình kinh tế, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Cựu thanh niên xung phong Ninh Bình thi đua làm theo lời Bác

12/08/2018 09:38

Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh hiện có gần 7.000 hội viên sinh hoạt tại 8 tổ chức hội cấp huyện và 144 tổ chức hội cấp xã, phường. Thời gian qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội không ngừng vận động, khuyến khích hội viên phát huy truyền thống anh hùng, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thắt chặt nghĩa tình đồng đội.

Công tác tuyên giáo góp phần tạo động lực phát triển cho đô thị trung tâm của tỉnh

Công tác tuyên giáo góp phần tạo động lực phát triển cho đô thị trung tâm của tỉnh

05/08/2018 18:47

Năm 2018 là năm “bản lề” thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng của tỉnh, của thành phố, do đó Ban Tuyên giáo Thành ủy Ninh Bình đã bám sát tình hình nhiệm vụ của tỉnh, của thành phố, tham mưu đúng, trúng, kịp thời giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn và đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, khoa giáo của thành phố, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện tốt hơn nữa vai trò “đi trước, mở đường” của công tác tư tưởng

Thực hiện tốt hơn nữa vai trò “đi trước, mở đường” của công tác tư tưởng

04/08/2018 15:45

Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, trong bối cảnh tình hình trong huyện, trong tỉnh, trong nước và quốc tế có nhiều sự kiện lớn, tác động đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vì vậy công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Kim Sơn đã tập trung chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8), phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Thị Thúy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn về những kết quả nổi bật, kinh nghiệm trong công tác Tuyên giáo của huyện Kim Sơn.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

01/08/2018 14:03

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn đã tích cực đổi mới về nội dung và phương pháp công tác, chủ động tham mưu giúp Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng trên địa bàn, qua đó góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Đảng và trong nhân dân, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thành phố Ninh Bình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Thành phố Ninh Bình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

26/07/2018 08:42

Qua 5 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chất lượng giáo dục các cấp học trên địa bàn thành phố Ninh Bình luôn được giữ vững và phát triển. Quy mô trường lớp được duy trì, củng cố và không ngừng phát triển; công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đảm bảo về số lượng và có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng...

Trang đầu  ...  5  6  7  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa hoa gọi tháng tư về…
Mê mẩn ngắm danh thắng Tam Cốc trong mùa lúa xanh ngát
Linh thiêng Chùa, động Thiên Tôn
Đẹp nao lòng mùa cây thay lá

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả