Thành phố Tam Điệp: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thiết thực

Thành phố Tam Điệp: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thiết thực

16/11/2018 08:35

Hàng năm, trên địa bàn thành phố Tam Điệp có 120/120 khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tại đó có hơn 200 lượt hộ gia đình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng và 85% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa. Tỷ lệ nhân dân tham dự ngày hội đạt hơn 80%.

Xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở vùng có đông đồng bào Công giáo

Xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở vùng có đông đồng bào Công giáo

15/11/2018 08:39

Tháng 8/2009, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã ban hành Nghị quyết số 14 - NQ/HU về đẩy mạnh công tác kết nạp Đảng đối với quần chúng có đạo; đồng thời ban hành Thông tri số 19 về việc đẩy mạnh công tác kết nạp Đảng nhằm thành lập chi bộ ở những xóm chưa có đảng viên, xóm thuộc chi bộ ghép. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn. Đây được xem là những giải pháp quan trọng tháo gỡ “nút thắt” trong công tác phát triển đảng ở những vùng đồng bào Công giáo.

Xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở vùng có đông đồng bào Công giáo

Xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở vùng có đông đồng bào Công giáo

14/11/2018 08:44

Năm 2008, huyện Kim Sơn còn 7/27 xã, thị trấn có chi bộ ghép với tổng số 13 chi bộ ghép của 32 thôn, xóm và còn 2 xóm “trắng” đảng viên. Đến nay, Kim Sơn không còn xóm “trắng” đảng viên, chấm dứt tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép. Đây là kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện Kim Sơn sau 10 năm kiên trì, bền bỉ thực hiện mục tiêu xóa xóm “trắng” đảng viên, xóm “trắng” chi bộ, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là ở những vùng có đông đồng bào Công giáo.

Gia Viễn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

08/11/2018 09:10

Gần 3 năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện Gia Viễn đã xác định rõ việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do vậy đã chỉ đạo chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, đơn vị LLVT bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa.

Phát huy hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Phát huy hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

08/11/2018 09:08

Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/T.W của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, đặc biệt là sau 3 năm thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, vị trí làm chủ của nhân dân không ngừng được cải thiện, tạo sự đồng thuận lớn trong xã hội, người dân phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức, đồng lòng cùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển.

Hội nông dân Hoa Lư: Thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế

Hội nông dân Hoa Lư: Thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế

31/10/2018 08:34

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Hoa Lư đã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các chương trình, cuộc vận động của Hội, nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế. Trong quá trình thực hiện, các cấp Hội luôn quan tâm xây dựng các mô hình điểm về trồng cây, con nuôi mới, cho hiệu quả kinh tế cao nhằm đánh giá, nhân rộng, từ đó thu hút đông đảo hội viên tham gia, hưởng ứng.

Cách làm mới trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Gia Viễn

Cách làm mới trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Gia Viễn

27/10/2018 08:41

Thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện xây dựng kế hoạch triển khai gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tập trung tháo gỡ những khó khăn, bức xúc nổi cộm...

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay

26/10/2018 14:38

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa qua đã thống nhất cao và quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là một bước tiến mới về nhận thức của Đảng ta, trên cơ sở kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao

26/10/2018 09:20

Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Báo Ninh Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định.

Yên Khánh thực hiện lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

14/10/2018 08:28

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nhiều năm qua, huyện Yên Khánh đã đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của huyện trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Kinh nghiệm “Dân vận khéo” của một Bí thư chi bộ

Kinh nghiệm “Dân vận khéo” của một Bí thư chi bộ

10/10/2018 13:46

Với vai trò là Bí thư chi bộ, ông Nguyễn Đức Sáng đã cùng Ban chi ủy, Ban công tác Mặt trận, Ban đại diện tổ dân phố xây dựng nghị quyết, lập kế hoạch và triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” vận động nhân dân phố Phúc Ninh, phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình) dọn vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần. Mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, được Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo phường Phúc Thành công nhận.

Yên Mô khơi dậy sức dân nhờ dân vận khéo

Yên Mô khơi dậy sức dân nhờ dân vận khéo

10/10/2018 08:43

Về Yên Mô hôm nay, điều dễ cảm nhận đó là sự thay đổi rõ nét qua những nếp nhà, ngõ xóm: nhiều tuyến đường đã được trải nhựa, đổ bê tông thay thế những con đường lầy lội, “ổ voi, ổ gà”. Hệ thống kênh mương tưới tiêu được đầu tư xây dựng kiên cố gắn với dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, tạo ra những vùng chuyên canh năng suất, chất lượng cao. Nhiều ngôi nhà cao tầng, trung tâm dịch vụ thương mại và nhiều nhà máy được đầu tư xây dựng... Tất cả đã tạo nên bức tranh sống động của vùng quê vốn được coi là “thuần nông” này. Sự “thắm da, đỏ thịt” ấy là nhờ huyện đã làm tốt công tác dân vận, huy động sức dân cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành.

Cơ quan ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cấp ủy giao

Cơ quan ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cấp ủy giao

09/10/2018 14:38

Thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU, ngày 1/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù, cơ quan ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy được phân công phụ trách xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh.

Yên Khánh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng nông thôn mới

Yên Khánh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng nông thôn mới

09/10/2018 12:36

Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Khánh đã đạt 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Kết quả trên ghi đậm dấu ấn sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng đối với sự lãnh đạo, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và hơn hết là thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương.

Đảng bộ huyện Yên Mô: Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng

04/10/2018 09:00

Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; chăm lo kết nạp đảng viên, nhất là những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên đã là một trong những giải pháp quan trọng để Đảng bộ Yên Mô không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Trang đầu  ...  5  6  7  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả