Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Giải pháp thiết thực giúp đỡ xã đặc thù

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Giải pháp thiết thực giúp đỡ xã đặc thù

13/10/2016 08:25

Thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù”, thời gian qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giúp đỡ xã Khánh Hồng- một trong những xã đặc thù của huyện Yên Khánh. Với sự trợ giúp của đơn vị phụ trách, các doanh nghiệp kết nghĩa, xã Khánh Hồng đã và đang có những bước chuyển tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Đổi mới công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Đổi mới công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

12/10/2016 08:18

Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tạo động lực trong vận động thành lập các tổ chức chính trị-xã hội tại doanh nghiệp

Tạo động lực trong vận động thành lập các tổ chức chính trị-xã hội tại doanh nghiệp

12/10/2016 08:11

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch “Phối hợp chỉ đạo việc thành lập tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” từ đầu năm 2016. Trên cơ sở đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban dân vận các huyện, thành ủy; Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh và cấp huyện đã tập trung chỉ đạo phối hợp tổ chức thực hiện, bước đầu đem lại kết quả thiết thực.

Phường Ninh Sơn nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “Một cửa”

Phường Ninh Sơn nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “Một cửa”

03/10/2016 08:39

Nhận thức rõ công tác cải cách thủ tục hành chính có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao năng lực, hiệu quả của chính quyền cũng như công tác xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, từ nhiều năm nay, phường Ninh Sơn (thành phố Ninh Bình) đã chú trọng triển khai các giải pháp để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, từng bước chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa” để tạo thuận tiện và đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Hiệu quả từ các mô hình “Dân vận khéo” của phụ nữ Yên Khánh

Hiệu quả từ các mô hình “Dân vận khéo” của phụ nữ Yên Khánh

28/09/2016 08:44

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Yên Khánh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban chỉ đạo huyện phát động. Theo đó, 100% cơ sở Hội xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thành phố Ninh Bình; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Thành phố Ninh Bình; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

27/09/2016 07:57

Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức” do LĐLĐ tỉnh và Sở Nội vụ phát động đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Ninh Bình triển khai nghiêm túc. Kết quả sau một năm triển khai đã có những tác động tích cực đến công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao vai trò, nhận thức của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi đến cơ quan Nhà nước giải quyết công việc có liên quan.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh

21/09/2016 07:42

Từ năm 2013 đến nay, hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa, thiết thực, xây dựng, nhân diện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng cơ sở. Qua đó đã huy động được sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên phụ nữ và nhân dân, phát huy được vai trò của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị.

Chi bộ Phòng Lao động- Thương binh và xã hội huyện Gia Viễn: Làm theo gương Bác

18/09/2016 08:42

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, chi bộ phòng Lao động- Thương binh và xã hội huyện Gia Viễn đã tích cực học tập chuyên đề “nếp sông văn hóa công sở” và liên hệ với tình hình thực tiễn của đơn vị, qua đó phát huy được sức mạnh tập thể, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

09/09/2016 15:13

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kim Sơn: Nhiều kết quả trong triển khai công tác Dân vận

03/09/2016 08:26

Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 25 – NQ/TƯ, nhận thức về công tác Dân vận của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Kim Sơn đã có nhiều chuyển biến. Thể hiện rõ nhất ở việc thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại với nhân dân được thực hiện sớm và hiệu quả; việc vận động chức sắc và đồng bào có đạo được quan tâm nhiều hơn…

Hoa Lư: Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Hoa Lư: Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

01/09/2016 08:52

Một trong các giải pháp nhằm xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh là việc xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về lập trường chính trị, tinh thông về nghiệp vụ. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua cấp ủy, chính quyền huyện Hoa Lư đã quan tâm thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước.

Tham mưu xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh từ cơ sở

Tham mưu xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh từ cơ sở

01/09/2016 08:38

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh 2/9, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đào Duy Thắng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Khánh về công tác tham mưu xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thành phố Ninh Bình: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị

29/08/2016 09:31

Đồng chí Lê Thị Hoa, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) thành phố Ninh Bình cho biết: Các nội dung liên quan đến thực hiện QCDC ở cơ sở được cụ thể hóa vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Đình Mống: Căn cứ địa cách mạng trên vùng đất Yên Quang

Đình Mống: Căn cứ địa cách mạng trên vùng đất Yên Quang

27/08/2016 08:37

Những ngày tháng 8, chúng tôi đến thăm khu di tích lịch sử đình Mống- căn cứ địa cách mạng trên vùng đất Yên Quang (Nho Quan). Nơi đây từng là căn cứ địa của Đại đoàn 320 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Không những thế, đình Mống còn là chứng tích lịch sử ghi dấu những trận chiến đấu anh dũng của bộ đội địa phương và Đại đoàn 320 (Đồng bằng) đã đập tan cuộc hành quân Hải Âu của thực dân Pháp trong chiến dịch Tây Nam Ninh Bình, góp phần làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ năm 1954.

Đảng bộ phường Vân Giang: Học tập và làm theo lời Bác

27/08/2016 08:30

Nhận thức rõ việc thực hiện Chỉ thị số 03 và hiện nay là Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đổi mới CNH-HĐH đất nước, Đảng bộ phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai việc học và làm theo Bác một cách sâu rộng, thường xuyên, đi vào nề nếp, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trang đầu  ...  5  6  7  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Chùa Động Am Tiên – chốn “bồng lai tiên cảnh' ở Ninh Bình
Đi thuyền trên dòng sông Ngô Đồng ở Tam Cốc
Miền quê thanh bình ở Ninh Bình
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả