Để công tác quản lý “đảng viên 76” ngày càng chặt chẽ, hiệu quả

Để công tác quản lý “đảng viên 76” ngày càng chặt chẽ, hiệu quả

17/02/2019 10:49

Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, quy định rõ: Tổ chức cơ sở đảng ở nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên đang cư trú tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Đến hết tháng 12/2018, tổng số đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 76-QĐ/TW (sau đây viết là đảng viên 76) của Đảng bộ tỉnh là 25.822 người. Từ thực tiễn đã đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết để việc quản lý đảng viên 76 ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tránh hình thức theo đúng yêu cầu đề ra.

Khánh Thiện thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

16/02/2019 10:29

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Khánh Thiện (huyện Yên Khánh) đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; phấn đấu sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đoàn HĐND tỉnh khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương

Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đoàn HĐND tỉnh khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương

05/02/2019 11:06

Kế thừa và phát huy kinh nghiệm hoạt động từ những nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ trong hoạt động của HĐND tỉnh. Sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong thời gian qua đã giúp HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định; ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố bộ máy chính quyền và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện học và làm theo gương Bác: Chọn nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mới

Thực hiện học và làm theo gương Bác: Chọn nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mới

03/02/2019 15:08

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã vận dụng sáng tạo các nội dung Chỉ thị vào thực tiễn bằng việc lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện, qua đó thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh.

Khơi dậy sức dân mạnh mẽ

Khơi dậy sức dân mạnh mẽ

02/02/2019 10:16

Việc quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm về công tác dân vận, nhất là quan điểm “Dân vận khéo” của Bác Hồ thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020, đã góp phần quan trọng trong vận động, tập hợp, tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nhân tố cơ bản để giành thắng lợi.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở Yên Mô: Chuyển biến cả “lượng” và “chất”

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở Yên Mô: Chuyển biến cả “lượng” và “chất”

02/02/2019 04:49

“Vừa đảm bảo tinh gọn bộ máy, vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ và hiệu quả công việc tại cơ sở… là những “cái được” lớn nhất sau khi huyện Yên Mô bắt tay vào triển khai sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn; thôn, xóm trên địa bàn theo tinh thần Thông báo 911 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” – chia sẻ này của đồng chí Phạm Quốc Đạt, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Mô đã được minh chứng bằng rất nhiều những kết quả cụ thể ở cơ sở thời gian qua.

Để Quy định trách nhiệm nêu gương của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống

Để Quy định trách nhiệm nêu gương của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống

01/02/2019 10:43

Nửa nhiệm kỳ qua, cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã kiên trì đưa xây dựng Đảng về đạo đức trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng với nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt, gắn với chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, góp phần từng bước củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, từ khi Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương được ban hành với sự đón nhận đầy kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh ta đã cụ thể hóa thành Quy định số 10 ngày 14/1/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Để hiểu rõ hơn sự cần thiết của việc ban hành Quy định này cũng như những giải pháp để Quy định số 10 của Tỉnh ủy nhanh chóng đi vào thực tiễn, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Gia Viễn: Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI

Gia Viễn: Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI

31/01/2019 14:13

Từ việc đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các mặt công tác đã góp phần quan trọng giúp huyện Gia Viễn tạo được dấu ấn sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020), tạo tiền đề vững chắc cho những bước đột phá ở nửa nhiệm kỳ còn lại.

Sức lan tỏa từ các mô hình “Dân vận khéo” ở phường Bích Đào

Sức lan tỏa từ các mô hình “Dân vận khéo” ở phường Bích Đào

29/01/2019 08:26

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy, UBND phường Bích Đào (thành phố Ninh Bình) đã triển khai xây dựng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Các mô hình “Dân vận khéo” đã có sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và làm thay đổi diện mạo đô thị của phường.

Huyện ủy Yên Mô triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2019

Huyện ủy Yên Mô triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2019

22/01/2019 14:42

Sáng 22/1, Huyện ủy Yên Mô tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Đảng bộ xã Ninh An đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

20/01/2019 06:04

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, xã Ninh An, huyện Hoa Lư đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện, nhất là chú trọng nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động, công tác. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Gia Vân: Khi ý Đảng hợp lòng dân

Gia Vân: Khi ý Đảng hợp lòng dân

18/01/2019 08:01

Những ngày cuối năm, chúng tôi trở lại xã Gia Vân (Gia Viễn) và không khỏi ngỡ ngàng bởi diện mạo nông thôn nơi đây đã có nhiều khởi sắc với cụm công nghiệp hàng chục ha, những nhà máy, công ty mọc lên san sát, thu hút đông lao động trong và ngoài địa phương. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được sửa chữa, xây mới khang trang; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng lên. Có được kết quả đó trước hết là bởi ở Gia Vân, ý Đảng, lòng dân đã hợp làm một, biến những Nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống, tạo động lực để xã phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng quê “Ai đi mà chẳng nhớ, ai về mà chẳng thương”.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

14/01/2019 15:25

Ngày 14/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở các cấp công đoàn huyện Yên Khánh

12/01/2019 12:50

Thời gian qua việc triển khai Chỉ thị 05 ở các cấp công đoàn huyện Yên Khánh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương. Đồng thời góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

10/01/2019 07:29

Trong năm 2018, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng so với năm trước. Những vụ án, vụ việc vi phạm về tham nhũng, lãng phí đã được phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác này.

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô
Lễ hội hoa xuân tại Thung lũng hoa Bái Đính
Ninh Bình rộn ràng sắc xuân
Mùa cói Kim Sơn

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả