“Dân vận khéo” góp phần giảm nghèo bền vững

23/08/2019 13:43

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở Yên Mô triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Quá trình triển khai, huyện phát huy vai trò của công tác Dân vận, đã huy động được các nguồn lực xã hội, góp phần giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nho Quan tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

20/08/2019 08:03

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Nho Quan.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

19/08/2019 08:20

Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Khánh Nhạc (Yên Khánh) đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, qua đó, giúp hội viên nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Đảng bộ Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình: Đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đảng bộ Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình: Đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

14/08/2019 08:33

Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình có nhiệm vụ chính là kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, hàng hóa khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng và đời sống nhân dân địa phương. Những năm qua, cùng với nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ huyện Nho Quan thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên

Đảng bộ huyện Nho Quan thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên

12/08/2019 08:39

Cùng với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, trong nhiều năm qua, các cấp ủy trên địa bàn Nho Quan đã và đang thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

Quan tâm hơn nữa đến việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Quan tâm hơn nữa đến việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

07/08/2019 07:57

Thời gian qua, việc triển khai mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy quan tâm, triển khai nghiêm túc theo tinh thần Kết luận số 29 ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.

Sơn Lai làm theo lời Bác

04/08/2019 08:39

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã Sơn Lai (Nho Quan) đã đổi mới phương thức lãnh đạo, làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân, bám sát thực tiễn, thực hiện nói đi đôi với làm. Đảng bộ xã đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách phù hợp với thực tiễn và được chính quyền triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã đã làm việc tận tâm, trách nhiệm hơn, lắng nghe và tham mưu giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Từ đó tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Mô: Bám sát thực tiễn, tham mưu kịp thời, tuyên truyền thuyết phục

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Mô: Bám sát thực tiễn, tham mưu kịp thời, tuyên truyền thuyết phục

03/08/2019 10:42

“Bám sát thực tiễn, tham mưu kịp thời, tuyên truyền thuyết phục” được xem là một trong những giải pháp chính mà trong nhiều năm qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Mô duy trì thực hiện hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động luôn được đổi mới, hướng tới các đối tượng phù hợp, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo điều kiện để phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của huyện.

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới

02/08/2019 09:10

Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, phát triển và củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng. Tại tỉnh ta, thời gian qua, công tác tư tưởng, lý luận đã được coi trọng và chỉ đạo quyết liệt, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Hội Phụ nữ Yên Mô: Phát huy vai trò phản biện xã hội

Hội Phụ nữ Yên Mô: Phát huy vai trò phản biện xã hội

02/08/2019 08:12

Mới đây, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ huyện Yên Mô chủ trì tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Hội nghị phản biện đã thu được nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh các quan điểm xây dựng dự thảo luật về các điều khoản liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới..., qua đó góp phần hoàn thiện dự thảo luật, đảm bảo tính đúng đắn, khoa học và có tính khả thi cao. Song điều quan trọng là thông qua hội nghị giúp các cấp Hội Phụ nữ trong huyện có thêm kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội của mình.

Tăng cường các giải pháp quản lý đảng viên đi làm ăn xa

26/07/2019 09:34

Đảng bộ tỉnh hiện có 12 đảng bộ trực thuộc, 687 tổ chức cơ sở đảng với 71.186 đảng viên. Tổng số đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng do đi làm ăn xa là 2.099 đảng viên, chiếm 2,9% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa. Việc miễn, tạm miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên đi làm ăn xa được thực hiện cơ bản đúng thủ tục, quy trình theo quy định, hướng dẫn của Trung ương… Do vậy, công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa chặt chẽ hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú.

Đảng bộ xã Khánh Lợi: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập và làm theo Bác

20/07/2019 08:13

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Khánh Lợi (Yên Khánh) luôn xác định phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, Đảng bộ đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

19/07/2019 08:10

Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, trong thời gian qua, ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoa Lư đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tín hiệu vui trong phát triển đoàn viên công đoàn

Tín hiệu vui trong phát triển đoàn viên công đoàn

17/07/2019 08:58

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) luôn được coi là việc khó đối với tổ chức công đoàn bởi nhiều yếu tố khách quan như sự thiếu hợp tác của chủ doanh nghiệp và những hiểu biết chưa đầy đủ của người lao động… Tuy nhiên, thực tế càng khó khăn lại càng cho thấy quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các cấp Công đoàn. Những nỗ lực đó đã đem lại nhiều tín hiệu vui khi chỉ trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thành lập mới được 18 CĐCS, kết nạp gần 4.700 đoàn viên (đạt 132,9% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao), nâng tổng số CĐCS toàn tỉnh là 1.073 với hơn 90.000 đoàn viên.

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong xã hội và đoàn viên, CNLĐ

Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong xã hội và đoàn viên, CNLĐ

16/07/2019 08:11

Cách đây 90 năm, ngày 28/7/1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam; là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân dưới ngọn cờ cách mạng vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 90 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng và phát triển đất nước. Cũng trong những năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn Ninh Bình đã không ngừng phát triển, tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng.

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên
Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả