Tam Điệp tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

Tam Điệp tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

29/05/2020 05:20

Xác định tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ thành phố, do vậy sau khi có hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Tam Điệp đã quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời nội dung tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Đến nay, công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội từ cấp cơ sở đang được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Đảng bộ xã Gia Thủy: Tạo chuyển biến từ những quyết sách hợp lòng dân

29/05/2020 05:18

Xã Gia Thủy (Nho Quan) nổi tiếng với làng nghề gốm truyền thống và cũng được nhiều người biết đến bởi những khó khăn do đặc thù là vùng “rốn lũ”. Nhưng có một thực tế là chính những khó khăn đó lại là động lực thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân nơi đây đoàn kết vươn lên với khát vọng xây dựng quê hương Gia Thủy giàu đẹp, văn minh. Kết quả của những nỗ lực được ghi nhận bằng việc đầu năm 2019, Gia Thủy vinh dự đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra. Trong hành trình vươn lên đó ghi nhận vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ xã với những quyết sách hợp lòng dân, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chi bộ Tổ dân phố 18: Gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Chi bộ Tổ dân phố 18: Gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

25/05/2020 20:28

Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Chi bộ Tổ dân phố 18, phường Trung Sơn (thành phố Tam Điệp) đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, nâng cao đời sống nhân dân. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Tổ dân phố 18 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.

Rà soát, sàng lọc đảng viên ở Đảng bộ thành phố Tam Điệp: Dân chủ, công tâm để chấn chỉnh, giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Rà soát, sàng lọc đảng viên ở Đảng bộ thành phố Tam Điệp: Dân chủ, công tâm để chấn chỉnh, giữ nghiêm kỷ luật Đảng

18/05/2020 05:38

Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được ban hành từ đầu năm 2019. Việc triển khai Chỉ thị này có thể coi là đợt sàng lọc, chấn chỉnh kỷ luật Đảng được làm đồng bộ, bài bản và nghiêm túc, góp phần chấn chỉnh, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Tại Đảng bộ thành phố Tam Điệp, Thành ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trong quá trình rà soát, bên cạnh tuân thủ tất cả các bước theo quy định, cấp ủy phải thực sự dân chủ, công tâm.

Để nêu gương, cán bộ, đảng viên phải làm những điều tốt đẹp

Để nêu gương, cán bộ, đảng viên phải làm những điều tốt đẹp

18/05/2020 05:33

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2017 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lựa chọn chủ đề công tác hàng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phát huy tinh thần nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Phát huy tinh thần nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

15/05/2020 09:56

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dù ở hoàn cảnh khó khăn nào, Đảng ta luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân và đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quần chúng nhân dân luôn luôn chú ý đến lời nói và việc làm của cán bộ, đảng viên, hiện nay trước những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, nhất là xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì vấn đề nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Đảng bộ xã Quang Sơn: Gắn việc học và làm theo Bác với phong trào xây dựng nông thôn mới

Đảng bộ xã Quang Sơn: Gắn việc học và làm theo Bác với phong trào xây dựng nông thôn mới

14/05/2020 08:42

Những năm gần đây, diện mạo nông thôn mới xã Quang Sơn (thành phố Tam Điệp) ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đây là kết quả từ cách làm sáng tạo của Đảng ủy xã khi gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải: Thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải: Thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020

12/05/2020 08:12

Ngày 13/5, Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 -2025) sẽ diễn ra. Đây là dịp để Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải nhìn lại kết quả chặng đường 5 năm nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định những mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn

09/05/2020 07:03

Thời điểm này đang diễn ra đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại các tổ chức cơ sở đảng, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đây là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho 5 năm tới.

Hiệu quả của việc thành lập chi bộ Công an xã

Hiệu quả của việc thành lập chi bộ Công an xã

08/05/2020 08:20

Đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại 100% xã, thị trấn. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các xã đã thành lập chi bộ Công an để tổ chức thực hiện, tham mưu cho Đảng ủy xã về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại những chuyển biến tích cực.

Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT: Đổi mới, sáng tạo, phát triển nông nghiệp bền vững và hiệu quả

Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT: Đổi mới, sáng tạo, phát triển nông nghiệp bền vững và hiệu quả

07/05/2020 08:01

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh, Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng

05/05/2020 08:34

“Phải khẳng định báo, tạp chí của Đảng là tài liệu cung cấp những thông tin thời sự chính thống, quan trọng, tiếng nói nói của Đảng, Nhà nước, cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa…”.- Đó là những điều mà đồng chí Đào Thị ánh Tuyết, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Ninh Bình chia sẻ với chúng tôi.

Nghiên cứu sách chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của đảng viên

Nghiên cứu sách chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của đảng viên

04/05/2020 07:20

Ban Bí thư khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

02/05/2020 07:30

Trong những năm qua, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm. Thông qua các hoạt động giáo dục góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Nông dân thành phố Ninh Bình làm theo lời Bác

Nông dân thành phố Ninh Bình làm theo lời Bác

12/04/2020 07:55

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội Nông dân thành phố Ninh Bình triển khai sâu rộng, góp phần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên nông dân.

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả