Đảng ủy xã Kim Trung: Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo

Đảng ủy xã Kim Trung: Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo

07/04/2020 07:37

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo để kinh tế có bước phát triển khá; đẩy mạnh huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng có hiệu quả; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội..., trong những năm qua, Đảng ủy xã Kim Trung (Kim Sơn) đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở địa phương.

Tam Điệp: Bước đầu hình thành cơ chế kiểm tra, giám sát cán bộ

04/04/2020 09:10

Thời gian qua, các cấp ủy trong Đảng bộ thành phố Tam Điệp luôn chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và sự vận hành đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả của hệ thống chính trị. Coi trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đặc biệt là sự quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, đi đôi với phát huy dân chủ và trách nhiệm của tập thể. Có thể thấy rất rõ việc này khi thành ủy Tam Điệp triển khai thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát cán bộ theo tình thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

03/04/2020 08:14

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Ninh Bình đã có những chỉ đạo, định hướng kịp thời, trong đó ưu tiên số một vẫn là bảo vệ sức khỏe cho người dân và cộng đồng.

Đảng bộ thành phố Ninh Bình: Hướng đến một kỳ đại hội thành công

Đảng bộ thành phố Ninh Bình: Hướng đến một kỳ đại hội thành công

30/03/2020 08:04

Theo Kế hoạch số 154 ngày 19/11/2019 của Thành uỷ Ninh Bình về đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Ninh Bình bắt đầu từ cuối tháng 3/2020 và hoàn thành trong tháng 4/2020. Là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6/2020. Những ngày này, công tác chuẩn bị Đại hội đang được tiến hành khẩn trương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

28/03/2020 08:03

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo đại hội như: Kế hoạch số 182-KH/TU, Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 06/11/2019, Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 24/02/2020 và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thành phố Tam Điệp: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ cơ sở

Thành phố Tam Điệp: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ cơ sở

27/03/2020 08:01

Chi bộ luôn được coi là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. do vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ là nhiệm vụ quan trọng mà Thành ủy Tam Điệp quan tâm triển khai.

Khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới

26/03/2020 08:07

Nhiều năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, khơi dậy được sức trẻ, nhiệt huyết và sáng tạo của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) để tham gia có hiệu quả vào các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nhất là công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đã có nhiều công trình, phần việc thanh niên đem lại hiệu quả tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, thanh niên nói riêng.

Đảng bộ xã Trường Yên: Đón chào ngày hội lớn

Đảng bộ xã Trường Yên: Đón chào ngày hội lớn

24/03/2020 08:25

Vinh dự được Đảng bộ huyện Hoa Lư chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong toàn huyện, từ nhiều tháng qua, Đảng bộ và nhân dân xã Trường Yên đã dành nhiều công sức, tâm huyết chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội, sẵn sàng “mở màn” cho đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thành công.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trung Sơn nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trung Sơn nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp

23/03/2020 08:26

Đảng bộ phường Trung Sơn (thành phố Tam Điệp) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Với việc mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu, Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới với niềm tin, kỳ vọng sẽ tiếp tục quy tụ sức dân, tạo được đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chi bộ Thôn 8 : Làm theo lời Bác gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Chi bộ Thôn 8 : Làm theo lời Bác gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

22/03/2020 12:36

Thời gian qua, chi bộ thôn 8, xã Khánh Trung (Yên Khánh) đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đó đã nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, huy động hiệu quả sức dân chung sức, đồng lòng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thành phố Tam Điệp: Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính

Thành phố Tam Điệp: Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính

19/03/2020 09:44

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính”, thời gian qua, thành phố Tam Điệp đã nêu cao vai trò người đứng đầu trong công tác chỉ đạo việc xây dựng và triển khai cải cách hành chính (CCHC); rà soát, cắt giảm những thủ tục không cần thiết để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế; công khai, minh bạch trong thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân.

Nho Quan: Đẩy nhanh tiến độ công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện

18/03/2020 08:08

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan đang tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt dự án Đường ứng cứu phòng hộ Vườn Quốc gia Cúc Phương-công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện đang được gấp rút triển khai nhằm tạo điều kiện ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế các xã vùng núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Ninh Bình.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên

Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên

14/03/2020 11:22

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu: mỗi năm toàn tỉnh kết nạp 2.000 đảng viên. Để đạt chỉ tiêu này, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo đủ số lượng và tăng về chất lượng, qua đó tạo nguồn kế cận vững chắc cho Đảng. Với nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt và quyết tâm cao, đến nay nhiều địa phương đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ xxi đề ra.

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đảng bộ các cấp

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đảng bộ các cấp

12/03/2020 08:20

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước và của Đảng bộ tỉnh. Trong Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh coi công tác nhân sự là nội dung quan trọng nhằm chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; đồng thời, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Ngọc Hưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy để làm rõ những vấn đề mới trong công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ xã Khánh Trung: Sẵn sàng cho đại hội điểm, thí điểm cấp cơ sở của tỉnh

Đảng bộ xã Khánh Trung: Sẵn sàng cho đại hội điểm, thí điểm cấp cơ sở của tỉnh

10/03/2020 08:23

Thực hiện Thông báo số 1665-TB/TU ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chọn đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh là một trong hai đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm, thí điểm cấp cơ sở của tỉnh, đồng thời cũng là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh chọn làm điểm và thí điểm của huyện. Đây là vinh dự, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải hết sức khẩn trương, nghiêm túc, tránh nhiệm cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của Đảng bộ xã.

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả