Thời sự Chủ nhật, 28/12/2008 14:48

Xã luận: Vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH

Năm 2008 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm (2006-2010). Với những thuận lợi cơ bản từ thành tựu đạt được qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là những thành tựu trong 2 năm 2006 và 2007 đã tạo tiền đề cho việc xác định quyết tâm hoàn thành sớm một số chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm và tạo cho nước ta một thế và lực mới khi tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế thế giới.



Tuy nhiên, bước vào thực hiện kế hoạch năm 2008 Ninh Bình cũng như các địa phương trong cả nước đã gặp không ít những khó khăn, thách thức về kinh tế và đời sống. Tình hình khủng hoảng tài chính và kinh tế suy thoái ở nhiều nước trên thế giới đã tác động tiêu cực đến kinh tế nước ta. Giá nhiều vật tư quan trọng cho sản xuất, chỉ số giá tiêu dùng, mức nhập siêu, các chỉ số về tổng phương tiện thanh toán, tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế đều tăng cao hơn nhiều so với các năm trước. Thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh diễn ra liên tiếp, gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân.


Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, đến nay tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế -xã hội đã có những chuyển biến tích cực. Việc kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô đã đạt được kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng; nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá trong điều kiện lạm phát cao; an sinh xã hội được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả; các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá - thông tin, bảo vệ môi trường được chú trọng và tiếp tục phát triển; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có những chuyển biến, hoạt động đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế đạt nhiều kết quả; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…


Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình vừa hoàn thành nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong nửa nhiệm kỳ qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, giành được những kết quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; đã huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, kết cấu hạ tầng được tăng cường; các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện; công tác quốc phòng địa phương được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố; hết nửa đầu nhiệm kỳ đã có 10/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội XIX đề ra, tạo niềm tin và khí thế mới để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX.


 

Phát huy thắng lợi trong năm 2007 và nửa nhiệm kỳ, năm 2008 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh và do tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính toàn cầu, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần cách mạng của quê hương anh hùng, đoàn kết, năng động vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả khá toàn diện trong việc thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh: Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP ước đạt 18,9%, là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông - lâm - ngư nghiệp; dịch vụ có bước tiến khá vững chắc; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.800 tỷ đồng (vượt 50% dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh); văn hoá - xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả trong việc triển khai thực hiện các chính sách xã hội; đời sống nhân dân nói chung, trước hết là hộ nghèo được cải thiện rõ nét, nhất là về nhà ở; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững chắc.


Tuy nhiên, trong năm qua do lạm phát tăng cao đã làm cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn, làm hạn chế chất lượng tăng trưởng. Mặt khác, việc tiến hành cải cách hành chính vẫn còn những bất cập, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị lũ lụt còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế, yếu kém cần nhanh chóng khắc phục.


Năm 2009 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm (2006-2010). Mặc dù được dự báo là năm sẽ có nhiều khó khăn, thách thức cả về khách quan và chủ qua, do những biến động phức tạp của tình hình thế giới, tình hình thiên tai, dịch bệnh và những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế, trong đó tác động tiêu cực rõ nhất là giảm lượng hàng xuất khẩu, giảm lượng khách du lịch và khó thu hút đầu tư cho các dự án sản xuất, kinh doanh…, nhưng tỉnh Ninh Bình cũng có những thuận lợi rất cơ bản, đó là tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Chính trị - xã hội ổn định, tuyệt đại nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, do vậy có thể huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân vào thực hiện các chương trình hành động (Ninh Bình được xếp vào tốp các tỉnh, thành phố trong cả nước có năng lực canh tranh khá).


Mặt khác, tiềm năng về con người, tiềm năng từ điều kiện tự nhiên để phát triển của tỉnh ta là rất lớn; một số dự án, công trình sau thời gian đầu tư bắt đầu được đưa vào hoạt động, đóng góp đáng kể cho ngân sách và đời sống xã hội, bên cạnh đó, những kinh nghiệm và thành tựu đạt được trong năm 2008 và nửa nhiệm kỳ đã góp phần tạo cho Ninh Bình một diện mạo mới, là tiền đề, là động lực để quân và dân trong tỉnh vững vàng vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và các năm tiếp theo.



Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đến năm 2010 đảm bảo hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp đã được quy hoạch. Phấn đấu đến năm 2010, sản lượng xi măng đạt trên 10 triệu tấn/năm; sản lượng thép đạt trên 30 vạn tấn/năm. Đưa Bệnh viện Đa khoa 700 giường đi vào hoạt động từ năm 2010. Đưa diện tích trồng cây vụ đông lên 25.000 ha, nâng diện tích cấy lúa năng suất cao lên trên 10.000 ha/vụ, phấn đấu đến năm 2010 đạt sản lượng lương thực trên 50 vạn tấn. Về du lịch, đến năm 2010 phấn đấu có 300 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên để tăng lượng khách lưu trú tại Ninh Bình. Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đến năm 2010 đạt 2.000 tỷ đồng trở lên. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 8%, hoàn thành xây mới, sửa chữa 1.120 nhà dột nát trên địa bàn trong năm 2008 và 2009…


Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và nửa nhiệm kỳ còn lại, đòi hỏi sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo phát huy thành tựu đã đạt được, khai thác mọi nguồn lực ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái kinh tế, quan tâm thực hiện có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, thực hiện thắng lợi các nhóm giải pháp trọng tâm, đặc biệt là nhóm giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy mạnh kích cầu đầu tư và tiêu dùng, thu hút đầu tư vào khu dịch vụ khách sạn trung tâm thành phố Ninh Bình và nhóm giải pháp đảm bảo an sinh xã hội…


Trong khó khăn, thách thức, phẩm chất anh hùng và bản lĩnh dám đương đầu với khó khăn để vượt lên giành thắng lợi của Đảng bộ, quân và dân mảnh đất Cố đô Hoa Lư ngàn năm văn hiến sẽ càng sáng rõ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực vượt bậc, tính năng động, sáng tạo của mỗi người dân, tin tưởng chắc chắn rằng Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, để kinh tế - xã hội của tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững hơn, đời sống của nhân dân được cải thiện nhiều hơn.


Ninh Bình

Gửi bình luận






Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả