Xây dựng Đảng Thứ ba, 01/01/2019 12:07

Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 ở Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh

Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” và sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan tỉnh chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần của các cơ quan trong trụ sở Tỉnh ủy. Ảnh: Thế Minh
Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần của các cơ quan trong trụ sở Tỉnh ủy. Ảnh: Thế Minh

Bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, các đảng ủy, chi ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, quán triệt các nội dung cơ bản; tổ chức hội nghị nghiên cứu, toạ đàm, thảo luận, để làm rõ những nội dung cơ bản về nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên; liên hệ, đánh giá thực trạng việc thực hiện các nội dung trên tại cơ quan, đơn vị và đối với cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên. Cấp uỷ cơ quan, đơn vị phân công cán bộ, đảng viên chuẩn bị nội dung phát biểu trình bày trước chi bộ cơ quan, đơn vị; các đồng chí cán bộ, đảng viên dự hội nghị thảo luận, bổ sung để góp phần làm rõ nội dung chủ đề. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia học tập là 96,5%.

Sau khi học tập, các cấp uỷ và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch, phương hướng phấn đấu của tập thể và cá nhân sau khi sinh hoạt, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Nội dung các bản đăng ký tập trung vào các giải pháp góp phần nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; việc thực thi chế độ công vụ, sửa đổi lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, cách ứng xử nơi công sở; đồng thời xác định rõ ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh đã ban hành chủ đề thực hiện trong năm 2018 với nội dung “Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, nhất là ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 6/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Khối Cơ quan tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở căn cứ vào tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp bách để triển khai thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nêu gương về đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ, trong phong cách ứng xử, tác phong, lề lối làm việc, gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Cụ thể như: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với nội dung đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị; lãnh đạo phải công tâm, gương mẫu, cấp dưới phải trung thực, trách nhiệm; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Toà án nhân dân tỉnh với nội dung cán bộ, đảng viên phải gương mẫu nêu gương chấp hành đúng chủ trương của Đảng, trách nhiệm của đảng viên; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Nông nghiệp và PTNT với nội dung lãnh đạo công tác tư tưởng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường thực thi trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kho bạc Nhà nước tỉnh với nội dung nâng cao vai trò của chi uỷ trong sinh hoạt (sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề) của chi bộ. Văn phòng UBND tỉnh với trọng tâm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh...

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy trong Khối đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện chủ đề năm gắn với tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp khối và cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện chủ đề đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên. Chỉ đạo cấp ủy các cơ quan Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để tuyên truyền việc thực hiện chủ đề năm 2018; đặc biệt quan tâm tuyên truyền về những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chủ đề được cấp uỷ các cấp chú trọng thực hiện nghiêm túc. Ban Tuyên giáo đã phối hợp với UBKT Đảng uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối thực hiện 21 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở về việc thực hiện chủ đề năm.

Có thể khẳng định việc thực hiện chủ đề năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; đồng thời xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong việc thực thi chế độ công vụ, sửa đổi lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, cách ứng xử nơi công sở của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được thể hiện rõ nét; môi trường làm việc của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được đảm bảo; thúc đẩy, nâng cao một bước chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Củng cố và tăng thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nâng lên; góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ.

Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả