Quốc phòng Thứ năm, 02/02/2012 16:35

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh

Trong những năm qua, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh đã có bước chuyển biến đáng kể từ kết quả xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh đến xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Kiểm tra công tác bảo quản vũ khí, đạn dược tại kho Quân khí, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình
Kiểm tra công tác bảo quản vũ khí, đạn dược tại kho Quân khí, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình

Thượng tá Phạm Hồng Hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm kỹ thuật cho biết: Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ chi bộ đến Đảng ủy Phòng đã tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chỉ huy toàn thể đơn vị để quán triệt, triển khai thực hiện, trong các nhiệm vụ thường xuyên hàng tháng, hàng quý, từng nội dung, nhiệm vụ, từng đợt thi đua đều lồng ghép việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy đã phát động "Hòm tiết kiệm đồng đội", sử dụng các nguồn kinh phí trên cấp trong thực hiện nhiệm vụ thực sự tiết kiệm, hiệu quả. Phát huy, nâng cao chất lượng ngày công của bộ đội trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện để giảm bớt kinh phí mà vẫn đạt được yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03/CT-T.Ư ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Phòng đã có nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ với nội dung toàn diện, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn nội dung, mục tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng với của chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị trên giao. Tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, triển khai thực hiện nghiêm các mục tiêu, nội dung thi đua. Đã chỉ đạo tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm và các đợt thi đua cao điểm "Đoàn kết, sáng tạo, lập công dâng Đảng", "50 ngày đêm hành động kiểu mẫu", đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Mọi đảng viên luôn tích cực học tập, nắm chắc nội dung các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp ở Đảng bộ, đơn vị. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động công tác kỹ thuật trong lực lượng vũ trang tỉnh; luôn bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đúng, đủ, kịp thời và đồng bộ cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện. Tiếp nhận, cấp phát hàng chục tấn đạn dược các loại, bảo quản hàng trăm tấn súng, pháo, đạn các loại, xe ô tô, xe thiết giáp. Sản xuất, trang bị tủ súng bằng sắt cho cơ quan Bộ CHQS; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông".
 
Đảng ủy Phòng thường xuyên chỉ đạo các ban, đơn vị lồng ghép nội dung chuyên đề và tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác vào các hoạt động của đơn vị để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, động viên mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng tự giác, tích cực thực hiện phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.
 
Đồng thời xác định tiêu chí phấn đấu thực hiện và làm theo Bác, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; gắn việc học tập và làm theo Bác với các nội dung, chỉ tiêu thi đua tới từng ban, đơn vị, từng cá nhân và xây dựng chương trình đăng ký phấn đấu thi đua hàng tháng, hàng quý và cho cả năm thực hiện. Lấy kết quả việc học tập và làm theo tấm gương của Bác làm một trong những tiêu chí phấn đấu đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và chiến sỹ trong việc bình xét thi đua - khen thưởng. Vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thật sự đi vào cuộc sống của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Bên cạnh đó, nhiệm vụ rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị nề nếp, chính quy được coi trọng bằng việc duy trì quản lý cán bộ, chiến sỹ theo chế độ hàng ngày, hàng tuần; thực hiện nói và hành động theo điều lệnh.
 
Có thể khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở trong Đảng bộ Phòng Kỹ thuật đã trở thành nhân tố quan trọng để nâng cao sức mạnh của tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
 
Hồng Nam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả