Thời sự Thứ hai, 15/12/2008 09:31

Về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2009 - 2014

Ngày 9-12-2008, đồng chí Đinh Văn Hùng, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã ký Thông tri số 10-TT/TU về lãnh đạo tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp nhiệm kỳ 2009- 2014 nội dung như sau:

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp thanh niên các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội đã thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia, điển hình là cuộc vận động "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", thanh niên tham gia xoá đói, giảm nghèo, xoá nhà dột nát..., qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển - xã hội của tỉnh.
 
Thực hiện Công văn 349-CV/BDVT.Ư, ngày 8-9-2008 của Ban Dân vận Trung ương về chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VI, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
 
1. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá" và Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 21-10-2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên các cấp trong thời kỳ mới.
 
Chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp chuẩn bị tốt báo cáo tổng hợp công tác Hội và phong trào thanh niên ở mỗi cấp nhiệm kỳ qua, tập trung đánh giá đúng thực trạng công tác Hội và mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, những ưu, khuyết điểm, đồng thời phân tích sâu sắc nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi 5 năm qua.
 
2. Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của thanh niên trong tỉnh, phát động phong trào thi đua trong mọi tầng lớp thanh niên trước, trong và sau Đại hội, tạo chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể và xã hội trong việc chăm lo cho công tác thanh niên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng và giáo dục truyền thống cho thanh niên. Đổi mới việc tổ chức Đại hội để Đại hội thực sự là ngày hội của thanh niên, là diễn đàn sôi nổi của thanh niên và hành động thiết thực của tuổi trẻ, đảm bảo đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng, trang trọng, tiết kiệm.
 
3. Làm tốt công tác nhân sự, tiến hành đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, có tính đại diện, tính liên hiệp rộng rãi, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết và sức mạnh của các tầng lớp thanh niên. Lãnh đạo chặt chẽ, đảm bảo dân chủ việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ Đoàn chủ chốt để hiệp thương giữ vị trí lãnh đạo trong Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên các cấp.
 
4. Thường trực Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể các cấp bộ Hội; chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm để tiến hành Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên trong tỉnh. Các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tổ chức thành công Đại hội.

Về thời gian: Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên từ cơ sở đến tỉnh tiến hành từ tháng 12-2008 và hoàn thành vào tháng 12-2009.
 
5. Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Văn phòng Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tri này, tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả