Giáo dục Thứ năm, 19/09/2019 07:58

Trường Đại học Hoa Lư bước vào năm học mới với niềm tin và khí thế mới

Năm học 2018-2019, tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hoa Lư đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị liên kết đào tạo và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, để bước vào năm học 2019 - 2020 với niềm tin và khí thế mới.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Hoa Lư tại Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Ảnh:M.Q
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Hoa Lư tại Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Ảnh:M.Q

Tiến sĩ Vũ Văn Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư cho biết: Năm học vừa qua nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; tăng cường, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong nhà trường; tạo động lực, niềm tin; khuyến khích cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Nhà trường nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhà trường cũng đã nỗ lực tuyên truyền, quảng bá cho công tác tuyển sinh, hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo các ngành học, đảm bảo đúng quy chế; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy. Công tác quản lý đào tạo luôn được chú trọng, từ việc xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng khóa, từng kỳ, cũng như việc lập thời khóa biểu, bố trí giảng dạy, học tập, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên theo hướng lấy người học làm trung tâm.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động thao giảng, dự giờ, đánh giá giờ dạy của giảng viên; chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp trong hoạt động dạy và học; nâng cao chất lượng hoạt động thực tập sư phạm, thực tập nghề của sinh viên. Đặc biệt, nhà trường đã triển khai rà soát hệ thống văn bản về công tác quản lý đào tạo; xây dựng, rà soát, chỉnh sửa và ban hành chuẩn đầu ra 14 ngành đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp để phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu xã hội.

Kết quả tốt nghiệp, hệ cao đẳng, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 100%; hệ đại học, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 99,3%, trong đó tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi đạt 51,7%; hệ liên thông đại học, tỷ lệ sinh viên đỗ tốt nghiệp đạt 100%, trong đó tỷ lệ sinh viên xếp loại khá trở lên đạt 69%.

Cùng với đó, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Trong năm học, các cán bộ, giảng viên và sinh viên đã có 55 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 37 đề tài NCKH của giảng viên và 18 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Điểm mới của năm học 2018-2019 ở Trường Đại học Hoa Lư là nhà trường đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định về tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của các bên liên quan về hoạt động đào tạo của Trường Đại học Hoa Lư thông qua các hoạt động khảo sát sinh viên tốt nghiệp, khảo sát cán bộ, giảng viên trong trường, khảo sát các đơn vị sử dụng lao động…

Xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, Nhà trường đã hoàn thành Báo cáo tự đánh giá và dự kiến sẽ triển khai kế hoạch đánh giá ngoài trong năm học 2019-2020.

Đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch lấy ý kiến đánh giá, phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả, đã triển khai lấy ý kiến phản hồi của 2.354 lượt sinh viên hệ chính quy (đạt 91%) với 88 lượt giảng viên được lấy ý kiến.

Qua tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học, hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018-2019 so với các năm học trước đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Hiện nhà trường có 270 cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động; trong đó, đội ngũ giảng viên có 13 tiến sỹ; 185 thạc sỹ, cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy tại trường.

Với những thành tích đạt được trong năm học qua, nhiều tập thể, cá nhân của Nhà trường được cấp trên khen thưởng. Có 3 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 2 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 2 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều cá nhân được khen thưởng. Đảng bộ Nhà trường giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; Công đoàn trường, Đoàn thanh niên được công nhận vững mạnh, xuất sắc.

Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường Vũ Văn Trường cho biết thêm: Năm học 2019-2020, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động đảm bảo chất lượng; nâng cao năng lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, viên chức; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động. Trên cơ sở đó, Trường Đại học Hoa Lư tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, viên chức, người lao động; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật lao động.

Tạo dựng môi trường học đường thân thiện, văn hóa, văn minh. Nghiên cứu các giải pháp có tính khả thi cao nhằm đổi mới, cải tiến hoạt động tuyển sinh, cải thiện hiệu quả chất lượng công tác tuyển sinh; đẩy mạnh xúc tiến các hoạt động liên kết đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng theo địa chỉ; nghiên cứu xây dựng các mã ngành đào tạo mới phù hợp với điều kiện thực tế Nhà trường và nhu cầu thực tiễn nguồn nhân lực của địa phương.

Cùng với đó là triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, trong đó chú trọng quản lý, kiểm soát chặt chẽ kế hoạch đào tạo năm học; nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên gắn với Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2020, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra và của nhà tuyển dụng.

Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, khuyến khích các đề tài NCKH của cán bộ, giảng viên có khả năng ứng dụng trong thực tế; gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tạo cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu sinh; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

Nhà trường sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung các văn bản, quy định liên quan tới công tác sinh viên; tăng cường giáo dục đạo đức, ý thức học tập, xây dựng nếp sống văn hóa học đường cho sinh viên, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào.

Cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của sinh viên. Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, mầm mống tệ nạn xã hội trong sinh viên. Xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, văn minh. Định kỳ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên để nắm bắt diễn biến tư tưởng, đồng thời giải quyết kịp thời những vấn đề sinh viên quan tâm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành. Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp, kỷ cương và việc chấp hành kỷ luật lao động, sử dụng thời gian làm việc của viên chức, người lao động.

Xây dựng nếp sống văn hóa công sở, ý thức phục vụ của cán bộ, viên chức và người lao động. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội; hưởng ứng và cụ thể hóa nội dung các cuộc vận động lớn sát với tình hình nhà trường. Nghiên cứu kết hợp giữa hoạt động xã hội với tăng cường quảng bá hình ảnh của nhà trường.

Mỹ Hạnh


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả