Tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2018

Tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2018

21/08/2018 14:35

Ngày 21/8, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ, trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp cấp xã năm 2018 cho hơn 200 cán bộ Tư pháp – hộ tịch các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, sở Nội vụ, trường Chính trị tỉnh, Trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố.

Quán triệt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

16/08/2018 20:25

Ngày 16/8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chính hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Dự hội nghị có đại diện Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo Thanh tra tỉnh; đại diện các sở, ngành, các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác tư pháp

03/08/2018 14:36

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác tư pháp nói chung và từng chuyên đề, lĩnh vực công tác của ngành. Các mặt công tác tư pháp được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và toàn diện, từ đó giúp chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tư pháp.

Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

28/07/2018 07:32

Ngày 27/7 Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác gia đình tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Sở Tư pháp triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018

Sở Tư pháp triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018

24/07/2018 15:44

Ngày 24/7, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2018.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp

12/07/2018 14:23

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyết định số 578/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020, ngày 12/7, Sở Tư pháp đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp.

 Bồi dưỡng tăng cường năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Bồi dưỡng tăng cường năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

11/07/2018 10:51

Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020, ngày 11/7, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

04/07/2018 08:09

Tủ sách pháp luật là nơi lưu giữ, khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm hiểu của người đọc. Hoạt động của tủ sách pháp luật là một trong các hình thức, biện pháp giúp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở; trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, là một công cụ hữu ích hỗ trợ trong việc tìm hiểu pháp luật, áp dụng pháp luật trong hoạt động quản lý điều hành của Nhà nước cũng như nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

 Tọa đàm về “các vụ án ly hôn gia tăng, nguyên nhân và giải pháp”

Tọa đàm về “các vụ án ly hôn gia tăng, nguyên nhân và giải pháp”

28/06/2018 14:50

Ngày 28/6, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “ các vụ án ly hôn gia tăng, nguyên nhân và giải pháp”.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

12/06/2018 08:37

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013.

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, cán bộ pháp chế các sở, ngành

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, cán bộ pháp chế các sở, ngành

17/05/2018 15:46

Ngày 17/5, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (HĐPBGDPL) đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho 150 báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ngành. Dự hội nghị có lãnh đạo sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác cải cách tư pháp

26/04/2018 08:35

Thời gian qua, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã thực hiện tốt việc chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan tư pháp trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và đã đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác.

VPHC trong lĩnh vực kế toán phạt đến 100 triệu đồng

VPHC trong lĩnh vực kế toán phạt đến 100 triệu đồng

18/03/2018 08:46

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018

14/03/2018 09:05

Vừa qua, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018. Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội cơ bản, hòa nhập cộng đồng; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân.

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 20 năm xây dựng và trưởng thành

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 20 năm xây dựng và trưởng thành

22/08/2017 08:31

Thực hiện Quyết định số 734/TTg ngày 6/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập hệ thống Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 1159/QĐ-UB ngày 6/10/1997 của UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện chức năng, nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trang đầu  ...  2  3  4  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả