Thời sự Chủ nhật, 01/09/2019 18:06

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở Yên Mô Lựa chọn những nội dung trọng tâm

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Yên Mô đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, xác định các khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Do đó đã từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã chỉ đạo lựa chọn những nội dung trọng tậm và khâu đột phát để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Chỉ đạo HĐND huyện thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri để nắm chắc tình hình, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên cơ sở đó để có những giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, người lao động. Chỉ đạo thực hiện việc tổ chức giao ban cụm xã để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc ngay từ cơ sở. Chỉ đạo UBND huyện thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, nhanh, gọn các giao dịch của nhân dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội, Ban biên tập bản tin, trang tin điện tử, Đài truyền thanh huyện tăng cường tuyên truyền nội dung chỉ thị, chủ đề công tác hàng năm, gương người tốt, việc tốt, các hoạt động thực hiện chỉ thị ở cơ sở, những vấn đề tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. 

Từ năm 2018 đến nay, Huyện ủy duy trì việc chấm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hàng quý đối với Đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần và thực hiện tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại buổi sinh hoạt. Từ tháng 3/2018 đến tháng 4/2019, toàn huyện đã có 82 lượt tập thể và 362 lượt cá nhân được tuyên dương trong các buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tuần hàng tháng. Việc biểu dương khen thưởng kịp thời đã có tác dụng khuyến khích cán bộ, đảng viên tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Yên Mô đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến. Các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất; góp công, góp của, hiến đất trong phong trào xây dựng nông thôn mới như: Thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao như mô hình sản xuất 4 vụ/năm ở HTX Đông Thôn, xã Yên Thái, mô hình đã được nhân rộng ra một số xã khác trong huyện; mô hình chuối - cá ở Yên Từ, Yên Đồng, Yên Thành; mô hình sản xuất nấm của một số hộ dân xã Yên Phong, Khánh Dương; mô hình HTX làm dịch vụ liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân ở HTX Liên Dương, xã Khánh Dương, ở HTX Đông Thôn, Quang Trung xã Yên Thái....

Học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Yên Mô. Quy chế làm việc, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu được xác định. Nhiều cán bộ, đảng viên đã xây dựng được phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, “nói đi đôi với làm”; có tránh nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Phương châm “nêu gương” được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả