Tin tức Thứ bảy, 13/07/2019 08:11

Triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách

6 tháng đầu năm 2019, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, điều hành quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự tích cực triển khai các giải pháp quản lý nguồn thu, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khả quan và có tăng trưởng cao so với những năm gần đây. Phóng viên (PV) Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Đinh Nam Thắng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh về những giải pháp và kết quả công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm.

Ông Đinh Nam Thắng trao Bằng khen cho của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Ảnh: Tuấn Anh
Ông Đinh Nam Thắng trao Bằng khen cho của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Ảnh: Tuấn Anh

PV: Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 7.875 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý đạt 4.727 tỷ đồng, đạt 74,3 % dự toán HĐND tỉnh giao. Ông nhận định như thế nào về tiến độ thực hiện thu ngân sách Nhà nước trong thời gian qua?

Ông Đinh Nam Thắng: Năm 2019, chỉ tiêu dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh giao là 10.128 tỷ đồng, trong đó giao cho ngành thuế (thu nội địa) 6.363 tỷ đồng.

Với việc triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn thu, thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt kết quả tích cực, luôn bám sát tiến độ thực hiện dự toán và tăng trưởng khá so với những năm gần đây. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.875 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý đạt 4.727 tỷ đồng, đạt 74,3 % dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 43,6% so với cùng kỳ.

Đã có 11/15 khoản thu đạt tiến độ so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó có nhiều khoản thu quan trọng đạt cao so với dự toán và tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đó là: Thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ khu vực ngoài quốc doanh; lệ phí trước bạ; thu thuế bảo vệ môi trường; thu thuế thu nhập cá nhân.... Thu tiền sử dụng đất có 6 đơn vị đã hoàn thành vượt dự toán HĐND tỉnh giao, gồm: huyện Nho Quan, huyện Kim Sơn, huyện Gia Viễn, huyện Hoa Lư, huyện Yên Mô, thành phố Ninh Bình.

PV: Trong quá trình triển khai thu ngân sách, đơn vị đã gặp những thuận lợi và khó khăn như thế nào, thưa ông?

Ông Đinh Nam Thắng: Có được kết quả trên là do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã có những giải pháp chỉ đạo đồng bộ, điều hành quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả, linh hoạt ngay từ những tháng đầu năm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tạo tiền đề quyết định tăng trưởng nguồn thu ngân sách.

Công tác lập và giao dự toán thu ngân sách Nhà nước sát với tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn, xác định cụ thể cho từng nguồn thu, từng sắc thuế phát sinh trên địa bàn, trên cơ sở đó đơn vị đã nắm bắt tình hình, phân tích, chủ động khai thác tốt mọi nguồn thu nhằm tăng thu cho thu ngân sách Nhà nước.

Ngành Thuế đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong việc tổ chức điều hành thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Cùng với các giải pháp của ngành Thuế, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm còn nói lên những nỗ lực khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, vượt qua tác động của thị trường, tranh thủ mọi thời cơ, năng động, sáng tạo, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, vươn lên duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít những khó khăn. Trước tiên là tăng trưởng kinh tế của những tháng đầu năm 2019 có dấu hiệu chậm lại; tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên gia súc có diễn biến phức tạp đang và sẽ có tác động không thuận lợi đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.

Một số doanh nghiệp trọng điểm (chủ yếu là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh) có số nộp chiếm tỷ trọng lớn do chịu ảnh hưởng bất lợi của nền kinh tế dẫn đến hàng hoá tiêu thụ chậm, hàng hóa tồn kho lớn, giá cả hàng hóa cơ bản trên thị trường có xu hướng tăng dẫn đến chi phí sản xuất kinh doanh cao do vậy số thuế phát sinh thấp.

Các doanh nghiệp xây dựng, giá trị, số lượng công trình xây dựng giảm, doanh thu thấp, số thuế phát sinh phải nộp giảm so với cùng kỳ. Tình hình nợ đọng thuế có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp chây ì, nợ đọng thuế kéo dài đã ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.

PV: Ngành Thuế sẽ ưu tiên các giải pháp trọng tâm nào để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2019?

Ông Đinh Nam Thắng: Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước nói chung và thu thuế nội địa nói riêng, trong những tháng cuối năm ngành Thuế sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Bám sát và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách năm 2019. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển tạo tiền đề tăng trưởng nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết về Chính phủ điện tử; cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ công chức viên chức trong thực hiện cải cách hành chính.

Giao dự toán từng quý cho các đơn vị, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.

Tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hồ sơ khai thuế, miễn, giảm hoàn thuế...để kịp thời phát hiện các trường hợp khai sai, khai không đúng, phối hợp với doanh nghiệp để điều chỉnh kịp thời theo quy trình, đảm bảo 100% hồ sơ khai thuế được kiểm soát chặt chẽ đúng quy định. Tập trung thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, một số ngành nghề kinh doanh mới như kinh doanh qua mạng...

Cùng với đó, ngành Thuế tranh thủ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp, của cả hệ thống chính trị trong việc quản lý, thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2019 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu trong năm 2019. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trên các kênh thông tin...

P.V: Xin cảm ơn ông!

 Hồng Giang (thực hiện)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả