Thời sự Thứ năm, 08/11/2018 16:31

Tổng kết 15 năm tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Sáng 8/11, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”; phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 và biểu dương điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban chuyên môn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy, Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN các huyện, thành phố; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Uỷ ban Đoàn kết công giáo tỉnh; các chức sắc, chức việc tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các cá nhân, tập thể được tuyên dương, khen thưởng.

Việc tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trong những năm qua luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cụ thể, sâu sát; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân với 100% các khu dân cư tổ chức, trong đó có 80% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, với tỷ lệ người dân tham gia đạt 80%. Qua đó đã tiếp tục khơi dậy truyền thống, đoàn kết, ý thức cộng đồng, thể hiện rõ hơn vai trò, vị trí của MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong tình hình, nhiệm vụ mới.

Sau 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn dân cư, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Trong đó kết quả nổi bật là đến cuối năm 2018 toàn tỉnh cơ bản đã có 90/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ninh Bình được Trung ương đánh giá là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước. Công tác quản lý và chỉnh trang đô thị đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo ra diện mạo đô thị hiện đại, văn minh, thân thiện.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019– 2024 với các chỉ tiêu phấn đấu: 100% MTTQ các cấp phát động và hưởng ứng phong trào thi đua với những việc làm cụ thể, thiết thực; các khu dân cư thực hiện tốt việc tổng vệ sinh môi trường định kỳ vào ngày 27 hàng tháng; 100% chùa, giáo xứ, họ đạo trong tỉnh thực hiện tốt mô hình “bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và mô hình “xứ, họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về an ninh trật tự”; hàng năm có trên 80% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, trên 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa…

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của MTTQ VN tỉnh, cũng như việc đoàn kết với các tổ chức thành viên, các tôn giáo, trong hướng dẫn các khu dân cư tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” thiết thực, ý nghĩa. Đây là biểu hiện sinh động nhất cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng đề nghị MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư trong tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đảm bảo thiết thực, phù hợp. Mỗi năm cần lựa chọn được một chủ đề thích hợp, khuyến khích các khu dân cư tổ chức Ngày hội theo hình thức liên khu dân cư nhằm tạo điều kiện trao đổi, học tập lẫn nhau, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các khu dân cư. Tiếp tục đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng phát biểu tại hội nghị.
 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp cần có những chính sách và thực hiện tốt việc tăng cường xây dựng cốt cán, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ những người tiêu biểu trong các tôn giáo và trong đồng bào dân tộc, định kỳ gặp gỡ để thống nhất nội dung vận động quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã tặng hoa và bằng khen của UBND tỉnh cho 50 cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhân dịp này, 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”; 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã được nhận bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

biểu dương điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo.
Biểu dương điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo.
 

Thùy Phương- Thế Minh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả