HĐND tỉnh khóa XIV Thứ ba, 11/12/2018 16:30

Tổng hợp kết quả kiểm phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV

100% số người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao đạt trên 50% trở lên. Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Báo Ninh Bình xin giới thiệu bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu tín nhiệm.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV. Ảnh: Thế Minh
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV. Ảnh: Thế Minh

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TÍN NHIỆM
TẠI KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHÓA XIV
STT Họ và tên Số phiếu  Chiếm  (%)
tổng số đại biểu HĐND tỉnh 
1 Trần Hồng Quảng  50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 43                      86
tín nhiệm 4                        8
tín nhiệm thấp  3                        6
2 Bùi Mai Hoa 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 32                      64
tín nhiệm 5                      10
tín nhiệm thấp  13                      26
3 Đinh Ngọc Hà 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 41                      82
tín nhiệm 6                      12
tín nhiệm thấp  3                        6
4 Mai Văn Tuất 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 47                      94
tín nhiệm 2                        4
tín nhiệm thấp  1                        2
5 Phạm Quang Ngọc 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 42                      84
tín nhiệm 8                      16
tín nhiệm thấp                          -  
6 Chu Thanh Hà 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 38                      76
tín nhiệm 12                      24
tín nhiệm thấp                          -  
7 Trịnh Xuân Hồng 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 31                      62
tín nhiệm 17                      34
tín nhiệm thấp  2                        4
8 Đinh Văn Điến 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 42                      84
tín nhiệm 5                      10
tín nhiệm thấp  3                        6
9 Đinh Chung Phụng 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 44                      88
tín nhiệm 6                      12
tín nhiệm thấp                          -  
10 Tống Quang Thìn 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 44                      88
tín nhiệm 6                      12
tín nhiệm thấp                          -  
11 Nguyễn Ngọc Thạch (PCT) 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 42                      84
tín nhiệm 7                      14
tín nhiệm thấp  1                        2
12 Đinh Hoàng Dũng  50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 47                      94
tín nhiệm 3                        6
tín nhiệm thấp                          -  
13 Nguyễn Ngọc Thạch (UV) 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 44                      88
tín nhiệm 6                      12
tín nhiệm thấp                          -  
14 Trịnh Xuân Ba 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 28                      56
tín nhiệm 17                      34
tín nhiệm thấp  5                      10
15 Nguyễn Mạnh Cường 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 34                      68
tín nhiệm 15                      30
tín nhiệm thấp  1                        2
16 Vũ Mạnh Dương 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 40                      80
tín nhiệm 9                      18
tín nhiệm thấp  1                        2
17 Bùi Thành Đông 50  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ    
tín nhiệm cao 26                      52
tín nhiệm 24                      48
tín nhiệm thấp                          -  
18 Bùi Hoàng Hà 49  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ 1  
tín nhiệm cao 45                      90
tín nhiệm 4                        8
tín nhiệm thấp                          -  
19 Vũ Công Hoan 49  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ 1  
tín nhiệm cao 29                      58
tín nhiệm 18                      36
tín nhiệm thấp  2                        4
20 Vũ Văn Kiểm 49  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ 1  
tín nhiệm cao 33                      66
tín nhiệm 16                      32
tín nhiệm thấp                          -  
21 Hoàng Trung Kiên 49  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ 1  
tín nhiệm cao 36                      72
tín nhiệm 13                      26
tín nhiệm thấp                          -  
22 Lâm Xuân Phương 49  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ 1  
tín nhiệm cao 32                      64
tín nhiệm 17                      34
tín nhiệm thấp                          -  
23 Cao Trường Sơn 49  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ 1  
tín nhiệm cao 34                      68
tín nhiệm 12                      24
tín nhiệm thấp  3                        6
24 Nguyễn Cao Sơn 49  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ 1  
tín nhiệm cao 35                      70
tín nhiệm 11                      22
tín nhiệm thấp  3                        6
25 Lê Trọng Thành 49  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ 1  
tín nhiệm cao 40                      80
tín nhiệm 9                      18
tín nhiệm thấp                          -  
26 Vũ Nam Tiến 49  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ 1  
tín nhiệm cao 40                      80
tín nhiệm 9                      18
tín nhiệm thấp                          -  
27 Trần Song Tùng 49  
Số phiếu hợp lệ    
Số phiếu không hợp lệ 1  
tín nhiệm cao 35                      70
tín nhiệm 11                      22
tín nhiệm thấp  3                        6

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả