HĐND tỉnh khóa XIV Thứ tư, 04/12/2019 10:41

Tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm và chất lượng kỳ họp, đóng góp vai trò quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo

Tại kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí nhấn mạnh: Đóng góp vào những kết quả chung của tỉnh có vai trò quan trọng của HĐND tỉnh với nhiều đổi mới về hoạt động, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, nhất là chất lượng hoạt động của các tổ đại biểu; ngoài hai kỳ họp thường lệ, HĐND tỉnh đã tổ chức các kỳ họp để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Nội dung kỳ họp cuối năm rất nhiều và nhiều nội dung quan trọng.

Đồng thời, năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kết quả thực hiện cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Vì vậy đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị, cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, quyết tâm phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao.

Để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy cao nhất các kết quả đã đạt được của HĐND tỉnh trong thời gian vừa qua để nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp; nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng: Tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm; những vấn đề lớn, vấn đề khó để bàn các giải pháp, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Đẩy mạnh tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách với trọng tâm là cải cách hành chính; Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, nhất là xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tháo gỡ thủ tục hành chính; thực hiện quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường chỉ đạo quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách Nhà nước và đầu tư xã hội; xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác; tạo chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu thực hiện mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp năm 2020 đạt 3,1% Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới một cách bền vững, nông thôn mới kiểu mẫu.

Triển khai có hiệu quả chương trình phát triển du lịch hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tập trung tổ chức tốt các hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Hoa Lư - Ninh Bình 2020, phải coi đây là cơ hội lớn để có bước phát triển mạnh mẽ cho du lịch Ninh Bình giai đoạn tới.

Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả. Cân nhắc kỹ việc đấu giá giá trị quyền sử dụng đất để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất cả trước mắt và lâu dài, đúng quy định và quy hoạch đã được phê duyệt.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội. Tập trung giáo dục đào tạo theo hướng toàn diện; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo theo các quy định của Trung ương, của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm và chất lượng kỳ họp này sẽ góp vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phan Hiếu- Đức Lam


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả