Đời sống Thứ tư, 29/08/2018 08:48

Thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe

Trong thời gian qua, đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chấp hành tốt quy định của nhà nước về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe, qua đó đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện chưa nghiêm túc, vẫn uống rượu, bia trong giờ làm việc và lái xe ngay sau khi uống rượu, bia; việc làm đó không chỉ làm xấu hình ảnh, uy tín của người cán bộ công chức, mà còn làm giảm chất lượng, hiệu quả của cơ quan, đơn vị, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để khắc phục tình trạng trên, thực hiện sự chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, ngày 22/8/2018 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe. Chỉ thị nêu rõ: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể các cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; văn bản số 298/UBND-VP5 ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức người làm trong cơ quan, đơn vị mình tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, các bữa trưa của ngày làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe. Không sử dụng rượu ngoại trong các buổi tổng kết, liên hoan, tiếp khách… Các sở, ngành, địa phương bổ sung vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định không uống rượu bia trong giờ làm việc và khi lái xe. Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định về uống rượu, bia trong giờ làm việc và uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Sở Nội vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất trên phạm vi toàn tỉnh về việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, các bữa trưa của ngày làm việc, ngày trực và khi lái xe. Kiến nghị các cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị UBND tỉnh xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân vi phạm không chấp hành nghiêm quy định về uống rượu, bia trong giờ làm việc và uống rượu, bia khi lái xe. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện cơ giới. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi nhập lậu, kinh doanh sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn không đúng quy định. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình và các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, tình hình triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh và các quy định có liên quan về chính sách, pháp luật và tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả