Trợ giúp pháp lý Thứ sáu, 03/08/2018 14:36

Thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác tư pháp

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác tư pháp nói chung và từng chuyên đề, lĩnh vực công tác của ngành. Các mặt công tác tư pháp được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và toàn diện, từ đó giúp chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tư pháp.

Chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Sở Tư pháp tiếp tục được nâng cao. Việc thẩm định có sự đầu tư chuyên sâu, đảm bảo tính khách quan, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL. Phần lớn ý kiến thẩm định của cơ quan tư pháp đối với các dự thảo văn bản được các cơ quan soạn thảo, cơ quan ban hành tiếp thu nghiêm túc.

Chính vì vậy, thông qua công tác thẩm định, vai trò, uy tín của các cơ quan tư pháp trong hoạt động xây dựng văn bản QPPL ở địa phương được nâng lên.

6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 4 văn bản chỉ đạo về xây dựng, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản QPPL; tham gia ý kiến  vào 26 dự thảo văn bản theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và đề nghị của các sở, ngành trong tỉnh; thẩm định 26 dự thảo văn bản, 19 dự thảo quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; 7 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh…

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL ban hành từ năm 1992 đến năm 2017.

Tham gia ý kiến vào 48 dự thảo văn bản QPPL và văn bản hành chính, nhiều ý kiến của cơ quan tư pháp được tiếp thu, ghi nhận.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Sở đã ban hành 6 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai phổ biến giáo dục pháp luật để chỉ đạo các sở, ngành các huyện, thành phố thực hiện.

Nhằm nâng cao chất lựợng nguồn nhân lực phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn cho 150 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ngành và cán bộ tư pháp các huyện, thành phố. Việc trang bị sách cho các tủ sách pháp luật được coi trọng, ngành đã trang bị 22 đầu sách pháp luật, 1.700 cuốn tài liệu, xuất bản, phát hành 2.000 bản tin tư pháp, cấp phát cho các tủ sách pháp luật của 145 xã, phường, thị trấn.

Công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn pháp luật được quan tâm đúng mức. Sở đã tổ chức hội nghị tập huấn  nghiệp vụ hòa giải cho 330 hòa giải viên; các tổ hòa giải tiếp nhận 468 vụ hòa giải, đã hòa giải thành 345 vụ.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch về quản lý xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật xử lý vi phạm hành chính và tập huấn chuyên sâu về kỹ năng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho hơn 200 người.

Thực hiện việc quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, Sở đã chỉ đạo các văn phòng luật sư hoạt động tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Tổ chức nhiều hội nghị triển khai Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, về bán đấu giá tài sản và trợ giúp pháp lý được thực hiện tốt; đã phối hợp tổ chức 23 cuộc trợ giúp pháp lý tại 23 xã trong tỉnh với 204 vụ việc; trong trợ giúp pháp lý đã kết hợp tuyên truyền pháp luật, đối thoại trực tiếp để tư vấn pháp luật cho đông đảo nhân dân.

Từ việc phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được triển khai thực hiện có hiệu quả, việc công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản được thực hiện đúng quy định, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả