Thời sự Thứ sáu, 01/02/2019 07:44

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch”

Năm nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời căn dặn cuối cùng của một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa, trông rộng. Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền; là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta.

Tháng 2/1946, Người nói chuyện với hơn 10 vạn nhân dân thủ đô hà Nội sau cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Ảnh tư liệu
Tháng 2/1946, Người nói chuyện với hơn 10 vạn nhân dân thủ đô hà Nội sau cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Ảnh tư liệu

Trong bản Di chúc lịch sử, điều đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến là nói về Đảng: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.” Có thể thấy rõ 3 vấn đề lớn về Đảng mà Bác nêu ra trong Di chúc là: Đoàn kết; thực hành dân chủ và nghiêm túc trong công tác tự phê bình và phê bình; giữ vững đạo đức cách mạng.

Thực hiện lời căn dặn của Người, 50 năm qua, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chuẩn bị điều kiện tiến lên chủ nghĩa xã hội; Từng bước thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân; Thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhưng bối cảnh mới cũng đặt ra cho Đảng không ít thách thức và khó khăn. “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa đà vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi…”.

Vì thế Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vị thế của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Với sự chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai. Qua đó củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Đối với tỉnh ta, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Để thuận lợi cho việc nhận diện, tự soi, tự sửa trong tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 04 ngày 27/4/2018 về “Nhận diện nội dung cơ bản của các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Theo đó, đã hướng dẫn từ 27 biểu hiện suy thoái thành 90 biểu hiện cụ thể; đồng thời chỉ đạo in thành sổ tay để phát hành đến tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, trở thành cẩm nang để học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết. Mới nhất, ngày 14/1/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy định số 10 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện từ năm 2019. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chủ đề năm công tác của Tỉnh ủy được tiếp tục triển khai với quyết tâm cao và nhiều cách làm mới, sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; giúp các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước, tạo niềm tin trong nhân dân.

Trong năm 2018, cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 747 tổ chức đảng, 1054 đảng viên; giám sát chuyên đề 572 tổ chức đảng, 653 đảng viên. Các tổ chức đảng có thẩm quyền trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 328 đảng viên tổ chức đảng. Đó là những việc làm thiết thực của Đảng bộ, quân và dân ta trong việc triển khai thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh về Đảng.

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa là dịp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, đoàn kết, nêu cao đạo đức cách mạng để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch như mong muốn trong bản Di chúc thiêng liêng của Người.

Bùi Quang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả