Thời sự Thứ ba, 25/06/2019 14:58

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác 6 tháng

Ngày 25/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đây là lần đầu tiên Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến đến 8 điểm cầu huyện, thành ủy.Tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị giao ban.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị giao ban.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Báo Ninh Bình; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Dự hội nghị tại điểm cầu các huyện, thành ủy có đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện, thành ủy; lãnh đạo UBND huyện, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng các huyện, thành ủy, lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Đài truyền thanh các huyện, thành phố.

Thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, các đại biểu thống nhất đánh giá: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, đoàn kết, chủ động nắm tình hình, kịp thời có những chủ trương, giải pháp linh hoạt, quyết liệt, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh nên đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

BTV Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; tiến hành khảo sát, nắm tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 để có những giải pháp chỉ đạo cụ thể. BTV đã làm việc với BTV Huyện ủy Kim Sơn, BTV Huyện ủy Gia Viễn về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các địa phương.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. HĐND, UBND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hiệu lực quản lý, điều hành các cấp chính quyền được nâng lên. MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và Hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Cùng với đó, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội. Do vậy, kinh tế tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,1%; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao, ước đạt trên 7.400 tỷ đồng, tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Công tác xúc tiến đầu tư, đối ngoại được quan tâm, mở rộng; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, có chuyển biến tích cực.

Các đại biểu đã đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, đề nghị quan tâm lãnh đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, công tác phát triển đảng, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ công chức, nhất là công chức cấp xã, đồng thời có chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tích tụ ruộng đất, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ban hành chính sách hỗ trợ cho việc tái đàn sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường các giải pháp thu ngân sách, quản lý đất đai…;

Đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn về thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ việc sắp xếp cán bộ dôi dư ở các xã thực hiện sáp nhập, quan tâm chỉ đạo các sở, ngành chức năng hỗ trợ địa phương trong công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, tiếp tục quan tâm thực hiện xây dựng nông thôn mới; tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; quan tâm đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng một số khu công nghiệp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí khẳng định: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tạo bước chuyển tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

f
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận hội nghị.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Dự thảo Báo cáo, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm thực hiện đó là: Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm tham mưu, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghiên cứu, tiếp thu đề xuất của các huyện, thành ủy về quy định độ tuổi là cán bộ trẻ cấp xã; về việc bố trí cấp ủy là người địa phương.

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động rà soát, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị.

Đề nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn như: Dự án đường 12B; dự án di dân tái định cư ở khu du lịch Bái Đính (Gia Sinh- Gia Viễn), thôn Ích Duệ (xã Ninh Nhất- thành phố Ninh Bình); đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua Yên Mô, Tam Điệp; đường Bái Đính- Ba Sao; quan tâm tới tiến độ, chất lượng các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương cấp kinh phí hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi; đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, nhất là tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM và xã đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trao đổi, làm rõ một số đề xuất của các địa phương liên quan đến công tác cán bộ, việc huy động các quỹ, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập…

Thùy Phương - Đức Lam


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả