Thông tin tư liệu Thứ tư, 03/04/2019 08:36

Thể lệ Cuộc thi báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/BCĐ ngày 8/3/2019 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức Cuộc thi báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng Thể lệ cuộc thi với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác thông tin đối ngoại. Từ đó tạo sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị đối với công tác thông tin đối ngoại.

- Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội đối với việc sáng tạo các tác phẩm báo chí về đề tài thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, động viên, khuyến khích ngày càng nhiều các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; từ đó tạo động lực thúc đẩy việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Ninh Bình.

- Là cơ sở để lựa chọn tác phẩm xuất sắc tham gia giải báo chí về thông tin đối ngoại toàn quốc.

II. Nội dung

1. Nội dung cuộc thi

Các tác phẩm báo chí tham dự “Cuộc thi báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019” tập trung phản ánh nội dung sau đây:

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại của tỉnh Ninh Bình nói riêng.

- Quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Ninh Bình và những tiềm năng thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến với bạn bè trong và ngoài nước; thông tin tình hình thế giới đến với người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

- Những kết quả nổi bật và những thành tựu về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; hiệu quả từ hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

- Gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong hoạt động thông tin đối ngoại.

- Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về công tác đối ngoại.

2. Hình thức tác phẩm tham gia cuộc thi

- Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc các loại hình báo chí: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí.

- Thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ghi chép, ký báo chí, bài chân dung, phim tài liệu…

- Đối với loại hình báo hình, báo nói: thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 30 phút.

- Đối với báo in, báo điện tử: mỗi bài dự thi không quá 3 kỳ, mỗi kỳ không quá 2.000 từ.

- Đối với ảnh báo chí: ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh cùng nội dung, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính.

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài…).

- Các tác phẩm tham dự phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 1/11/2018 đến ngày 1/11/2019.

3. Đối tượng dự thi

- Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí, ảnh báo chí được đăng phát trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Tác giả dự giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.

- Các tác giả phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bản quyền tác giả đối với tác phẩm và tính trung thực của tác phẩm dự thi.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không quá 3 tác phẩm ở mỗi thể loại báo viết, báo điện tử, báo nói, báo hình và ảnh báo chí.

- Các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

4. Thời gian

- Nhận tác phẩm từ ngày 1/10/2019 đến 1/11/2019

- Tổ chức chấm bắt đầu từ ngày 5/11/2019

- Công bố giải thưởng dự kiến vào cuối tháng 11/2019

5. Cách thức gửi tác phẩm dự thi

Các tác phẩm tham dự phải đính kèm phiếu ghi theo họ, tên tác giả, tên bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, tiêu đề tác phẩm, thông tin về số phát hành tác phẩm:

- Đối với các tác phẩm đăng trên báo in: gửi kèm bài đã đăng trên báo hoặc bản copy có ghi rõ thời gian đăng bài.

- Đối với các tác phẩm đăng trên báo điện tử: in toàn bộ nội dung tác phẩm ra khổ giấy A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng, đường link và tệp file kèm theo tới địa chỉ và email của Ban Tổ chức.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18 cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh)

- Các tác phẩm dự thi phải có chữ ký của tác giả và xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tác phẩm.

- Ngoài phong bì (đối với gửi bản cứng) và tiêu đề thư điện tử (đối với file mềm) gửi tới Ban Tổ chức ghi rõ: Tham dự “Cuộc thi Báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019”.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi dự thi không đúng quy định, bị thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự thi.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Ban Tổ chức Cuộc thi báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình. Phố 4, Phạm Văn Nghị, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả có thể gửi qua thư điện tử:

bcxbstttt@gmail.com

Thông tin liên hệ: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 02293.89.11.22

6. Sử dụng tác phẩm: Cuộc thi báo chí về thông tin đối ngoại được sử dụng nhằm mục đích tuyên truyền trong các ấn phẩm, kỷ yếu cuộc thi, website thông tin đối ngoại và các website khác (không trả nhuận bút đăng bài) phục vụ Cuộc thi. Việc sử dụng tác phẩm sẽ tuân thủ Luật Bảo hộ quyền tác giả hiện hành.

7. Cơ cấu giải thưởng

- Hình thức khen thưởng: Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các tác giả có bài dự thi đạt giải.

- Căn cứ vào kết quả xét của Hội đồng giám khảo để xét tặng giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí dự thi như sau:

7.1. Truyền hình

- 1 giải A: 8.000.000 đồng

- 1 giải B: 6.000.000 đồng

- 1 giải C: 4.000.000 đồng

- 2 giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đồng

7.2. Báo in

- 1 giải A: 6.000.000 đồng

- 1 giải B: 4.000.000 đồng

- 1 giải C: 2.000.000 đồng

- 2 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

7.3. Phát thanh

- 1 giải A: 6.000.000 đồng

- 1 giải B: 4.000.000 đồng

- 1 giải C: 2.000.000 đồng

- 2 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

7.4. Báo điện tử

- 1 giải A: 6.000.000 đồng

- 1 giải B: 4.000.000 đồng

- 1 giải C: 2.000.000 đồng

- 2 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

7.5. ảnh báo chí

- 1 giải A: 3.000.000 đồng

- 1 giải B: 2.000.000 đồng

- 1 giải C: 1.500.000 đồng

- 2 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

Tổng các giá trị giải thưởng là 67.500.000 đồng

8. Phương pháp chấm

- Tiêu chí xét chọn chi tiết tác phẩm theo từng thể loại báo chí do Hội đồng giám khảo xây dựng, trình Ban Tổ chức quyết định.

- Thành viên Hội đồng giám khảo chấm điểm độc lập trên phiếu chấm của Ban Tổ chức (thang điểm tối đa là 100 điểm, điểm lẻ 01 điểm)

- Ban Tổ chức Cuộc thi xét giải dựa trên kết quả chấm của Hội đồng Giám khảo, tuyển chọn qua 2 vòng sơ khảo, chung khảo và trao giải thưởng.

- Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn qua vòng sơ khảo đã được đánh giá qua các tiêu chí và thang điểm như sau:

+ Tính thời sự, chính xác, khách quan, giá trị thông tin cao: 40 điểm

+ Phản ánh tình hình thực tế cuộc sống, vướng mắc, bất cập của cơ chế chính sách, bức xúc của xã hội: 30 điểm

+ Đề xuất được giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ bất cập, khó khăn: 20 điểm

+ Nội dung tác phẩm báo chí có tác động ảnh hưởng rộng lớn, có sức lan tỏa lâu dài: 10 điểm

- Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo phải có điểm trung bình từ 70 điểm trở lên.

- Các tác phẩm đoạt giải được lựa chọn từ các tác phẩm có điểm cao nhất trở xuống.

9. Trách nhiệm của tác giả và xử lý vi phạm

- Tác giả có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung và thể lệ Cuộc thi

- Nếu có khiếu nại về kết quả xét chọn, các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi phải trực tiếp phản ánh bằng văn bản với Ban Tổ chức Cuộc thi trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời điểm đó, Ban Tổ chức Cuộc thi không xem xét, giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.

III. Tổ chức thực hiện

Thể lệ này phục vụ cho “Cuộc thi báo chí về đề tài thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Bình năm 2019”. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ dựa vào Thể lệ này để tổ chức Cuộc thi. Các đơn vị, cá nhân tham dự Cuộc thi phải tuân theo những quy định trong Thể lệ này. Việc điều chỉnh Thể lệ do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

Thể lệ và kết quả Cuộc thi được thông báo chính thức trên Trang thông tin điện tử đối ngoại của tỉnh tại địa chỉ ttdn.ninhbinh.gov.vn và một số cơ quan báo chí của tỉnh.

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành, các tác giả chuyên và không chuyên trong tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh, các cơ quan báo chí cũng như sự ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để Cuộc thi được thành công tốt đẹp.

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phạm Quang Ngọc


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả