Xây dựng Đảng Thứ sáu, 21/02/2020 08:35

Thành ủy Tam Điệp: Lựa chọn các vấn đề trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo

Các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong lãnh đạo, Thành ủy đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó huy động các nguồn lực đầu tư, phục vụ sự phát triển toàn diện của địa phương... Đây là những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của thành phố Tam Điệp thời gian qua.

Diện mạo đô thị Tam Điệp ngày càng khởi sắc. Ảnh: Anh Tuấn
Diện mạo đô thị Tam Điệp ngày càng khởi sắc. Ảnh: Anh Tuấn

Theo đồng chí Đinh Công Toản, Bí thư Thành ủy Tam Điệp: Nhận thức rõ trách nhiệm của đô thị Tam Điệp trong tổng thể phát triển của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy đã lựa chọn vấn đề cần tập trung lãnh đạo, đó là xây dựng phát triển đô thị, đưa thành phố Tam Điệp trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh. 

Theo đó, Thành ủy đã xây dựng mục tiêu, lộ trình và lựa chọn các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Để thực hiện mục tiêu đưa Tam Điệp trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh, Thành ủy đề ra hai nhiệm vụ đột phá, đó là xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phương châm chỉ đạo xuyên suốt là đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa khu vực nội thành và ngoại thành, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Thành ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, xã, phường bên cạnh triển khai, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của tỉnh, của thành phố, cần phát huy tốt quy chế dân chủ, khả năng sáng tạo và tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bằng cách làm cụ thể, bước đi khoa học, 5 năm qua (2015-2020), thành phố Tam Điệp đã tranh thủ huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống dân sinh và phục vụ sự phát triển của thành phố đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp như: Hệ thống cấp nước sinh hoạt; hệ thống đèn chiếu sáng khu dân cư; hạ tầng các khu công nghiệp; hệ thống đường giao thông đô thị... Hiện trên địa bàn thành phố có 2 khu công nghiệp (Khu công nghiệp Tam Điệp I và Khu công nghiệp Tam Điệp II) với tổng diện tích 450 ha và đã thu hút hàng chục dự án đầu tư. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Tam Điệp đạt trên 8.300 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018. 

Năm 2017, thành phố Tam Điệp đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, sớm hơn 3 năm so với mục tiêu phấn đấu. Năm 2019, quy mô nền kinh tế của thành phố đã nằm trong tốp ba của tỉnh. Hàng năm, thu ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt kế hoạch tỉnh giao, trong đó thu từ sản xuất, kinh doanh chiếm tỷ trọng 2/3 tổng thu ngân sách toàn thành phố và đứng thứ 2 toàn tỉnh. Hiện Tam Điệp là địa phương có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh (chỉ còn 0,84%). Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục - đào tạo của thành phố luôn thuộc tốp đầu của tỉnh. Công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố đã có những bước chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, lập các Quy hoạch có nhiều tiến bộ, chất lượng các đồ án Quy hoạch ngày càng được nâng lên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị của thành phố. Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020, thành phố Tam Điệp vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Tam Điệp xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xác định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả công việc, ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố, Thành ủy đã tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trên cơ sở đó có sự sắp xếp lại cho phù hợp với năng lực, sở trường của từng người. Thực hiện Thông báo 911 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế”, thành phố Tam Điệp đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường xây dựng Đề án kiêm nhiệm một số chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố. Theo đó, sau khi thực hiện Đề án, thành phố Tam Điệp đã giảm 438 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn. Đi đôi với việc sắp xếp lại đội ngũ, thành phố tiến hành phân công, phân cấp, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền từng cấp, từng ngành, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm và kiên quyết xử lý vi phạm. Các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, tiếp tục cải cách mạnh mẽ tài chính công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và thực hiện chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp đã lựa chọn chủ đề “Đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm”. Theo đó,  cách thức đánh giá việc thực hiện cam kết “nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên được thực hiện bằng quy trình 3 bước: Bước 1: Xây dựng cam kết (Cán bộ nói); Bước 2: Thực hiện cam kết (Cán bộ làm làm); Bước 3: Đôn đốc, giám sát cán bộ. Việc đôn đốc, giám sát thể hiện ở kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ thực hiện cam kết hằng quý trong năm. Thực hiện quy trình này đã đem lại hiệu quả rõ nét, đó là bước đầu đã hình thành được cơ chế kiểm tra, đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm”. Thông qua giám sát kịp thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và xác định các nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục mà không phải đợi đến kiểm điểm cuối năm mới xem xét. Đồng thời đã thường xuyên biểu dương những nỗ lực của cán bộ, đảng viên. Qua việc thực hiện cam kết, mỗi cán bộ, đảng viên đã có ý thức cao hơn, nỗ lực thực hiện “nói đi đôi với làm”. Cán bộ sâu sát với cơ sở, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân để từ đó cùng chi bộ cơ sở tìm phương hướng giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

Thành công trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã khẳng định những bước đi và cách làm của Thành ủy là hoàn toàn đúng đắn, hợp lòng dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tác phong làm việc khoa học, trách nhiệm. Bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả..., đã tạo bước chuyển tích cực trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng thành phố Tam Điệp ngày càng giàu mạnh, văn minh. Đây là nền tảng vững chắc để thành phố Tam Điệp tiếp tục phấn đấu sớm trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh trong thời gian tới.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả