Đời sống Thứ sáu, 21/09/2018 08:26

Thành phố Ninh Bình: Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên” và Chương trình hành động số 124/CTHĐ-UBND thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của UBND tỉnh. Công tác triển khai được tiến hành bài bản, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên nói chung, thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật và vận động nhân dân chung tay quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên được quan tâm, chú trọng; nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn và từng đối tượng.

Ban Chỉ đạo thành phố đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện; UBND thành phố ban hành Quyết định về việc xây dựng mô hình phong trào “3 + 1” trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, chậm tiến, có nguy cơ vi phạm pháp luật; kiện toàn Ban chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10-CT/TU, Chương trình hành động số 124/CTHĐ-UBND và các văn bản triển khai của thành phố tới toàn thể các cán bộ chủ chốt, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân.

Lựa chọn  xã Ninh Phúc và phường Bích Đào là 2 đơn vị làm điểm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU và xây dựng mô hình phong trào “3 + 1” , nhân rộng trên địa bàn các phường, xã. ủy ban MTTQ thành phố  phối hợp với Công an chỉ đạo tổ chức phát động phong trào “Chung tay quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật” gắn với tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” ở các khu dân cư.

14/14 phường, xã đều ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU và xây dựng mô hình phong trào “3 + 1”; triển khai, ký kết phối hợp thực hiện giữa các ngành, MTTQ, đoàn thể, các phường, xã và các tổ dân phố, thôn trong công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên. Tổ chức phát động phong trào “Chung tay quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật” gắn với tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” tại 183/183 khu dân cư.

Các phường, xã khảo sát, lập danh sách, đưa vào diện quản lý 80 thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật; phân công cảnh sát khu vực, công an viên; đại diện cấp ủy, chính quyền, tổ dân phố, thôn cùng quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên hư theo mô hình “3 + 1”.

Các phường, xã đã nâng cao vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư. Giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi hội, đoàn thể cơ sở giáo dục, giúp đỡ ít nhất 1 thanh, thiếu niên hư, chậm tiến. Từ đó đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và các tổ dân phố, thôn trong công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư.

Các cơ quan, đơn vị và các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; tập trung vào số thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên cơ sở tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên ở 63 tổ chức cơ sở đảng. Đài truyền thanh thành phố và các xã, phường xây dựng nhiều tin, bài phát trên hệ thống đài truyền thanh 2 cấp.

Việc lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua hội nghị ở phường, xã và các buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố, thôn, sinh hoạt tổ tự quản, sinh hoạt đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, MTTQ, Hội cựu chiến binh được thực hiện tốt.

Các phường, xã tổ chức ký cam kết chung tay quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật và thực hiện mô hình phong trào “3 + 1” tới từng ban, ngành, đoàn thể và các khu dân cư trên địa bàn.

Đối với số thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật trong diện quản lý, giáo dục, các thành viên được phân công quản lý, giáo dục thường xuyên tuyên truyền, vận động cá biệt, tranh thủ sự đồng thuận của người có uy tín ở khu dân cư và gia đình để công tác tuyên truyền, vận động mang lại hiệu quả.

Đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, cơ nhỡ, có quá khứ lầm lỗi, các hội, đoàn thể đã quan tâm giúp đỡ, giới thiệu việc làm, dạy nghề tạo thu nhập cho số thanh, thiếu niên hư; tổ chức các hoạt động lành mạnh, bổ ích thu hút thanh, thiếu niên hư tham gia nhằm tránh xa các tai, tệ nạn xã hội.

Ban chỉ đạo thành phố đã phân công các thành viên phụ trách từng địa bàn cụ thể để đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư. Giao chỉ tiêu cho mỗi phường, xã có thanh, thiếu niên hư, phấn đấu mỗi năm giáo dục, cảm hóa được từ 1 - 3 thanh, thiếu niên hư, chậm tiến tiến bộ. Các phường, xã đã đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT ở cơ sở; gắn kết mô hình quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật với các mô hình phong trào đang phát huy hiệu quả như mô hình: Tổ nhân dân tự quản về ANTT, Dòng họ tự quản, Xứ họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về ANTT, Tổ dân phố, thôn an toàn, An toàn trường học…

Các tổ chức, đoàn thể và các xã, phường thực hiện tốt công tác phối hợp trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên. Thời gian qua đã phối hợp quản lý, giáo dục 80 thanh, thiếu niên hư ở cơ sở; đưa 12 đối tượng ra kiểm điểm ở khu dân cư.

Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề giới thiệu việc làm cho nhiều thiếu niên. Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng lành mạnh như phong trào “Thắp sáng niềm tin”, “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”…thu hút nhiều thanh, thiếu niên hư tham gia.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với 68 chủ hộ kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke; kiểm tra, xử lý 17 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, Internet vi phạm hoạt động quá giờ quy định. Tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT,  xử lý 18 thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật...

Trần Mạnh Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả