Quốc phòng Thứ sáu, 15/11/2019 07:49

Thành phố Ninh Bình phấn đấu hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2020

Năm 2019, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của thành phố Ninh Bình được triển khai một cách đồng bộ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Toàn thành phố có 98 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm tốt các tiêu chuẩn tuyển quân như: Tuổi đời, văn hóa, sức khỏe, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống...

Thanh niên trong độ tuổi tham gia đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019. Ảnh: PV
Thanh niên trong độ tuổi tham gia đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019. Ảnh: PV

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn bộc lộ một số hạn chế như: Một số nơi cấp ủy, chính quyền, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự chưa thực sự làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác đăng ký, quản lý, việc rà soát nguồn chưa chặt chẽ dẫn đến số lượng nguồn thấp; việc kiểm tra, đôn đốc chưa thực sự nghiêm túc, việc niêm yết công khai danh sách công dân nhiều địa phương chưa thực hiện dẫn đến còn để sót, lọt nguồn; tính chủ động tham mưu, đề xuất của một số Ban CHQS cơ sở chưa sâu sát; công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự chưa thường xuyên; còn có xã, phường không hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 khắc phục được những hạn chế, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, thành phố đã sớm chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt đối với các gia đình có công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về Luật Nghĩa vụ quân sự, về nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của công dân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chế độ, chính sách hậu phương quân đội; truyền thống anh hùng của nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố.

Cùng với nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thành phố yêu cầu các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố thường xuyên chỉ đạo, bám, nắm địa bàn được phân công; có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp nắm chắc tình hình địa phương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu giao quân theo địa bàn được phân công...

Ban CHQS thành phố là cơ quan thường trực giúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai cho các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức rà soát nguồn và thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong việc triển khai, tổ chức thực hiện, bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, đạt hiệu quả thiết thực, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công an thành phố chỉ đạo công an các xã, phường phối hợp với Ban CHQS, các ngành, đoàn thể của địa phương thực hiện tốt công tác rà soát nguồn, tránh để sót, lọt nguồn, có biện pháp để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với Ban CHQS thành phố, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị cho công dân theo quy định. Phối hợp với Ban CHQS thành phố tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố trong công tác khám sức khỏe, chỉ tiêu nhập ngũ vào Công an nhân dân sát với điều kiện thực tế.

Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của UBND thành phố, Ban CHQS thành phố chỉ đạo việc rà soát và báo cáo số lượng nguồn sẵn sàng nhập ngũ thuộc đơn vị mình quản lý; đồng thời làm tốt công tác động viên công dân thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi có lệnh.

Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố về số lượng, chất lượng nguồn và chỉ tiêu giao quân của địa phương mình; chỉ đạo Ban CHQS, các ngành, đoàn thể, tổ dân phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả từ bước rà soát nguồn; báo cáo số lượng nguồn, niêm yết công khai danh sách nguồn để mọi người dân được biết, tránh tình trạng giấu nguồn, để sót nguồn. Có biện pháp kiên quyết gọi số thanh niên vắng mặt tại địa phương về để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, xử lý nghiêm các cá nhân có biểu hiện gian dối trong quá trình rà soát nguồn, sơ tuyển, khám tuyển; các biểu hiện chống, trốn không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật...

Vân Giang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả