Quốc phòng Thứ ba, 10/04/2012 15:37

Thành phố Ninh Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ, trong những năm qua, thành phố Ninh Bình đã thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho các đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP -AN ở địa phương.

Dân quân trận địa pháo phòng không Phương Đình (phường Ninh Sơn) luyện tập. Ảnh: Hồng Nam
Dân quân trận địa pháo phòng không Phương Đình (phường Ninh Sơn) luyện tập. Ảnh: Hồng Nam

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục QP -AN, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Ninh Bình đã quán triệt và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục QP -AN nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội đồng giáo dục QP -AN thành phố được củng cố, kiện toàn đúng thành phần, đủ số lượng, phát huy tốt vai trò làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục QP -AN, bảo đảm nội dung, chương trình, đối tượng tham gia. Công tác tuyên truyền giáo dục QP -AN được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, biện pháp tiến hành chặt chẽ, có chiều sâu. Cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục QP -AN thành phố đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch, chương trình giáo dục quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục QP -AN nhân các ngày lễ, kỷ niệm của Đảng, Nhà nước và địa phương. 

Đặc biệt, công tác tuyên truyền còn được gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cùng nhiều hoạt động khác như lễ giao nhận quân hàng năm, tổ chức gặp mặt, giao lưu, diễn đàn, tổ chức nói chuyện truyền thống…, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Bên cạnh đó, Hội đồng giáo dục QP -AN các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác khảo sát đối tượng, lập danh sách, xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng theo đúng quy định. Từ năm 2001 đến nay, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, Hội đồng giáo dục QP -AN các cấp tổ chức 557 lớp bồi dưỡng kiến thức QP -AN cho 69.500 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT trên địa bàn. Trong đó, đã cử 518 đồng chí đi bồi dưỡng theo diện đối tượng 2 và đối tượng 3; mở 111 lớp bồi dưỡng cho 10.480 đồng chí thuộc đối tượng 4 và 5, đặc biệt đã mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức QP -AN cho 225 vị chức sắc, nhà tu hành, chức việc tôn giáo.


Qua học tập, bồi dưỡng chương trình giáo dục QP -AN đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ QP -AN của đất nước nói chung, nhiệm vụ QP -AN ở địa phương, đơn vị nói riêng, vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn học tập, công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với củng cố QP -AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đối với các vị chức sắc, nhà tu hành và chức việc các tôn giáo sau khi được tham gia học tập đã hiểu rõ hơn những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về trách nhiệm của mỗi công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, tích cực tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP -AN, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

Ngoài ra, thành phố còn đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cho đội ngũ giáo viên chuyên trách, kiêm nhiệm giảng dạy môn giáo dục QP -AN trong các nhà trường thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo chính quy ghép môn. Nhờ đó, công tác giáo dục QP -AN cho học sinh, sinh viên đã đi vào nề nếp, có nhiều đổi mới trong quá trình dạy và học, khắc phục được lối dạy chay, học chay thụ động, từng bước gắn lý thuyết với thực tế qua các buổi nói chuyện truyền thống, thăm quan đơn vị quân đội, tổ chức các hội thi... giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về truyền thống quê hương, đất nước, về bản chất, âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Hội đồng giáo dục QP -AN sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Ninh Bình quán triệt và triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục QP -AN trong tình hình mới. Đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục QP -AN cho các đối tượng, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế -xã hội của thành phố phát triển.
Quốc Khang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả