Thời sự Thứ bảy, 04/08/2018 02:41

Tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá xii)

Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành 3 Nghị quyết, đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.

Ngày 29/6/2018, hầu hết cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh ta đã được học tập, quán triệt các Nghị quyết trên qua hình thức trực tuyến. Ngày 26/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7.

Sau khi các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết trên của Tỉnh ủy chính thức ban hành, các cấp ủy Đảng từ huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đến cấp cơ sở khẩn trương, tập trung xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện ở cấp mình. Để các Nghị quyết trên nhanh chóng đi vào cuộc sống, một trong những yêu cầu đặt ra là các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ quan, địa phương, đơn vị và mọi cán bộ, đảng viên cần quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nội dung của từng Nghị quyết; nhận rõ tình hình những mặt được, chưa được, nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết để từ đó xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 7. Muốn thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, việc trước tiên là phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện một cách đúng, trúng, khoa học và có tính khả thi cao. Khi xây dựng, phải căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động, Kế hoạch của cấp ủy Đảng cấp trên và từ tình hình thực tiễn ở cơ quan, địa phương mình để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, sát đúng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy trí tuệ tập thể, đề cao dân chủ trong việc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các Nghị quyết. Những vấn đề nêu trong các Nghị quyết lần này là những vấn đề lớn, khó, liên quan trực tiếp đến con người như: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; đến chế độ, chính sách tiền lương và liên quan đến mọi người về thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội… Thời gian thực hiện các Nghị quyết theo từng giai đoạn với các mục tiêu cụ thể của từng thời kỳ, do vậy khi xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết cần phải dự tính, dự báo được khả năng phát triển của 5 đến 10 năm sau để đề ra các mục tiêu, giải pháp cho sát tình hình thực tế.

Việc tổ chức thực hiện để đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống lúc nào cũng có những khó khăn, trở ngại nhất định. Đặc biệt, việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng lần này được đánh giá là một việc khó, thậm chí là có những vấn đề ‘rất khó”. Điều đó đòi hỏi phải tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, toàn diện, sâu sắc các nội dung của Nghị quyết để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm chắc, hiểu rõ để thống nhất trong nhận thức và tạo sự đồng thuận cao trong hành động. Cấp ủy Đảng các cấp khi xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cần bố trí thời gian để cán bộ, đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến vào các mục tiêu và giải pháp cụ thể để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu từ đó chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết một cách quyết liệt, hiệu quả trong thực tế. Cần gắn việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tế ở cơ quan, địa phương, đơn vị.

Nguyễn Đông

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả