Xây dựng Đảng Thứ ba, 03/03/2020 08:21

Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 6/11/2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã và đang tập trung, tích cực chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công đại hội với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Đại hội chi bộ tổ dân phố 7 (phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp) nhiệm kỳ 2020-2022.
Đại hội chi bộ tổ dân phố 7 (phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp) nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến nay, các cấp ủy đã chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch của Tỉnh ủy, bảo đảm chất lượng, mục đích, yêu cầu đề ra; tạo động lực, niềm tin để nhân dân toàn tỉnh ra sức lao động, học tập, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Đảng bộ xã Khánh Trung (Yên Khánh) là đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh chọn tổ chức đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội vào ngày 11,12/3 tới đây. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội điểm của xã đã cơ bản hoàn tất. 

Đồng chí Phạm Đức Hữu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Khánh Trung hiện có 27 chi bộ trực thuộc; 100% các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 từ cuối tháng 1/2020. Khánh Trung cũng là đơn vị được chọn thực hiện nhiều mô hình điểm, thí điểm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua như: Thực hiện thí điểm về việc phân công cấp ủy viên, cán bộ, công chức cấp xã định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt với khu dân cư; thực hiện thí điểm sắp xếp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã và thôn, là cơ sở để huyện và tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai trong toàn tỉnh. 

Chính vì thế, khi được chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở của tỉnh, cả hệ thống chính trị của xã Khánh Trung đã vào cuộc; phối hợp tích cực với tổ công tác của tỉnh, của huyện để triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định, quy trình, phát huy dân chủ, mở rộng đoàn kết và đặc biệt là tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Đặc biệt, cùng với công tác chuẩn bị về nhân sự, Báo cáo chính trị tại Đại hội đã được chuẩn bị công phu, có tầm bao quát, đánh giá trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, chỉ ra nguyên nhân và có những giải pháp để đưa Khánh Trung có những bước phát triển đột phá trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Khánh Trung cho biết thêm: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chính vì thế, từng đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định và các quy định về bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn bầu ra những đồng chí thực sự tiêu biểu, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới.

Đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến ngày 2/3/2020, có 2.690 chi bộ/3.204 chi bộ tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, đạt 84% kế hoạch. Báo cáo chính trị trình tại các đại hội được ví là “linh hồn” của Đại hội nhìn chung đã đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, cũng như đề ra những mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2022. 

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ đã kiểm điểm đánh giá sâu sắc những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tại đại hội của các chi bộ đã bầu được cấp ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cơ sở bảo đảm theo đúng trình tự, nguyên tắc theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Nhiều chi bộ đã kết hợp công tác chuẩn bị nhân sự đại hội gắn với thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, xóm, phố hoặc bố trí cấp ủy viên, đảng viên là trưởng thôn, xóm, phố theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Những kết quả bước đầu của đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là tiền đề quan trọng góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở, hiện nay đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị đại hội, nhất là đối với những đảng bộ, chi bộ cơ sở được chọn đại hội điểm của cấp huyện, dự kiến tổ chức vào thời điểm cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2020, sau đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở của tỉnh. Đến thời điểm này các xã, phường, thị trấn đã cơ bản hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị và thực hiện việc lấy ý kiến tham gia góp ý theo quy định; đồng thời đang tích cực xây dựng các văn bản, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chuẩn bị đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự đang được triển khai thực hiện các bước theo Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 6/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. 

Đồng chí Trần Việt Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nho Quan cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiều xã, thị trấn khi xây dựng đề án nhân sự đã gắn với thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương để bảo đảm tỷ lệ quy định theo lộ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ.

Đối với cấp trên cơ sở, Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đều thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội. Các tiểu ban nhân sự đã ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc theo đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đánh giá về vấn đề này, đồng chí Hà Văn Nhưỡng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gia Viễn nhấn mạnh: Đây là điểm mới so với các nhiệm kỳ trước, thể hiện tính dân chủ, khách quan, trí tuệ, tập trung trong công tác chuẩn bị bước đầu về nhân sự. Đối với công tác nhân sự, đã chỉ đạo tiểu ban nhân sự tiến hành rà soát, đánh giá tình hình nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; rà soát đội ngũ cán bộ trong quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ đối với nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia; đồng thời thực hiện việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí sắp xếp nhân sự một bước trước đại hội.

Có thể nói, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng và bắt tay vào triển khai thực hiện ngay từ giữa năm 2019 và đẩy lên cao điểm từ đầu năm 2020 với mục đích đưa đại hội đảng bộ các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên; thường xuyên quan tâm sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết sớm những kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Bên cạnh đó, các quy định, hướng dẫn đại hội của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã được mẫu hóa chi tiết từ quy trình công tác chuẩn bị nhân sự đối với các loại hình tổ chức đảng, chi bộ, xây dựng chương trình, kịch bản điều hành, đến hệ thống các mẫu phiếu, mẫu biểu... đã tạo điều kiện thuận lợi và sự thống nhất, đồng bộ, liên thông trong công tác chuẩn bị đại hội của các cấp ủy.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của từng tập thể, cá nhân, Đại hội đảng bộ các cấp thực sự đã và đang là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Bài, ảnh: Quỳnh Thu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả