Bầu cử đại biểu QH và HĐND Thứ sáu, 20/05/2016 10:19

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp

Chỉ còn 2 ngày nữa, ngày 22-5-2016, cùng với cử tri cả nước, hơn 730.000 cử tri Ninh Bình sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch ủy ban Bầu cử tỉnh trao đổi với cán bộ, cử tri trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở thành phố Tam Điệp. Ảnh: ĐL
Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch ủy ban Bầu cử tỉnh trao đổi với cán bộ, cử tri trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở thành phố Tam Điệp. Ảnh: ĐL

Cũng như các cuộc bầu cử trước đây, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 lần này đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền cũng như sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và thu hút sự quan tâm theo dõi của các tầng lớp nhân dân.

Nhân sự kiện chính trị quan trọng này, Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch ủy ban Bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 của tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn:

PV: Thưa đồng chí, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được ủy ban Bầu cử tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào?

Đồng chí Đinh Văn Điến: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đề ra. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng lãnh đạo đã và đang thu được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đó là những yếu tố thuận lợi cơ bản trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức cuộc bầu cử lần này.

Đối với tỉnh ta, có thể khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ngay từ tháng 1-2016, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử. Theo đó, để lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất việc triển khai công tác bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ việc bầu cử. Quan tâm triển khai Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, các văn bản hướng dẫn của cấp trên đến cán bộ và nhân dân ở các xã, phường, thị trấn để nắm chắc và tổ chức thực hiện đúng pháp luật. Chỉ đạo đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử đạt kết quả tốt.

Đồng thời, giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chủ động thực hiện tốt các công việc có liên quan đến cuộc bầu cử như: công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc trong suốt thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Bên cạnh đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quan tâm phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử, tổ chức bầu cử.

Từ khi triển khai thực hiện cuộc bầu cử cho đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra đôn đốc cơ sở, nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, ủy ban Bầu cử tỉnh theo tiến độ triển khai từng giai đoạn của cuộc bầu cử.

PV: Xin đồng chí cho biết khái quát những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này?

Đồng chí Đinh Văn Điến: Có thể khẳng định, đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất. Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, quy trình, quy định của pháp luật. Các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh phục vụ cho công tác bầu cử đã được thực hiện nghiêm túc. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; các bước hiệp thương được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. ủy ban bầu cử các cấp đã thực hiện việc lập và công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã lập và công bố danh sách chính thức 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 14 đơn vị bầu cử; ủy ban bầu cử cấp huyện đã lập và công bố danh sách chính thức 450 người ứng cử tại 63 đơn vị bầu cử; ủy ban bầu cử cấp xã đã lập và công bố danh sách chính thức 6.431 người ứng cử tại 1.017 đơn vị bầu cử. Đối với danh sách chính thức 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đã được công bố theo quyết định của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Việc lập danh sách cử tri được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Đến ngày 9-4-2016, UBND cấp xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách của 732.185 cử tri tại trụ sở và tại các địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu để nhân dân kiểm tra theo quy định. Việc chuẩn bị phương tiện thông tin liên lạc, các điều kiện vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử được chuẩn bị tích cực.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai toàn diện, đồng bộ. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền cuộc bầu cử, thường xuyên cập nhật và đưa tin các hoạt động triển khai công tác bầu cử trên địa bàn. Bên cạnh đó, các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử được các sở, ban, ngành, các địa phương tích cực tổ chức, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về cuộc bầu cử...

Đặc biệt, Uỷ ban MTTQ các cấp đã tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có các cuộc tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử.

Trên cơ sở đó cử tri cân nhắc, lựa chọn bầu những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và giám sát hoạt động của những người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Nhìn chung, các ứng cử viên đều có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chung và điều kiện cụ thể ở địa phương, trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được phân công để xây dựng chương trình hành động của mình khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND các cấp; thể hiện được trách nhiệm, quyết tâm cao và được cử tri đồng tình.

Không khí tiếp xúc cử tri dân chủ, cởi mở. Hầu hết các ý kiến cử tri đều thẳng thắn và mang tính xây dựng cao, tập trung vào những vấn đề thời sự hiện nay, bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu của nhân dân sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu tại cơ quan quyền lực nhà nước, gần dân hơn, sâu sát cơ sở hơn để lắng nghe, tiếp thu, phản ánh trung thực những tâm tư, ý kiến, kiến nghị của cử tri tới HĐND, tới Quốc hội, thực hiện lời hứa của mình, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và cả nước. Việc vận động bầu cử qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã được chú trọng thực hiện. Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương đã dành thời lượng, dung lượng hợp lý để phỏng vấn, đăng tải chương trình hành động của các ứng cử viên. Hoạt động này đã thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát về cuộc bầu cử cũng được Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh, ủy ban Bầu cử tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao. Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh đã lập 2 đoàn kiểm tra trực tiếp công tác bầu cử tại các Tổ bầu cử, UBND các xã, phường, thị trấn của 8 đơn vị huyện, thành phố. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã cho thấy các địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cuộc bầu cử, có sự chuẩn bị chu đáo, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội được tăng cường. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và về thành công của cuộc bầu cử.

PV: Thưa đồng chí, hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử như thế nào?

Đồng chí Đinh Văn Điến: Xác định rõ cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử, việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2016 với các đợt thi đua trọng điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chào mừng 86 năm thành lập Đảng cộng sản Việt nam, kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua chào mừng 41 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016, kỷ niệm 67 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc cùng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành, các đoàn thể phát động. Các khối thi đua trong tỉnh đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu, đã thu hút được sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh.

Trong đó, phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã và đang được các đơn vị, địa phương tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo không khí thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Bên cạnh đó, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về cuộc bầu cử, các sở, ngành, các địa phương đã tích cực triển khai tổ chức các hoạt động triển lãm, cuộc thi xe tuyên truyền cổ động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã… Trước ngày bầu cử, các hoạt động như: mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên, tổ chức gặp gỡ, trao đổi với những cử tri trẻ lần đầu được thực hiện quyền bầu cử, tập huấn cho những ứng cử viên nữ lần đầu tham gia ứng cử… đã được các địa phương, đơn vị, đoàn thể tổ chức sôi nổi, hiệu quả, thu hút sự quan tâm sát sao của các tầng lớp nhân dân.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ cùng với việc quan tâm tổ chức tốt các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tôi tin tưởng rằng cử tri trong tỉnh sẽ tích cực tham gia đi bỏ phiếu, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình; sáng suốt lựa chọn bầu những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần thiết thực, đảm bảo cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, thắng lợi và là ngày hội của toàn dân.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Phan Hiếu (Thực hiện)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả