Nông nghiệp- Nông thôn Thứ hai, 03/06/2019 09:54

Tăng cường thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, giúp người dân yên tâm đầu tư, khai thác tốt tiềm năng đất đai trong phát triển nông nghiệp hàng hóa theo đúng định hướng của tỉnh. Với nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được các ngành, địa phương triển khai, đến nay công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo tiền đề tốt để hình thành nền nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Sau khi hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa cho 2 xã làm thí điểm là Khánh An và Khánh Cường (huyện Yên Khánh), Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chuyên môn đã tập trung đẩy nhanh công tác đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa đối với các xã có kế hoạch và thực hiện từ năm 2018.

Trong đó, Sở đã phối hợp với UBND huyện Kim Sơn hoàn thành công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân xã Như Hòa, huyện Kim Sơn; hoàn thành công trình Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cấp 11.282 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa và đất ở cho các hộ đủ điều kiện tại 4 xã (Phú Sơn, Thạch Bình, huyện Nho Quan; Gia Tân, Gia Trấn, huyện Gia Viễn); đã hoàn thiện chi tiết phương án “Dồn điền, đổi thửa” và đang lập danh sách công khai để lấy ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân 4 xã (Yên Mật, Kim Chính, Đồng Hướng, Hùng Tiến, huyện Kim Sơn); đang rà soát, hoàn thiện lại chi tiết phương án “Dồn điền, đổi thửa” để tổ chức kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 9 xã (Gia Hưng, huyện Gia Viễn; Khánh Lợi, Khánh Tiên, Khánh Công, Khánh Trung, Khánh Mậu, huyện Yên Khánh; Yên Từ, huyện Yên Mô; Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình; Phú Lộc, huyện Nho Quan).

Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa vẫn còn chậm. Nhiều đơn vị chưa thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ thực hiện mới chỉ đang ở bước kê khai, rà soát pháp lý, lập danh sách các hộ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một số đơn vị đang tổng hợp lại phương án dồn điền, đổi thửa, thể hiện số tờ bản đồ, số thửa, diện tích, loại đất trước và sau dồn điền, đổi thửa. Một số đơn vị mới đang ở giai đoạn rà soát lại diện tích đất tăng, giảm, công khai số liệu theo phương án dồn điền, đổi thửa. Bên cạnh đó, ở một số thời điểm các huyện còn chưa quan tâm tập trung, chưa bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện...

Trước những khó khăn trên, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trong thời gian tới, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa.

Trong đó, các huyện, thành phố tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về nội dung, khối lượng công việc, giải pháp, tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ địa chính sau dồn điền, đổi thửa, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa trên địa bàn quản lý.

Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tập trung hướng dẫn, hoàn thiện Phương án chi tiết “Dồn điền, đổi thửa” theo Hướng dẫn số 1281/STNMT-VPĐK ngày 11/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường để làm căn cứ pháp lý cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương đặc biệt lưu ý, chú trọng hoàn thiện thủ tục hiến, tặng đất để xây dựng hạ tầng công trình công cộng làm căn cứ cho việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tập trung rà soát, tổ chức xây dựng phương án, thiết kế kỹ thuật - dự toán thi công công trình đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai tại các xã trên địa bàn để triển khai tổ chức thực hiện.

Chủ động bố trí kinh phí để thực hiện đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, chỉnh lý biến động đất đai và cấp giấy chứng nhận đối với các xã được tập trung triển khai theo kế hoạch được duyệt. Rà soát, kiểm tra việc xây dựng dự toán năm 2019 cho công tác đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa để kịp thời bổ sung, tránh trường hợp xây dựng kế hoạch thực hiện nhưng không bố trí kinh phí triển khai, không đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện Nghị quyết 06-NQ/BCSĐ ngày 10/1/2018 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 15/1/2018 của UBND tỉnh.

Phân công rõ trách nhiệm cho các phòng, đơn vị có liên quan phụ trách, từng thành viên Ban chỉ đạo nắm chắc địa bàn để đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện phê duyệt lại phương án “Dồn điền, đổi thửa” đảm bảo đúng quy định làm cơ sở để cấp đổi Giấy chứng nhận.

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Quản lý đất đai, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị tư vấn đo đạc tại các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dự kiến đến hết năm 2019 thực hiện cấp đổi xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 20 xã đã triển khai trong năm 2018 và triển khai đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thêm 12 xã theo kế hoạch của Sở.

Giáng Hương

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả