Đời sống Thứ năm, 11/10/2018 08:31

Tăng cường quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật

Thời gian qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã phát huy vai trò trách nhiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 124/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên.

Công tác triển khai được tiến hành bài bản, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên và vận động nhân dân chung tay quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên đã được quan tâm, chú trọng; nội dung, hình thức tuyên truyền được đa dạng, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn và đặc điểm từng đối tượng.

Khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 124/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên đã gắn kết chặt chẽ với việc phát huy có hiệu quả các mô hình sẵn có trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Từ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 124/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác của cán bộ các ban, ngành, đoàn thể được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương và giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 124/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật tại các huyện, thành phố vẫn còn một số tồn tại và hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên và vận động nhân dân tham gia phong trào chung tay quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nơi, có thời điểm chưa thường xuyên. Số lượng cán bộ và nhân dân tham gia sinh hoạt, hội họp để quán triệt các văn bản chỉ đạo và phát động phong trào còn hạn chế.

Nhiều gia đình còn buông lỏng trong quản lý, giáo dục con em để con em vi phạm pháp luật và tai, tệ nạn xã hội. ở một số đơn vị, nhất là khối các xã, phường, thị trấn, sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể còn mang tính hình thức, chưa phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên.

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên ở một số xã, phường, chưa được thực hiện tốt. Công tác rà soát, lập hồ sơ đưa thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật vào diện quản lý, giáo dục chưa được thực hiện nghiêm; do vậy, còn bỏ sót thanh, thiếu niên hư vào danh sách để giáo dục quản lý.

Nhằm tăng cường quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên, Ban chỉ đạo của tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn duy trì các phong trào đã phát huy tác dụng trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên; gắn kết các mô hình phong trào nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thanh, thiếu niên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 124/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên  bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật ở cơ sở.

Tiếp tục duy trì các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đang phát huy hiệu quả; trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tri số 23-TT/TU ngày 04/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”.

Các xã, phường, thị trấn nâng cao năng lực, hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, an toàn xã hội, nhất là công tác quản lý các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, internet, karaoke, vũ trường, không để tác động ảnh hưởng xấu đến thanh, thiếu niên. Tổ chức tốt các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, giao ban rút kinh nghiệm về công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và công tác phòng ngừa nghiệp vụ; chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật. Phấn đấu hàng năm, mỗi xã, phường, thị trấn giáo dục, cảm hóa được từ 1 - 3 thanh, thiếu niên hư, chậm tiến bộ.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả