An ninh Thứ tư, 04/09/2019 08:34

Tăng cường phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của toàn xã hội.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy. Đã huy động được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống ma túy.

Các cấp ủy đảng, chính quyền đã coi công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tuyệt đại đa số quần chúng nhân dân thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi đối với công tác phòng, chống ma túy, góp phần đấu tranh tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Lực lượng Công an thực hiện tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền và là nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong phòng, chống ma túy đạt kết quả cao. Kịp thời đấu tranh triệt phá, xử lý các đối tượng tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không để thành “điểm nóng” về ma túy.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống và cai nghiện  ma túy được quan tâm đẩy mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, và được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy được quan tâm cả về tinh thần và vật chất.

Công tác điều tra, khám phá và xử lý các vụ vi phạm, phạm tội về ma túy ngày càng hiệu quả. Xóa bỏ được các tụ điểm phức tạp về ma túy. Đẩy lùi, ngăn chặn các hoạt động công khai và từng bước kiềm chế, làm giảm tốc độ gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy; không để hình thành các đường dây mua bán lớn và các tụ điểm phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân… Từ đó góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tuy nhiên,  theo đánh giá, công tác phòng chống và kiểm soát ma túy thời gian qua vẫn còn một số tồn tại đó là: Công tác tuyên truyền về  phòng, chống ma túy có nơi, có lúc chưa thường xuyên, chậm đổi mới. Chưa có hình thức tuyên truyền phù hợp với số đối tượng nghiện ma túy không tham gia các tổ chức, đoàn thể quần chúng.

Công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng chưa vững chắc, người nghiện ma túy có xu hướng tăng và ngày càng trẻ hóa; số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy và số người nghiện ma túy  vẫn ở mức cao. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành có mặt còn hạn chế.

Công tác quản lý, giám sát người nghiện ma túy giúp người nghiện sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện mục tiêu xóa các địa bàn có ma túy mới chỉ dừng lại ở mức kiềm chế phát sinh mới và chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp thành ít phức tạp về ma túy…

Nguyên nhân của tình trạng trên là do địa giới hành chính của tỉnh ta thuận lợi cho giao thương kinh tế, xã hội, lại giáp với 4 tỉnh là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy là Hòa Bình, Thanh Hóa, Nam Định và Hà Nam. Lợi nhuận do ma túy mang lại cao nên các đối tượng dễ bị lôi kéo, vi phạm pháp luật.

Hoạt động của tội phạm ma túy tinh vi, khó phát hiện. Trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy của một số cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cơ sở chưa cao. Sự phối kết hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống ma túy có nơi, có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ…

Để tiếp tục tăng cường, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở làm tốt việc phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là phát huy vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm và người có uy tín trong công tác phòng, chống tội phạm.

Thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư. Tăng cường các giải pháp cai nghiện, giảm người nghiện ma túy ngoài xã hội. Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường công tác dạy nghề, định hướng nghề nghiệp cho các đối tượng sau cai nghiện…

Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn quần chúng tham gia phòng, chống ma tuý; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma tuý; ngăn chặn có hiệu quả các nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, thực hiện mục tiêu kiềm chế, tiến tới làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

 Trần Dũng

Gửi bình luận






Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả