Trợ giúp pháp lý Thứ sáu, 28/12/2018 09:10

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong xây dựng nông thôn mới

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật.

Nông thôn mới Yên Khánh có sự chung tay của người dân để đem lại diện mạo khang trang, sạch đẹp hơn. Ảnh: Thế Minh
Nông thôn mới Yên Khánh có sự chung tay của người dân để đem lại diện mạo khang trang, sạch đẹp hơn. Ảnh: Thế Minh

Trong những năm qua, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND quy định bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Từ đó đến nay, việc thẩm tra, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật. Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan dân vận, truyền thông triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tới đông đảo nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, hội thi, tọa đàm…

Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ ngân sách, phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến tiếp cận pháp luật, hỗ trợ trang bị sách, báo, tủ sách pháp luật cho các xã xây dựng nông thôn mới.

Công tác PBGDPL trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới đã bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương; nâng cao trách  nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ. Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở…, từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới toàn diện.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, PBGDPL trong xây dựng nông thôn mới còn một số tồn tại, đó là: cấp ủy, chính quyền một số xã, phường, thị trấn còn nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đội ngũ cán bộ ở một số nơi còn coi nhẹ việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, do vậy việc tuyên truyền pháp luật đến nhân dân còn nhiều hạn chế.

Cơ sở vật chất, nguồn lực, phục vụ cho tiếp cận pháp luật, PBGDPL chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về PBGDPL và chưa được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu thực hiện công tác PBGDPL…

Để thực hiện tốt công tác PBGDPL, hoàn thiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND các cấp chú trọng ban hành, chỉ đạo, triển khai chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện theo dõi, thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tăng cường kinh phí hoạt động phục vụ cho tuyên truyền, PBGDPL, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trong khi thực hiện xây dựng nông thôn mới cần thực hiện tốt việc lồng ghép, tư vấn, phổ biến pháp luật cho nhân dân thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả