CN-TTCN Chủ nhật, 28/04/2019 21:10

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư

Năm 2018, kết quả chỉ số cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình đạt 81,64% (tăng 0,53% so với năm 2016), xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 2/9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Đáng chú ý là chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tỉnh Ninh Bình được Bộ Nội vụ đánh giá xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Đó là kết quả chứng minh cho quyết tâm của Ninh Bình trong triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá trong cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Giao dịch tại Trung tâm một cửa thành phố Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Trường
Giao dịch tại Trung tâm một cửa thành phố Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Trường

Phát huy kết quả đạt được trong những năm 2018, ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, cơ quan và chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC); thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức; gắn việc xác định và công bố chỉ số CCHC với chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hiện nay, 18/18 sở, ngành, 8/8 huyện, thành phố, 145/145 xã, phường, thị trấn duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 100% các TTHC được công bố chuẩn hóa đều được rà soát, đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo tình hình của địa phương. Hệ thống một cửa điện tử được triển khai tại các sở, ngành, địa phương đã phát huy hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần hình thành nhận thức và thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Cùng với đó, UBND tỉnh Ninh Bình tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc rà soát, đánh giá quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, lập danh mục đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không bảo đảm tính đồng bộ, rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không quy định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, thời gian giải quyết, số lượng hồ sơ, cách thức thực hiện gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá quy định TTHC để đề nghị các bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính đã được rà soát; tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và các địa phương đều được công bố, niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết, mang lại những hiệu quả tích cực, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, các sở, ban, ngành đã thường xuyên rà soát, kiểm soát TTHC theo quy định. Trong 3 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 7 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành với tổng số 172 TTHC, trong đó: 97 TTHC được công bố mới, 75 TTHC bị hủy bỏ. Hiện tổng số TTHC đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.871 thủ tục, trong đó cấp tỉnh 1.494 TTHC; cấp huyện 271 TTHC; cấp xã 106 TTHC. Số TTHC đang được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh là 992 TTHC, trong đó: cấp tỉnh 868 TTHC, cấp huyện: 124 TTHC. Các TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công bố đã được các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và tại trụ sở nơi giải quyết các TTHC của đơn vị. Văn phòng UBND tỉnh cũng thực hiện việc cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo đúng quy định.

Công tác cải cách hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Nhiều cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các quy trình thủ tục hành chính công khai theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, quy định rõ ràng trách nhiệm của cơ quan Nhà nước nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trong quý I năm 2019, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 104.747 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết trả đúng thời hạn là 102.527 (đạt tỷ lệ 97,9%), trả quá hạn là 34, số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn là 2.186 hồ sơ. Nguyên nhân các hồ sơ trả quá là do cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa tốt; việc xác minh thông tin của công dân gặp khó khăn do công dân đã cư trú ở nhiều nơi, dẫn đến việc giải quyết chậm tiến độ.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tập trung vào các ngành, lĩnh vực có ưu thế của tỉnh, những dự án có quy mô đầu tư lớn, dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Để thu hút đầu tư, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng thực hiện rà soát, sửa đổi và ban hành các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy, phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ... Bên cạnh đó, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn. 

Các chi nhánh ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thực hiện công khai, minh bạch thông tin về hoạt động, quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ, các dịch vụ của hệ thống Ngân hàng; công khai các cơ chế, chính sách ưu đãi; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết vốn vay các TTHC trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Trong 3 năm (2016 – 2018), toàn tỉnh có 1.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký đạt 23,32 nghìn tỷ đồng. Từ năm 2016 đến hết tháng 6/2018, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 75 dự án đầu tư trong nước và 15 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 4.263 tỷ đồng và trên 279,543 triệu USD. Hoạt động của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách cho tỉnh và tạo ra những chuyển đổi tích cực trong cơ cấu kinh tế ở địa phương.

Minh Ngọc

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả