Xây dựng Đảng Thứ bảy, 04/04/2020 09:10

Tam Điệp: Bước đầu hình thành cơ chế kiểm tra, giám sát cán bộ

Thời gian qua, các cấp ủy trong Đảng bộ thành phố Tam Điệp luôn chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và sự vận hành đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả của hệ thống chính trị. Coi trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đặc biệt là sự quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, đi đôi với phát huy dân chủ và trách nhiệm của tập thể. Có thể thấy rất rõ việc này khi thành ủy Tam Điệp triển khai thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát cán bộ theo tình thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp đã có những đổi mới trong cách làm, đã lựa chọn chủ đề “đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm” với cách làm chặt chẽ, rõ đối tượng thực hiện, trình tự, cách thức đánh giá việc thực hiện cam kết bằng quy trình, trình tự cụ thể, bước đầu đã hình thành được cơ chế kiểm tra, đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm.

Cách làm của Tam Điệp tương đối bài bản, khoa học, chia thành các bước, có cơ chế kiểm tra, giám sát khá rõ ràng. Trong đó quy trình thực hiện với ba bước: Bước 1: xây dựng cam kết (Cán bộ nói); bước 2: thực hiện cam kết (Cán bộ làm); bước 3: đôn đốc, giám sát cán bộ. ở bước này nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong việc đánh giá, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên. Việc đôn đốc, giám sát thể hiện ở kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ thực hiện cam kết hằng quý trong năm. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thành phố đã gắn với nói và làm, triển khai công việc với những giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ mình được giao ở mức cao nhất.

Thông qua việc thực hiện, đánh giá việc thực hiện cam kết bước đầu mang lại hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực. Bước đầu đã hình thành được cơ chế kiểm tra, đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm. Trong đó, chủ thể giám sát là Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Uỷ ban kiểm tra Thành ủy theo phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên; cấp ủy chi bộ thì thực hiện giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Nội dung giám sát rất cụ thể, rõ việc; việc đánh giá kết quả thực hiện đã được lượng hóa bằng thang điểm cụ thể. Thông qua giám sát kịp thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và xác định các nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục mà không phải đợi đến kiểm điểm cuối năm mới xem xét. Đồng thời đã thường xuyên biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên. 

Qua việc thực hiện cam kết, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên. Mỗi cán bộ, đảng viên khi đã cam kết bằng văn bản với tổ chức, với chi bộ, với đồng chí, đồng nghiệp thì bản thân mỗi người sẽ ý thức cao hơn, nỗ lực thực hiện “nói đi đôi với làm”. Đây là trách nhiệm đồng thời là danh dự mà mỗi người cán bộ, đảng viên đã cam kết trước tổ chức Đảng.

Đồng thời, tại các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, Thành ủy Tam Điệp đã gắn đánh giá việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, thực sự xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; mời các nhân chứng đã được gặp Bác Hồ về thăm Nông trường Đồng Giao (ngày 20/7/1960) để nói chuyện tại các buổi sinh hoạt chính trị, đã góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tư dưỡng, thực thi nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên.

Đào Duy

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả