Phỏng vấn - đối thoại Thứ sáu, 01/03/2013 14:06

Tabmis sẽ làm thay đổi có tính chất "cách mạng" trong quản lý ngân sách Nhà nước

Dự án Tabmis là cấu phần quan trọng nhất trong Dự án Cải cách Quản lý Tài chính công của Bộ Tài chính. Sau khi hoàn thành, Dự án sẽ kết nối hệ thống KBNN với các cơ quan tài chính, các bộ, ngành khác góp phần sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững.


Tại Ninh Bình, dự án đã được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ tháng 8-2012, đã có những tác động nhất định đến cơ chế, chính sách, con người. Xung quanh nội dung này phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

PV: Xin đồng chí cho biết những lợi ích khi triển khai Dự án Tabmis?

Đồng chí Phạm Ngọc Hải (Đ/c PNH):
Có thể nói những lợi ích mà Tabmis đem lại thể hiện khá rõ như: Về quản lý và điều hành ngân sách, sẽ có những bước cải cách về cơ chế quản lý. Đó là cơ chế tập trung, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Chúng ta sẽ sử dụng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp từ Trung ương đến địa phương, xuyên suốt từ tỉnh, huyện và kết nối với những cơ quan liên quan trong quản lý, điều hành, sử dụng NSNN. Dự án sẽ kết nối với các cơ quan sử dụng NSNN, chính quyền các cấp, các bộ, Chính phủ... đồng thời với kế toán các hoạt động thu - chi NSNN, các quỹ tài chính Nhà nước, các khoản vay nợ, hỗ trợ của Chính phủ, chính quyền địa phương…

Qua hệ thống Tabmis sẽ tổng hợp và kết xuất các báo cáo phục vụ yêu cầu quản lý của tất cả các ngành, các cấp có liên quan tham gia hệ thống. Đặc biệt, đây là hệ thống sử dụng công nghệ rất tiên tiến theo mô hình Web, cơ sở dữ liệu tập trung, cùng hệ thống tài khoản chi tiết đến 12 đoạn mã, thông tin kết hợp sẽ bảo đảm cung cấp và đáp ứng thông tin phục vụ tất cả các đối tượng tham gia dự án ở mọi lúc, mọi nơi.
 
PV: Đồng chí có thể chia sẻ những khó khăn, bất cập khi triển khai, thực hiện Dự án này trên địa bàn tỉnh ta?
 
Đ/c PNH: Thời gian qua, KBNN tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Tabmis như đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, tiếp nhận các thiết bị tin học, rà soát và xử lý các vấn đề liên quan đến mã đơn vị có quan hệ với ngân sách, chuẩn hóa dữ liệu để nhập sang hệ thống mới. Khi triển khai, Dự án "động chạm" đến kết cấu tổ chức thông tin vốn đã ổn định của hệ thống KBNN. Hệ thống thông tin mới thay thế dần hệ thống cũ, yêu cầu đặt ra là vẫn phải duy trì được thông tin về tình hình chấp hành ngân sách một cách chính xác.
 
Vì vậy áp lực công việc mà cán bộ, công chức KBNN phải đối mặt rất cao, cùng một lúc thực hiện công việc của hai chương trình trong khoảng thời gian khá dài, bảo đảm chương trình cũ theo hướng dự phòng.

Một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình và các yêu cầu liên quan đến xử lý số liệu đầu vào của hệ thống Tabmis dẫn đến các sai xót không đáng có, quá trình nhập dữ liệu còn sai nhầm: mã đơn vị SDNS; DBHC; Luật kết hợp chéo, nên phải điều chỉnh nhiều lần. Chưa thực hiện nghiêm túc Quyết định 795/QĐ-KBNN ngày 7/12/2011 của Tổng Giám đốc KBNN về quy trình đóng mở kỳ kế toán, chưa phát hiện và xử lý kịp thời các giao dịch dở dang, định kỳ không xử lý các giao dịch "rác" làm ảnh hưởng tới hiệu năng của hệ thống và công tác tổng hợp thông tin báo cáo toàn tỉnh, toàn quốc. Thậm chí có trường hợp KTT không ký duyệt chứng từ trên hệ thống Tabmis, không thực hiện kết sổ ngày.
 
Việc phối kết hợp giữa các đơn vị liên quan trong quy trình cập nhật, bổ xung điều chỉnh, các mã trên COA còn lúng túng có trường hợp thông tin yên cầu cập nhật không đúng, hoặc thiếu so với (mã tài khoản kế toán) làm ảnh hưởng tới giao dịch tại đơn vị. phản ánh huyện "Khó khăn trong việc kết hợp tài khoản" đăc biệt là tài khoản dự toán chi đầu tư ngân sách xã (phát sinh DA mới).
Trên hệ thống Tabmis có nhiều loại báo cáo xong việc sử dụng và khai thác thông tin báo cáo triết xuất từ hệ thống còn hạn chế chủ yếu là báo cáo tổng hợp và báo cáo thu, chi NS.
 
PV: Như vậy Tabmis sẽ tạo ra những tác động về cơ chế, chính sách, công nghệ cũng như bộ máy và nguồn nhân lực như thế nào, thưa đồng chí?
 
Đ/c PNH: Trước hết tác động về cơ chế, chính sách. Thực hiện Tabmis đòi hỏi phải cải cách cơ chế quản lý tài chính công, đặc biệt là các cơ chế quản lý NSNN. Phải xác định rõ nội dung thu, chi của NSNN; đơn giản, minh bạch hóa cơ chế quản lý; thực hiện cam kết chi. Vấn đề hạch toán, quyết toán, chuyển nguồn và chỉnh lý ngân sách; quy định rõ ràng về thu, chi của các đơn vị sử dụng NSNN. Cải cách quản lý vay nợ: thực hiện kế toán vay nợ một cách toàn diện và phản ánh trên tài khoản vay nợ toàn bộ các khoản nợ cũng như nghĩa vụ nợ dự phòng vào hệ thống kế toán Nhà nước. Xây dựng một chế độ kế toán Nhà nước thống nhất, từng bước dựa trên cơ sở của kế toán tiền mặt điều chỉnh. Thiết lập tài khoản thanh toán tập trung của KBNN và dự báo luồng tiền.
 
Tabmis là hệ thống quản lý tập trung, tất cả các đơn vị tham gia sẽ được phân quyền truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu chung ở Trung ương qua giao diện web, được bảo đảm an toàn hệ thống, chống phá hoại và thảm họa phá huỷ dữ liệu thông qua việc duy trì song song một trung tâm dự phòng và khắc phục thảm họa. Trong tương lai Tabmis sẽ đảm nhiệm chức năng Tổng kế toán nhà nước. Việc triển khai sẽ tác động rất lớn đến tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực của các đơn vị tham gia hệ thống, đặc biệt là hệ thống KBNN. Tabmis yêu cầu một đội ngũ cán bộ có kiến thức quản lý tài chính công tiên tiến, có năng lực quản lý, điều hành NSNN và hoạt động KBNN theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tham gia vào Tabmis không chỉ có hệ thống KBNN, mà còn có các cơ quan Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành chi tiêu NSNN khác.
 
PV: Chủ trương tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện thu qua ngân hàng có nằm trong nội dung dự án này không, thưa đồng chí?
 
Đ/c PNH: Thực hiện Quyết định số 291 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án không dùng tiền mặt và Chỉ thị số 20 về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, thời gian qua, KBNN tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện tốt chủ trương này. Đây là một nội dung gián tiếp có liên quan đến triển khai Dự án, góp phần tích cực trong cải cách quản lý tài chính công. Việc thu thuế qua ngân hàng cũng là một nội dung trong Dự án hiện đại hóa thu NSNN, tạo tiền đề cho triển khai Dự án Tabmis. Đến nay 100% các đơn vị KBNN trong tỉnh đã ký thoả thuận uỷ nhiệm thu sang các ngân hàng thương mại trên địa bàn, việc này đã tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi làm nghĩa vụ đóng góp cho NSNN.
 
PV: Xin đồng chí cho biết, để triển khai Dự án hiệu quả, chúng ta cần phải làm gì?
 
Đ/c PNH: Tabmis sẽ làm thay đổi có tính chất "cách mạng" trong quản lý NSNN và tác động sâu rộng đến các cơ quan quản lý NSNN, đối tượng có quan hệ với NSNN. Do đó, để việc triển khai Dự án Tabmis suôn sẻ và hiệu quả cần có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm cao của các cơ quan khai thác sử dụng chính như KBNN, Tài chính… Bên cạnh đó là sự quan tâm ủng hộ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ của các đơn vị sử dụng NSNN, đối tượng nộp thuế và các đối tượng khác có quan hệ với NSNN.
 
Kết quả triển khai hệ thống Thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) ở Ninh bình trong thời gian vừa qua mới chỉ là bước đầu. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng: Với sự chỉ đạo điều hành sát sao, hiệu quả của Đảng ủy, lãnh đạo KBNN Ninh bình, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành có liên quan và sự cố gắng nỗ lực của CBCC KBNN Ninh bình, TABMIS nhất định sẽ được vận hành thông suối và hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách quản lý tài chính công theo chủ trương mà Đảng, nhà nước và Bộ Tài chính đã đề ra.
 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
Bảo Yến (Thực hiện)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả