Xây dựng Đảng Chủ nhật, 04/08/2019 08:39

Sơn Lai làm theo lời Bác

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã Sơn Lai (Nho Quan) đã đổi mới phương thức lãnh đạo, làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân, bám sát thực tiễn, thực hiện nói đi đôi với làm. Đảng bộ xã đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách phù hợp với thực tiễn và được chính quyền triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã đã làm việc tận tâm, trách nhiệm hơn, lắng nghe và tham mưu giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Từ đó tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ xã Sơn Lai đã ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc nhận thức tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 3 năm qua, Đảng bộ xã Sơn Lai đã duy trì và thực hiện nghiêm việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, qua đó giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đánh giá kết quả của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ của tháng trước, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng sau và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tháng. Việc làm này đã thực sự có tác dụng lan tỏa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trong thực thi công vụ. Nhiều cán bộ, đảng viên đã tích cực, tự giác, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; giữ gìn đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tích cực xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; nêu cao ý thức, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên theo chức trách, nhiệm vụ được giao và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Học tập và làm theo Bác, Đảng bộ xã Sơn Lai đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng kỷ cương, nền nếp và bám sát thực tiễn cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc quốc-an ninh, xây dựng Đảng. Điều đáng chú ý, việc làm theo lời Bác ở Sơn Lai đã được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện Sơn Lai luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên với tinh thần “đảng viên đi trước làng nước theo sau”, cán bộ, đảng viên không những là tuyên truyền viên mà còn phải đi đầu ở mọi phong trào như góp công, của, hiến đất... Những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, đảng viên đã tác động trực tiếp đến nhân dân. ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt, người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Từ đó đã tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn; làm nhà văn hóa thôn xóm, thực hiện chỉnh trang đồng ruộng, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, xây dựng cảnh quan môi trường. Do vậy, từ xã có điểm xuất phát thấp, địa bàn rộng, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi nhiều; cơ sở vật chất văn hóa, môi trường chưa hoàn thiện... sau 8 năm thực hiện (2010-2018), với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Sơn Lai đã huy động các nguồn lực và cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Học tập và làm theo lời Bác, Đảng bộ xã Sơn Lai đã và đang phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; quan tâm, chăm lo phát triển đời sống nhân dân; xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả