Thời sự Thứ ba, 03/09/2019 15:03

Quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác quản lý đất đai

Ngày 3/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác quản lý đất đai. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, bí thư, phó bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn ở tỉnh; các đồng chí ủy viên UBKT tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh quán triệt nội dung Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Với 5 chương, 37 điều, Quy định 102-QĐ/TW là văn bản rất quan trọng và cần thiết, là căn cứ để tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên có sai phạm, đồng thời để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi chiếu, chủ động và tự giác chấp hành, góp phần phòng ngừa sai phạm.

Quy định được ban hành đã khắc phục những hạn chế vướng mắc, bất cập trong xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Nêu rõ các hình thức kỷ luật đối với từng vi phạm của đảng viên, thời hiệu thi hành kỷ luật, những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng; những trường hợp chưa xem xét kỷ luật, không xem xét kỷ luật cũng như hiệu lực thi hành. Đây được xem là cơ sở để tạo ra cơ chế xử phạt răn đe đối với đảng viên vi phạm, đảm bảo sự tôn nghiêm của kỷ luật đảng, nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng quán triệt nội dung Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, trong đó nhấn mạnh một số điểm mới về nguyên tắc, tình tiết giảm nhẹ, các hành vi sai phạm bị kỷ luật cảnh cáo, giải tán; quy định cụ thể về thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng.

Đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt các nội dung Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng chống tham nhũng; Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Theo đó, UBKT từ cấp huyện và tương đương trở lên phải chủ động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng; coi trọng công tác phòng ngừa, khi phát hiện đảng viên có hành vi tham nhũng phải kiểm tra, xem xét và xử lý nghiêm, chính xác, kịp thời.

Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào, có dấu hiệu tham nhũng đều phải được xem xét làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm. Xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có hành vi dung túng, bao che tham nhũng hoặc cản trở, can thiệp trái quy định vào việc xử lý các vụ tham nhũng.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt nội dung Kết luận số 36-KL/TW, ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, huy động tốt nhất nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai và kinh doanh bất động sản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; căn cứ luật đất đai và các điều kiện thực tiễn ở địa phương để xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thuộc thẩm quyền của địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát rất cụ thể, quan trọng vì vậy các đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn; UBKT các cấp cần đề cao trách nhiệm, nắm vững nội dung các quy định để tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai cũng như giải quyết các vấn đề có liên quan.

a
 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu đưa nội dung Quy định số 102, Quy định số 07 vào sinh hoạt chuyên đề trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 10 để các chi bộ quán triệt, thảo luận, học tập.

Đối với nhóm văn bản liên quan đến công tác quản lý đất đai: Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụTỉnh ủy, đồng chí yêu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai ở cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực phù hợp, có tổng kết, liên hệ thực tiễn, chỉ rõ những vướng mắc hoặc sai phạm nếu có, từ đó, đề ra giải pháp để khắc phục và thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Thùy Phương - Đức Lam

 

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả