Thời sự Thứ hai, 10/06/2019 14:36

Quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và một số chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 10/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt những nội dung chính Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; thành viên BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; báo cáo viênTtrung ương, báo cáo viên cấp tỉnh đang công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Hội nghị TW 10). Theo đó, Hội nghị TW 10 (họp từ ngày 16 đến 18/5/2019)đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị chỉ đạo tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó có Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Hội nghị Trung ương 10 đã thống nhất Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm 5 thành tố: Đảng, dân tộc, đổi mới, bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu phát triển. Đa số các đại biểu đã tán thành chủ đề Đại hội XIII của Đảng là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy ý chí, khát vọng phát triển, sức mạnh toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045”.

Ngoài ra, tại Hội nghị Trung ương 10, các đại biểu còn cho ý kiến về kết cấu báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới...

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Thông báo số 53-TB/TW ngày 30/3/2019 thông báo Kết luận của Bộ Chính trị “về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/2/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Trên cơ sở các nội dung của Chỉ thị số 32, tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Trong chương trình hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”. Mục tiêu tổng quát đề ra là: Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh nhanh, bền vững, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác của mình, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thật tốt các nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội của Đảng và giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh phù hợp với yêu cầu của Trung ương.

d
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Đối với Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chương trình hành động, các huyện, thành ủy, đảng ủy khi xây dựng kế hoạch thực hiện cần chọn một số việc tập trung, thiết thực, cụ thể để thực hiện theo hướng càng về cơ sở càng phải rõ việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền nội dung Hội nghị T.Ư 10 và các nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt lưu ý làm tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, tạo sự lan tỏa và động lực thi đua đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Xuân Trường - Đức Lam


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả