Quốc phòng Thứ tư, 07/09/2011 15:45

Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh

5 năm qua, quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu III, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy ra chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Quân sự các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương có hiệu quả.

Dân quân tự vệ xã Gia Tân (Gia Viễn) luyện tập chiến thuật.
Dân quân tự vệ xã Gia Tân (Gia Viễn) luyện tập chiến thuật.

Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức đào tạo sĩ quan sự bị chính trị cấp phân đội, sĩ quan dự bị Binh chủng hợp thành, chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn, trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, đào tạo ngắn hạn giáo viên chuyên ngành quân sự... Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2, đối tượng 3; chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng 4, đối tượng 5 và chức sắc, chức việc các tôn giáo.
Công tác tập huấn cán bộ theo phân cấp đã được mở rộng, nhất là đối với cán bộ lực lượng dân quân tự vệ, đã tập huấn đến các đồng chí trung đội trưởng, tiểu giáo viên của các trung đội dân quân tự vệ trong toàn tỉnh, đồng thời mở 36 lớp tập huấn cho hơn 3.000 giáo viên, tiểu giáo viên chuyên trách và cử hơn 600 lượt cán bộ sĩ quan tham gia huấn luyện cho 195.584 lượt học sinh; 19.524 lượt sinh viên của các trường THPT, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng dạy nghề.
 
Hàng năm, trước các giai đoạn huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ ra quân huấn luyện kết hợp với phát động các phong trào thi đua Quyết thắng, thi mô hình học cụ, giáo án huấn luyện. Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc phương pháp, phương châm huấn luyện đối với lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; vận dụng có hiệu quả các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, tập trung huấn luyện sát thực tế chiến đấu, tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm đối với các phân đội làm nhiệm vụ A2, huấn luyện diễn tập đối với lực lượng dân quân tự vệ - dự bị động viên. Trong huấn luyện đã xây dựng, mô phỏng các tình huống giả định phù hợp với phương án tác chiến của địa phương, đơn vị.
Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện cấp chiến dịch, kế hoạch huấn luyện giai đoạn hàng năm, hàng tháng của cơ quan, đơn vị, tiến trình biểu huấn luyện tuần của các đơn vị cơ sở, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cán bộ, tập trung vào các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, những nội dung còn yếu, còn thiếu và những nội dung sửa đổi, bổ sung cho đội ngũ cán bộ các cấp, duy trì thực hiện nghiêm chế độ huấn luyện tại chức, các chế độ sinh hoạt, học tập giáo dục chính trị, chào cờ, duyệt đội ngũ hàng tháng...
 
Hàng năm đã tiến hành hợp luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu như: Đánh chiếm bảo vệ mục tiêu trong thành phố, thị xã; tổ chức chốt chặt bảo vệ mục tiêu; tổ chức đánh bắt giải cứu con tin. Thông qua công tác hợp luyện đã phát huy cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cho các phân đội, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra...
 
Công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ cho các xã, phường, thị trấn và các đầu mối tự vệ đạt 95,7% quân số; tổ chức huấn luyện theo mô hình cụm xã và phân tổ luyện tập; tổ chức báo động kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và tổ chức huấn luyện dự bị động viên; phối hợp với khung A của Bộ, của Quân khu đưa quân nhân dự bị đi huấn luyện, bảo đảm 100% chỉ tiêu.
Đã tổ chức tốt các cuộc diễn tập cấp tỉnh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập phòng, chống lụt bão, diễn tập chiến đấu trị an sát với đặc điểm tình hình của từng địa phương.
 
Qua diễn tập đã nâng cao trình độ tác chiến, hiệp đồng của các lực lượng, đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, chỉ huy của cấp ủy, chính quyền địa phương và vai trò làm tham mưu của các ngành, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.
 
Bài, ảnh: Hồng Nam

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả