Thời sự Thứ bảy, 31/08/2019 22:47

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục bệnh thành tích, hình thức, phô trương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo huyện Yên Khánh tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Trường Giang
Lãnh đạo huyện Yên Khánh tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Trường Giang

Nhiều cách làm hay, nhiều điển hình tiên tiến

Các cấp ủy đảng đã coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên. Các chuyên đề hàng năm được triển khai, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hàng năm đều đưa nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị chọn một số nội dung mang tính đột phá hoặc những vấn đề người dân quan tâm để thực hiện, có phân công trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là giới thiệu những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến. Việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến được chú trọng.

Đặc biệt, nội dung học tập và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt thường kỳ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người lao động ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tác phong, lề lối làm việc khoa học, gần dân, sát dân hơn; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nói đi đôi với làm đã có nhiều chuyển biến tích cực; trách nhiệm gương mẫu đi đầu, dám làm, dám chịu trách nhiệm của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên...

Nhiều địa phương, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05. Tiêu biểu là: Lực lượng Công an tỉnh với phong trào “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Lực lượng vũ trang tỉnh với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Huyện Yên Khánh và huyện Hoa Lư với phong trào xây dựng nông thôn mới; duy trì, phát triển tốt và xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới trong sản xuất nông nghiệp. Thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp với phong trào xây dựng đô thị văn minh. Tỉnh đoàn với hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội Nông dân tỉnh với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”...

Kết quả từ việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh; đồng thời, xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác. Đó là: Mô hình đánh giá hoạt động hàng tháng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Ninh Bình; mô hình dòng sông tự quản của Hội CCB xã Kim Tân, huyện Kim Sơn; mô hình “Làm hết việc chứ không hết giờ” của Chi bộ Phòng Tài nguyên Môi trường, huyện Hoa Lư; hàng trăm giáo dân huyện Kim Sơn tình nguyện đăng ký hiến giác mạc; gương thiếu tá quân đội Lê Hải Ninh (Yên Mô), anh Dương Hồng Quý (phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) cùng người thân đồng thuận hiến mô, tạng sau khi qua đời đã cứu sống nhiều người mắc bệnh nan y; đảng viên Đỗ Quang Sản xây cầu cho nhân dân ở huyện Yên Khánh; em Lê Thị Minh Ngọc, học sinh Trường THCS Lê Lợi, thành phố Tam Điệp sáng lập thư viện cá nhân và câu lạc bộ toán học... Đó là những việc làm, những tấm lòng bình dị nhưng cao quý, có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Một số bài học kinh nghiệm

Từ những kết quả đạt được trong 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan thường trực trong thực hiện Chỉ thị. Đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị phải quán triệt sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng.

Đồng thời cần đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, các chuyên đề; đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Thường xuyên tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với những nội dung sát thực tế, có chất lượng, có tính bền vững và có sức lan toả rộng.

Nêu cao vai trò gương mẫu, hành động tự giác trong học tập và làm theo Bác của mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 với đánh giá, xếp loại, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; phải thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; nói đi đôi với làm, nhận thức và hành động phải luôn nhất quán. Từ kết quả hành động để đánh giá nhận thức; lấy các điển hình tiên tiến, mặt tích cực, tiến bộ để từng bước đẩy lùi và khắc phục mặt tiêu cực, yếu kém.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cần chú trọng công tác phối hợp; quan tâm và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện có hiệu quả. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị bằng nhiều hình thức và phương pháp phù hợp. Phát huy tốt vai trò của báo chí, truyền thông, giám sát của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05.

Vân Giang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả