HĐND tỉnh khóa XIV Thứ sáu, 12/07/2019 14:25

Phiên bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV thông qua 19 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Tại phiên bế mạc, đã biểu quyết thông qua 19 Nghị quyết quan trọng. Cụ thể:

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

1. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2020.

2. Nghị quyết về việc giải quyết vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 9 đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch từ năm 2010 đến năm 2018 tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

4. Nghị quyết bãi bỏ một số phần nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020.

5. Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn Trái phiếu Chính phủ(đợt 2).

6. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và sử dụng dự phòng 10% vốn nước ngoài.

7. Nghị quyết về việc phân bổ vốn ngân sách cấp tỉnh từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị Ninh Khánh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình.

8. Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương nguồn vốn nước ngoài năm 2019(đợt 2).

9. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

10. Nghị quyết Quy định biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, Kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm địa phương, Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, Quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp tỉnh Ninh Bình.

11. Nghị quyết về việc ban hành Quy định chế độ tiếp khách trong nước, tiếp khách nước ngoài và chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam của tỉnh Ninh Bình.

12. Nghị quyết về việc cấp lại 15% số tiền sử dụng đất để trích lại quỹ phát triển đất năm 2019-2020 của các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2017 và thị trấn Me, huyện Gia Viễn cho UBND huyện Gia Viễn.

13. Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

14. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ, mức chi tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức và một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

15. Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình.

16. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 và Điều 2 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 25/12/2011 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình.

17. Nghị quyết về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý.

18. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

19. Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Mạnh Tuấn

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả