Thời sự Thứ năm, 30/01/2014 09:39

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014

Xuân Giáp Ngọ đang về. Hòa trong không khí phấn khởi cùng cả nước mừng Đảng, mừng Xuân, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Ninh Bình bước vào năm 2014 với bao kỳ vọng về một năm mới mọi điều tốt đẹp. Ninh Bình – vùng đất cố đô giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng đã và đang bứt phá vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Đón Xuân mới cũng là lúc chúng ta nhìn lại năm cũ 2013 - Năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2011-2015). Năm qua, tình hình chính trị, kinh tế, tài chính thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, có nhiều tác động bất lợi đối với nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, trong gian khó, truyền thống lao động cần cù, bền bỉ, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, quân và dân vùng đất cố đô Hoa Lư lịch sử càng được phát huy.
Với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, trong năm 2013, tỉnh ta tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt trên 10%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,1% so với năm 2012 và đạt 95,7% kế hoạch cả năm. Sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng từ mưa bão, sâu bệnh, sản lượng tuy có giảm nhưng vẫn đảm bảo được cân đối về lương thực; mô hình cánh đồng mẫu lớn bước đầu đã đạt kết quả tốt, tạo ra nhiều ưu thế trong canh tác. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, năm 2013 đã có 3 xã là Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Thiện (Yên Khánh) đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, tỉnh ta được Trung ương đánh giá một trong 10 tỉnh thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Năm qua, hoạt động của các ngành dịch vụ có bước phát triển, nhất là dịch vụ du lịch. Số khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2013 đạt gần 4,4 triệu lượt, đạt 110% kế hoạch, doanh thu tăng 15,2%. Tỉnh ta đã hoàn thành có chất lượng hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể danh thắng Tràng An là di sản thế giới. Xuất khẩu địa phương tăng mạnh, thu ngân sách đạt 3060 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch. Năm qua, tỉnh ta cũng tập trung cao cho công tác lập quy hoạch, đặc biệt, đã triển khai xây dựng nhiều quy hoạch lớn, có tầm ảnh hưởng rộng như quy hoạch đất đai, quy hoạch phát triển rừng, nhất là quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo phát triển văn hoá- xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 5,56%; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi tăng; kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm 2013, tỉnh Ninh Bình xếp thứ 2 toàn quốc về điểm bình quân 3 môn thi của các thí sinh. Hệ thống y tế, công tác phòng chữa bệnh đạt kết quả tốt. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả. Hiệu quả công tác thông tin, truyền thông được nâng lên rõ rệt. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng; hoạt động xúc tiến đầu tư được quan tâm; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có tiến bộ; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

Có được kết quả trên là do các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tập trung hướng về cơ sở, vì cơ sở.Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Chương trình công tác toàn khoá của BCH Đảng bộ tỉnh, ban hành một số chủ trương, chính sách mới phù hợp với thực tiễn; tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Lĩnh vực xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội quần chúng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhìn lại những thành quả đã đạt được trong năm qua, chúng ta thấy được giá trị của tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, chúng ta cũng thẳng thắn thấy rằng, năm qua, tỉnh ta cũng còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra; kinh tế tuy đạt mức tăng trưởng khá nhưng vẫn thiếu tính ổn định, bền vững; khu vực công nghiệp tăng trưởng chậm lại; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng thấp; doanh thu du lịch tăng chậm, chưa tương xứng với tiềm năng; Thu ngân sách trên địa bàn còn thấp, nguồn thu từ sản xuất chưa ổn định; thu hút đầu tư hiệu quả chưa cao; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động khu vực nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu; còn để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số địa phương…

Năm 2014 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Những kết quả đã đạt được trong năm 2013 là hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, dự báo năm 2014 vẫn là năm còn nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế trong nước nói chung và tỉnh ta nói riêng. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh là phải phấn đấu quyết liệt hơn, nỗ lực cao hơn, quyết tâm vượt khó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014, tạo đà cho việc hoàn thành các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, chúng ta cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy dộng mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trước hết, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng hợp lý mang tính bền vững, huy động có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP đạt từ 10%. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư như Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền - Ninh Bình, Nhà máy luyện cán thép chất lượng cao; Nhà máy kính nổi. Rà soát, đánh giá hiệu quả các khu, cụm công nghiệp; có kế hoạch chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, bổ sung, sửa đổi một số chính sách để tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển các ngành nghề để khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch có giá trị gia tăng cao và thu hút nhiều lao động, ít ảnh hưởng đến môi trường. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động thu - chi ngân sách nhà nước, nuôi dưỡng nguồn thu, tạo thêm các nguồn thu mới, đảm bảo thu đúng, thu đủ.

Trong năm 2014, tỉnh ta tiếp tục tăng cường các nguồn lực đầu tư cho sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo tổng kết và nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nhất là mô hình trang trại, gia trại và kinh tế vườn đồi. Mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, vùng sản xuất hoa, nấm, rau an toàn, vùng sản xuất, chế biến và tiêu thụ cây ăn quả. Tìm kiếm, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chăn nuôi, chế biến thủy, hải sản. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực phục vụ cho mở rộng sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Tiếp tục nghiên cứu các chính sách hỗ trợ, động viên, khuyến khích, thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh về du lịch, tập trung phát triển nhanh, bền vững du lịch đi đôi với phát triển đồng bộ các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ thương mại, viễn thông, tài chính, ngân hàng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ; quản lý, khai thác tốt các cơ sở du lịch hiện có. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, đảm bảo để quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản thế giới, tạo điều kiện để Ninh Bình có bước phát triển nhanh và bền vững về du lịch trong những năm tới.

Song hành với đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục quan tâm lĩnh vực văn hóa – xã hội, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền, tăng cường các hoạt động văn hóa ở cơ sở, gắn phát triển văn hoá với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, tạo những chuyển biến tích cực, rõ nét hơn trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn với thực hiện quy chế dân chủ và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nâng cao trách nhiệm, năng lực, trình độ chuyên môn và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Nắm chắc tình hình và chủ động giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,tăng cường quốc phòng – an ninh, một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng gắn với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, coi đây là yếu tố quan trọng, nền tảng vững chắc để Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ năm 2014, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Theo đó, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi mới hơn nữa nội dung và phương pháp công tác tư tưởng, coi trọng phương châm hướng về cơ sở, bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân; tiếp tục quan tâm công tác tổ chức, cán bộ, công tác dân vận. Phát huy dân chủ đồng thời bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Xuân Giáp Ngọ về, bên cạnh niềm vui, niềm tin và khát vọng, cũng đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tinh thần vượt khó vươn lên, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước đi lên cùng với sự đổi mới, phát triển của đất nước.

Nhân dịp năm mới và đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ tỉnh, tôi trân trọng gửi đến toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tỉnh nhà, bà con Ninh Bình đang học tập, công tác trong nước và nước ngoài lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và gặt hái nhiều thành công !

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh

(UVDKT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả