Quốc phòng Thứ sáu, 21/12/2018 14:25

Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, LLVT tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc nuôi dưỡng của nhân dân, sự giúp đỡ của bè bạn quốc tế và với quyết tâm phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc, mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Diễn tập thực binh khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Ảnh: Thế Minh
Diễn tập thực binh khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Ảnh: Thế Minh

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức… Từ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sỹ, trang bị thô sơ, quy mô nhỏ bé, đến kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân đội ta đã có các sư đoàn, đại đoàn chủ lực và các binh chủng kỹ thuật...

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã nêu cao phẩm chất sáng ngời của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, dũng cảm hy sinh. Hàng triệu người con thân yêu đã ngã xuống trên khắp các chiến trường, chúng ta mãi mãi biết ơn và ghi nhớ những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đó là biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cùng với sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Ninh Bình đã cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh lập nên nhiều chiến công, xây đắp nên truyền thống của quê hương Anh hùng, góp phần tô thắm trang sử chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, đầy tự hào của dân tộc, hun đúc nên truyền thống: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường, quyết thắng”.

Những năm qua, đặc biệt là năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, mà thường xuyên, trực tiếp là của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan Quân khu, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành đồng bộ và toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Nổi bật là trong năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư kinh phí xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ (KVPT); hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị luyện tập phương án tác chiến, phương án phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy đảng các cấp.

Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018; nhất là lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh (NB-18), diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Mô, thành phố Tam Điệp; diễn tập quốc phòng, an ninh Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các huyện, thành phố còn lại tổ chức tốt diễn tập cấp xã bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2018 - 2020 ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 66 cán bộ đối tượng 2; 440 cán bộ đối tượng 3; 6.338 cán bộ đối tượng 4; giáo dục quốc phòng, an ninh cho 33/33 trường trên địa bàn với tổng số 29.949 học sinh, sinh viên, đạt 100%; công tác xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV đúng tỷ lệ, đạt chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng; thành lập 8 Ban CHQS cơ quan Huyện ủy, HĐND&UBND huyện; công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, chất lượng ngày càng được nâng lên. Kết quả kiểm tra đối với lực lượng thường trực: 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó về nhận thức chính trị có 89% khá, giỏi; huấn luyện quân sự chung có 89,3% khá, giỏi; huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành có 89,7% khá, giỏi; đối với DQTV và DBĐV tỷ lệ khá, giỏi chiếm hơn 78,2%.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động các lực lượng cùng với nhân dân địa phương và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù”, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo mỗi cơ quan, đơn vị, Ban CHQS huyện, thành phố kết nghĩa với 1 xã, phường, thị trấn trên địa bàn đóng quân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đồng tình, đánh giá cao.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện chặt chẽ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những việc làm cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” và chính sách hậu phương quân đội. Năm 2018 đã tổ chức xét duyệt và chi trả trợ cấp cho 11.632 đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ; trao giấy chứng nhận thương binh cho 45 đối tượng; phối hợp thẩm định 294 hồ sơ đề nghị cấp giấy báo tử cho liệt sỹ; tiếp nhận an táng 1 hài cốt liệt sỹ ở Lào về; rà soát thông tin 260 mộ trong nghĩa trang Viện Quân y 5;  xây dựng 3 nhà tình nghĩa, 2 “Nhà đồng đội” tặng cho gia đình chính sách và gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 83 suất quà; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 266 đối tượng chính sách tại xã Kim Mỹ (Kim Sơn), xã Yên Mỹ (Yên Mô) với tổng số tiền trên 80.000.000 đồng; xây dựng công trình thắp sáng đường quê dài 1 km tại xã Yên Mỹ (Yên Mô)...

Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH của tỉnh với tăng cường quốc phòng và an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng quân sự các cấp trong sạch, vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, người có công.

Tiếp tục duy trì sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch
(TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả