Phỏng vấn - đối thoại Thứ sáu, 14/10/2011 09:07

Phát huy truyền thống 81 năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2011), phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trương Đức Lộc, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Panô tuyên truyền bầu cử tại thành phố Ninh Bình (ảnh tư liệu)
Panô tuyên truyền bầu cử tại thành phố Ninh Bình (ảnh tư liệu)

Phóng viên (P.V): Xin đồng chí cho biết khái quát về truyền thống 81 năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng?
 
Đồng chí Trương Đức Lộc: Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, ngày 14-10-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã họp và thông qua nhiều vấn đề quan trọng của Đảng. Một trong những vấn đề đó là quyết định thành lập Bộ Tổ chức - Giao thông, cơ quan tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay. Với ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã quyết định lấy ngày 14-10 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
 
81 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ cán bộ và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng phát triển ngày càng lớn mạnh và trưởng thành cùng với sự phát triển của sự nghiệp cách mạng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn, tận tuỵ trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã trở thành những cán bộ lãnh đạo, quản lý có uy tín, đảm nhận những trọng trách lớn của Đảng và Nhà nước.
 
Đối với tỉnh ta, ngành Tổ chức xây dựng Đảng với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ và các cấp uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và các cấp uỷ Đảng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần viết nên truyền thống tự hào của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ghi nhận sự đóng góp đó, những năm qua nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được Nhà nước tặng Huân chương Lao động, Cờ thi đua, Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm 2003, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2008 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, nhiều năm liền được Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen… Đây là sự cổ vũ, động viên rất lớn với đội ngũ cán bộ trong ngành tiếp tục thi đua, phấn đấu vươn lên thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
 
P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật về công tác Tổ chức xây dựng Đảng từ đầu năm 2011 đến nay?
 
Đồng chí Trương Đức Lộc: Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, từ đầu năm 2011 đến nay, công tác tổ chức xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, trong đó có một số kết quả nổi bật sau: 
Về công tác tổ chức, cán bộ: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, triển khai các bước về công tác chuẩn bị nhân sự để phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng thời gian, đúng quy trình theo luật định; nhân sự được giới thiệu đều là những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, đồng thời đảm bảo về cơ cấu và số lượng. Ngay sau bầu cử, Ban Tổ chức các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ thực hiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ, giới thiệu để HĐND bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011-2016, kịp thời ổn định bộ máy và đi vào hoạt động hiệu quả.
 
Về nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2010, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 6-12-2010, đồng thời thực hiện quy trình nhận xét, đánh giá, xếp loại đối với 294 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Ban Tổ chức các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc tham mưu cho Ban Thường vụ cùng cấp đánh giá, xếp loại đối với 1.876 cán bộ thuộc diện quản lý. Nhìn chung, việc đánh giá, xếp loại cán bộ được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình và thời gian quy định, có tác dụng quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 
 
Công tác kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 
Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm. Công tác chính sách cán bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, qua đó đã động viên đội ngũ cán bộ phấn khởi yên tâm công tác. Đặc biệt năm 2011, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu, để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét, công nhận 91 trường hợp người hoạt động cách mạng trước 1-1-1945 và người hoạt động cách mạng từ 1-1-1945 đến trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đã hy sinh, từ trần đảm bảo chặt chẽ, khách quan, công khai, đúng quy định, không xảy ra trường hợp thắc mắc, khiếu kiện.
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng về công tác tổ chức và cán bộ như: Tổng kết Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội… Việc sơ kết, tổng kết đảm bảo kịp thời, chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu của Trung ương.
 
Về công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều nội dung quan trọng như: Xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ Biên phòng tỉnh, đồng thời hướng dẫn Đảng bộ Biên phòng chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I thành công tốt đẹp; nghiên cứu, tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng và các dự thảo hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 22-NQ/T.Ư về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 10-CT/T.Ư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…
 
Đến tháng 9-2011, Đảng bộ tỉnh có 708 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), tăng 12 TCCSĐ so năm 2010. Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên đảm bảo chặt chẽ, đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ từng bước được nâng lên, tự phê bình và phê bình trong Đảng ngày càng đi vào nền nếp, dân chủ hơn.
 
Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 57.469 đảng viên, tăng 1.503 đảng viên so năm 2010. Công tác phát triển đảng viên được các cấp uỷ Đảng quan tâm, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 1.662 quần chúng ưu tú vào Đảng.
 
Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy chế phối hợp nắm chắc tình hình chính trị nội bộ và tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu giúp cấp uỷ thẩm định về lịch sử chính trị và tình hình chính trị hiện nay phục vụ công tác nhân sự thường xuyên, kết nạp Đảng, nhân sự Đại hội Đảng các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.   

P.V: Xin đồng chí cho biết nhiệm vụ trọng tâm công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới?
 
Đồng chí Trương Đức Lộc: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, trong thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung tham mưu cho các cấp uỷ Đảng thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu cho các cấp ủy tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và của cả hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. 
Hai là, tham mưu giúp cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng quy định, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trước mắt là triển khai thực hiện tốt kế hoạch tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá cán bộ năm 2011.
 
Tham mưu cho cấp uỷ các cấp triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010-2015; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020. Đẩy mạnh hơn nữa công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cấp, các ngành, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch, có triển vọng phát triển để nhằm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận lâu dài.
 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ; quan tâm đào tạo trình độ sau đại học cho cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển. Thực hiện đẩy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ; tiếp nhận, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận đợt 2 đối với các trường hợp tham gia hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
 
Ba là, tập trung xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là những nơi chưa có tổ chức Đảng, có ít hoặc chưa có đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý và giám sát đảng viên. Tăng cường công tác phát triển đảng viên đối với quần chúng ưu tú là chủ doanh nghiệp, người có đạo, là học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân và người dân tộc thiểu số. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2011. Triển khai thực hiện Quy định thi hành Điều lệ Đảng và các hướng dẫn cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng khoá XI.
 
Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 57-QĐ/T.Ư ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 11-HD/TCT.Ư ngày 24-10-2007 của Ban Tổ chức Trung ương "Về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng". Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan làm tốt công tác nắm tình hình chính trị nội bộ và tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện Quyết định số 69-QĐ/T.Ư của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ. 
 
Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, trung thực, có trình độ chuyên môn chuyên sâu, có kiến thức tổng hợp về nhiều mặt, có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí !

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả