Thời sự Thứ hai, 02/09/2019 07:33

Phát huy những bài học kinh nghiệm và tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh

Những ngày này cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền cả nước thuộc về nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam).

Du khách tham dự Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” năm 2019. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng
Du khách tham dự Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An” năm 2019. Ảnh: Ninh Mạnh Thắng

Cùng với khí thế sục sôi trong cả nước, sau 3 ngày khởi nghĩa (từ ngày 19/8-21/8/1945) chính quyền đế quốc phong kiến trong toàn tỉnh đã bị đập tan. Ngày 25/8/1945, ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Ninh Bình, do đồng chí Văn Tiến Dũng làm Chủ tịch đã ra mắt nhân dân. Trước hai vạn đồng bào, đồng chí Văn Tiến Dũng trịnh trọng tuyên bố: “Ninh Bình hoàn toàn giải phóng, thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân trong toàn tỉnh”.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt to lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; Kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Từ thắng lợi và những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, không ngừng đổi mới, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đối ngoại. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, tạo tiền đề và niềm tin vững chắc trong chặng đường tiếp theo.

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đúng vào dịp Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh long trọng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác kính yêu, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, chúng ta tỏ lòng thành kính trước Anh linh và công lao to lớn của Người. Hơn bao giờ hết, càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại; nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm trong việc vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh.

Ninh Bình

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả